La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lettonie

Následující informační přehledy vysvětlují, co se stane, pokud je člověk podezřelý nebo obžalovaný z trestného činu, který se projednává během soudního řízení.

Contenu fourni par
Lettonie
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, úplné informace o svých právech najdete zde.

Shrnutí trestního řízení

Toto je shrnutí běžných fází trestního řízení:

  • Vyšetřování
  • trestní stíhání
  • projednávání případu u soudu prvního stupně
  • přezkoumání případu u odvolacího soudu
  • přezkoumání případu u nejvyššího soudu
  • přezkoumání současných soudních rozhodnutí

Podrobnosti o všech těchto fázích trestního řízení a o svých právech najdete v informačních přehledech.

Tyto informace nemají nahradit právní pomoc a jsou zamýšleny pouze jako vodítko.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje žádnou úlohu v trestním řízení v členských státech a nemůže vám nijak pomoci, pokud budete mít nějakou stížnost. Tyto informační přehledy podávají informace o tom, jakým způsobem a komu si stěžovat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Práva v průběhu vyšetřování

Moje práva během soudního řízení

Moje práva po skončení soudního řízení

Související odkazy

Zákon o trestním řízení

Trestní právo

Orgány státní policie

Nejvyšší státní zastupitelství

Lotyšská advokátní komora

Soudy v Lotyšsku

Poslední aktualizace: 11/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.