Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Slovakia

Näillä sivuilla annetaan tietoa lainvalvontaviranomaisten menettelyistä, jos sinua epäillään tai syytetään rikoksesta.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Seuraavassa esitetään yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyn tavanomaisista vaiheista Slovakiassa:

Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn vaiheet:

  • syyttämispäätöstä edeltävä menettely;
  • oikeudenkäyntiä edeltävä menettely (esitutkinta).

Oikeudenkäyntimenettelyn vaiheet:

  • syytekirjelmän tarkastus ja alustava käsittely;
  • pääkäsittely;
  • muutoksenhaku (muutoksenhaku ylemmältä tuomioistuimelta, muutoksenhaku Slovakian korkeimmalta oikeudelta ja asian käsittelyn uudelleen aloittaminen)
  • tuomion täytäntöönpano, rangaistusten täytäntöönpanovaihe ja turvaamistoimet.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Oikeuteni rikostutkinnan aikana

Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Päivitetty viimeksi: 02/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.