Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Malta

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen.

Sisällön tuottaja:
Malta

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikoksesta epäilty haastetaan aina Court of Magistrates -tuomioistuimeen. Jos vastaaja on pidätettynä saadessaan haasteen oikeuteen, tuomioistuimen on ensin päätettävä, onko hänen vangittuna pitämisensä lain mukaan perusteltua. Sen jälkeen tuomioistuin ilmoittaa vastaajalle, että hän voi pyytää vapauttamista takuita vastaan. Jos vastaaja ei ole pidätettynä saadessaan haasteen, hänelle tiedotetaan häntä vastaan nostetusta syytteestä ja ilmoitetaan, milloin hänen on saavuttava ensimmäiseen oikeuskäsittelyyn.

Oikeudenkäynnin toteuttamiseen on syytteiden vakavuuden mukaan kolme eri vaihtoehtoa:

Summaariset menettelyt Court of Magistrates ‑tuomioistuimessa

 • syytteen esittäminen
 • poliisin esittämä syytettä koskeva asiaesittely
 • puolustuksen asiaesittely
 • loppulausunnot
 • tuomion antaminen

Menettely Court of Magistrates ‑tuomioistuimessa todisteiden esittämisen jälkeen

 • syytteen esittäminen
 • poliisin ja ylimmän syyttäjän (Attorney General) syytettä koskeva asiaesittely
 • puolustuksen asiaesittely
 • loppulausunnot
 • tuomion antaminen

Valamiesoikeudenkäynti

 • alustavat vaatimukset ja todisteiden hyväksyttävyyttä koskevat väitteet
 • syytekirjelmän lukeminen
 • syyttäjän puheenvuoro
 • ylimmän syyttäjän esittämä syytettä koskeva asiaesittely
 • puolustuksen asiaesittely
 • syyttäjän vastine
 • puolustuksen vastine
 • yhteenveto
 • tuomio
 • rangaistuksen määrääminen

Oikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana

2 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Päivitetty viimeksi: 23/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.