Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: viro.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Viro

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Viro

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessin vakiovaiheet ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:

 • Rikosprosessin aloittaminen
 • Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely eli esitutkinta
 • Esitutkinta-aineistoon tutustuminen ja käsittelyä koskevat pyynnöt
 • Rikossyytteen nostaminen
 • Oikeudenkäyntiä edeltävät tuomioistuinmenettelyt
 • Oikeudenkäynti
 • Tuomio
 • Muutoksenhakumenettely (toisen ja kolmannen oikeusasteen tuomioistuimissa)
 • Tuomion täytäntöönpano

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

 • Rikosprosessin aloittaminen
 • Pidätys ja vangitseminen
 • Kuulustelu ja todisteiden keruu
 • Rikostutkinta-aineistoon tutustuminen, käsittelyä koskevat pyynnöt ja syytteen esittely
 • Lisätietoa ulkomailla asuville

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Liikennerikkomukset

Linkkejä

Englanninkielinen yhteenveto Viron rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Päivitetty viimeksi: 01/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.