Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Irlanti

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Vähäisistä liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakon kaltainen rangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

 • Irlannin poliisivoimilla (An Garda Siochána) on joukko toimivaltuuksia sellaisten henkilöiden pysäyttämiseen ja tutkimiseen, joiden ne uskovat tehneen tai olevan tekemässä rikoksen, josta seuraa pidätys.
 • Irlannin poliisin virkamies selvittää pidättämälleen henkilölle tämän oikeudet. Niihin kuuluu oikeus puhua asianajajan ja lääkärin kanssa sekä tarvittaessa käyttää tulkkia. Pidätettyinä oleviin lapsiin sovelletaan erityissäännöksiä, joiden mukaan sopivan aikuisen olisi oltava läsnä kuulusteluissa.
 • Vastaajaa voidaan tässä vaiheessa pyytää antamaan suostumus DNA-testeihin tarvittavaan näytteenottoon, antamaan sormenjäljet ja suostumus valokuvaamiseen ja/tai osallistumaan tunnistusriviin.
 • Irlannin poliisiviranomainen voi tutkinnan aikana nostaa syytteen rikoksesta. Syytteeseenpano voidaan tehdä syytekirjelmällä tai toimittamalla haaste saapua oikeuteen tiettynä ajankohtana. Poliisiviranomainen lähettää asiakirjat, joissa on tutkintaa koskevia tietoja, valtakunnansyyttäjälle (Director of Public Prosecutions), joka päättää, nostaako se asiassa syytteen Irlannin valtion puolesta.
 • Vastaaja voidaan vapauttaa välittömästi takuumaksua (Station Bail) vastaan. Hänen vaaditaan siinä tapauksessa saapuvan oikeuteen. Vaihtoehtoisesti hänen on anottava alemman oikeusasteen tuomioistuimelta (District Courtilta) että hänet vapautetaan myöhemmin takuita vastaan.
 • Vähäisistä rikoksista eli summaarisista rikoksista (summary offences) nostetaan syyte alemman oikeusasteen tuomioistuimessa. Vakavammat rikokset (indictable offences) käsitellään tuomarin ja valamiehistön kokoonpanossa.
 • Syytettyä pidetään koko rikosoikeudenkäynnin ajan syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen.
 • Vastaajalla on oikeus oikeudelliseen neuvontaan. Jos vastaajalla ei ole varaa edustukseen, hän voi pyytää oikeusapua.
 • Jos vastaaja saa tuomion, hänen on ilman kohtuullista epäilyä todettu syyllistyneen rikokseen. Jos tuomio on annettu alemman oikeusasteen tuomioistuimessa, vastaaja voi hakea muutosta tuomioon tai rangaistukseen. Syytteestä vapauttaminen merkitsee asian käsittelyn päättymistä, eikä syytteestä vapautettua vastaan voida enää ryhtyä jatkotoimiin.
 • Jos valamiehistö antaa vastaajalle tuomion vakavasta rikoksesta, hänellä ei ole automaattisesti oikeutta muutoksenhakuun. Hänen pitää pyytää oikeudellisilta avustajiltaan neuvoa, miten hänen olisi toimittava jatkossa.

Oikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 - Oikeuteni rikostutkinnan aikana

 • Pidätys
 • Kuulustelu ja poliisitutkinta
 • Kotietsinnät
 • Ensimmäinen oikeuskäsittely
 • Valmistautuminen oikeudenkäyntiin tai syyllisyyden myöntämiseen esitutkinnassa

3 - Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 - Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 - Liikennerikkomukset

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.