Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Englanti ja Wales

Nämä sivut koskevat vain Englantia ja Walesia. Tietoa vastaajan oikeuksista muissa Yhdistyneen kuningaskunnan osissa löytyy Skotlannista ja Pohjois-Irlannista kertovilta erillisiltä tietosivuilta. Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessin tavanomaiset vaiheet ovat seuraavat:

 • Poliisi tutkii, onko rikos tapahtunut ja kuka sen on tehnyt. Poliisi kerää todisteita.
 • Epäillyn tunnistettuaan poliisi voi tarvittaessa pidättää epäillyn ja kuulustella tätä rikoksesta.
 • Jos poliisi uskoo, että epäilty on saattanut tehdä rikoksen, poliisi kuulee valtion syyttäjänlaitosta (Crown Prosecution Service (CPS)) siitä, pitäisikö epäiltyä vastaan nostaa syyte oikeudessa.
 • CPS päättää sopivista syytteistä ja toimittaa epäillylle tiedoksi virallisen asiakirjan, jossa kuvataan väitteet.
 • Ennen oikeudenkäyntiä tapahtuvassa oikeuskäsittelyssä selvitetään, miten syytetty aikoo vastata syytteeseen, ja tarkistetaan, että asia on valmis oikeudenkäyntiä varten.
 • Syyttäjä esittää todisteet oikeudenkäynnissä. Myös syytetty voi esittää todisteita puolustuksekseen. Vakavissa asioissa ratkaisun tekevät valamiehet, ja vähemmän vakavissa asioissa maallikkotuomarit.
 • Kun kaikki todisteet on kuultu, maallikkotuomarit tai valamiehet julistavat tuomion.
 • Jos syytetty todetaan syylliseksi, tuomari päättää rangaistuksesta.
 • Ratkaisuun voi hakea muutosta.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

 • Rikostutkinta ja pidätys
 • Kuulustelu ja syyte
 • Oikeudenkäyntiä edeltävä oikeuskäsittely
 • Asian valmistelu ennen oikeudenkäyntiä

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

 • Lisätietoa muutoksenhausta

5 – Liikennerikkomukset

Linkkejä

Valtion syyttäjälaitos CPS

Opas ihmisoikeuksista

Päivitetty viimeksi: 01/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.