Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Irlanti

Jos joutuu rikosoikeudenkäynnin osapuoleksi, on erittäin tärkeää saada riippumatonta oikeusapua. Näillä sivuilla kerrotaan, milloin ja missä olosuhteissa rikoksesta epäillyllä on oikeus asianajajaan sekä millaista apua asianajaja voi antaa. Tällä yleissivulla kerrotaan, miten asianajajan löytää ja miten hän saa palkkionsa, jos asiakkaalla ei ole varaa maksaa sitä.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Kuinka löydän asianajajan

Jos vastaaja on pidätettynä ja tarvitsee asianajajan, Irlannin poliisivoimat (Gardaí) antavat hänelle luettelon toimistoasianajajista (solicitors), jotka voivat viipymättä tulla tapaamaan vastaajaa ja antamaan neuvoja. Luettelossa olevat asianajajat ovat ympäri vuorokauden valmiina tulemaan poliisiasemalle (Garda Station).

Jos vastaaja ei ole pidätettynä mutta tarvitsee oikeusapua rikosasianajajalta, hän voi pyytää Irlannin asianajajayhdistykseltä (Law Society of Ireland) rikosoikeudellisten puolustusasianajajien yhteystietoja. Asianajajayhdistys ei kuitenkaan voi suositella jotain tiettyä asianajotoimistoa.

Rikosasioihin erikoistuneen asianajajan löytää parhaiten suullisten suositusten perusteella, jos sattuu tuntemaan jonkun, joka on ollut vastaavassa tilanteessa. Asianajajan voi löytää myös internetistä. Monilla asianajotoimistoilla on nykyään verkkosivut, joilla kerrotaan, mihin toimintaan ne ovat erikoistuneet.

Asianajajan palkkion maksaminen

Irlannin oikeusapujärjestelmässä voidaan tietyin edellytyksin tarjota maksuttomia asianajajan palveluja henkilölle, jota epäillään tai syytetään rikoksesta.

Jos vastaaja on pidätettynä poliisiasemalla ja häntä kuulustellaan rikoksesta eikä hän ole ollenkaan työelämässä tai on pienipalkkainen, hänellä on todennäköisesti oikeus maksuttomiin toimistoasianajajan palveluihin poliisin oikeusapujärjestelmän (Garda Station Legal Advice Scheme) mukaisesti. Vastaajan on allekirjoitettava asianajajaa varten lomake, jossa hän vakuuttaa alittavansa 20 316,00 euron tulorajan tai saavansa sosiaaliavustusta. Muita asiakirjoja ei tarvita.

Rikoksesta syytettynä olevalla on oikeus tehdä oikeusapuhakemus sille tuomioistuimelle, jossa hänen asiansa käsitellään. Hänellä on mahdollisuus saada oikeusaputodistus (Certificate for Free Legal Aid). Hänen asianajajansa auttaa häntä oikeusavun hakemisessa tuomioistuimelta. Jos hänellä ei ole asianajajaa, tuomioistuin yleensä tarjoaa hänelle oikeusapua ja valitsee asianajajan. Vakavasta rikoksesta syytetyille henkilöille, jotka eivät ole työelämässä, myönnetään todennäköisesti oikeusapua. Työelämässä olevia syytettyjä voidaan vaatia täyttämään lomake ja ilmoittamaan siinä tulonsa ja menonsa.

Linkkejä

Rikosoikeudellinen oikeusapu (Criminal legal aid)http://www.legalaid.ie/

Irlannin asianajajayhdistys (Law Society of Ireland) http://www.lawsociety.ie/

Päivitetty viimeksi: 02/08/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.