Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Miten käsitellään vähäisiä liikennerikkomuksia?

Vähäisistä rikkomuksista, kuten ylinopeus, matkapuhelimen (kännykän) käyttö ajon aikana tai laiton pysäköinti, on yleensä seuraamuksena kiinteämääräinen sakkorangaistus (fixed penalty notice). Sakko on maksettava tietyn määräajan kuluessa postin kautta. Asia käsitellään tuomioistuimessa vain, jos sakkoa ei makseta. Sakkomääräys joko annetaan rikkomukseen syyllistyneelle rikkomuksen yhteydessä tai lähetetään hänelle postissa.

Joissakin rikkomuksissa, joista rangaistuksena on kiinteämääräinen sakko, määrätään myös ajokorttiin merkittäviä rangaistuspisteitä (penalty points). Ajoneuvon kuljettajat, jotka ovat saaneet kolmen vuoden aikana yhteensä kaksitoista rangaistuspistettä, tuomitaan Irlannissa menettämään ajokorttinsa. Jos rikkomukseen syyllistynyt maksaa sakon, hän saa vähemmän pisteitä kuin silloin, jos asia käsitellään tuomioistuimessa, ja hän saa tuomion. Euroopan unionissa on työn alla hanke, joka tähtää jäsenvaltioiden kaikkien ajokorttimerkintöjen yhdenmukaistamiseen.

Liikennerikkomuksia käsittelee yleensä poliisi (Gardaí.) Ajoneuvon kuljettajilla on Irlannissa lakisääteinen velvollisuus pitää mukanaan ajokorttia, joka on pyynnöstä esitettävä poliiisiviranomaiselle.

Irlannissa asuvia jonkin muun jäsenvaltion kansalaisia kohdellaan koko menettelyn ajan samalla tavalla kuin Irlannin kansalaisia.

Jos asia viedään tuomioistuimeen, tuomari käsittelee sen paikallisessa alemman oikeusasteen tuomioistuimessa (District Court) ilman valamiehistöä. Tulokseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä, tuomiosta tai määrätystä seuraamuksesta, ylempään tuomioistuimeen (ks. tietosivu 4).

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Kaikki liikennerikkomuksista annetut tuomiot kirjataan poliisin tietokantaan. Hyvin lieviä tapauksia, kuten ylinopeustuomioita, ei yleensä katsota rikostuomioiksi. Jos kyseessä on syyte vakavammasta rikkomuksesta, kuten tieliikenteen vaarantamisesta, ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena tai ajamisesta ilman vakuutusta, tuomio merkitään rikosrekisteriin. Näiden rikkomusten käsittelyyn sovelletaan tietosivun 4 mukaista menettelyä. Tällaisesta rikkomuksesta syytetyn kannattaa kiireesti hakea lainopillista apua.

Miten käsitellään muita vähäisiä rikkomuksia?

Yleisimmät vähäiset rikkomukset ovat ylinopeus ja matkapuhelimen käyttö ajon aikana. Monista muista rikkomuksista, kuten ajamisesta linja-autokaistalla, voidaan määrätä seuraamukseksi kiinteämääräinen sakkorangaistus (fixed penalty notice) ilman rangaistuspisteitä. Sakon ja rangaistuspisteitä voi saada esimerkiksi silloin, kun ei ajaessaan ota asianmukaisesti huomioon muita tienkäyttäjiä, kuten varomattomasta ajamisesta.

Asia käsitellään tuomioistuimessa vain, jos rikkomukseen syyllistynyt ei maksa sakkoa. Kuten edellä mainitussa tapauksessa, asia käsitellään alemman oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka päätökseen voidaan aina hakea muutosta edellä esitetyllä tavalla

Päivitetty viimeksi: 02/08/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.