Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Kreikka

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikostutkinta / rikosasian vireillepano

Tämä osa prosessia alkaa, kun syyttäjälle ilmoitetaan, että rikos on todennäköisesti tapahtunut. Tästä prosessi jatkuu rikosasian vireillepanolla ja päättyy, kun epäilty haastetaan oikeuteen tai syytteistä häntä vastaan luovutaan.

Tässä vaiheessa tarkoituksena on selvittää asia mahdollisimman pitkälti ja ratkaista, onko vahvoja viitteitä siitä, että epäilty on tehnyt rikoksen, niin että syytettä voidaan ajaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, vai jätetäänkö syyte nostamatta.

Tuomioistuinkäsittely

Tässä vaiheessa asiaa käsitellään tuomioistuimessa, kunnes päätös voidaan tehdä ja tuomio antaa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaulla tarkoitetaan laissa säädettyjä keinoja, joilla henkilö voi valittaa rikostuomioistuimen päätöksestä.

Muutoksenhakukeinoja ovat seuraavat:

  • Muutoksenhaulla voidaan pyrkiä saamaan tuomio muutettua tai kumottua joko tosiseikkojen tai oikeuskysymysten perusteella.
  • Muutoksenhaulla voidaan pyrkiä saamaan asia uudelleen käsiteltäväksi ja kumoamaan tuomio niin, että se mitätöidään oikeudellisin perustein joko kokonaan tai osittain.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Jos olet rikoksen uhri, löydät kattavat tiedot oikeuksistasi täältä.

Euroopan komission rooli

On syytä huomata, että Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Vastaajan oikeudet rikostutkinnan aikana

Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin aikana

Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Päivitetty viimeksi: 29/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.