Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Tiltalte i straffesager

Austrija

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Sadržaj omogućio
Austrija

Sådan finder du en advokat

I Østrig er det kun advokater, der kan forsvare dig i retten (med nogle få undtagelser). Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (det østrigske advokatkammer) fører et elektronisk register over advokater, som du kan få adgang til her.

Hvis du finder ud af, at der foretages en efterforskning i forbindelse med en straffesag mod dig i Østrig, bør du vælge en forsvarer og arrangere et møde med den pågældende for at drøfte sagen. Hvis det er muligt, skal du gøre det, inden du afhøres første gang.

Hvis du bliver anholdt, har du ret til at kontakte en forsvarer, inden du afhøres. Hvis du ikke kender en forsvarer, kan du kontakte den østrigske advokatvagt. Politiet eller anklagemyndigheden skal lade dig kontakte denne.

Betaling for advokatbistand

Hvis du selv antager en forsvarer, skal du generelt selv betale for dennes ydelser. Hvis der ikke er indgået en aftale om salæret, kan forsvareren bede om et rimeligt salær. Satserne i Allgemeine Honorar-Kriterien (generelle kriterier for salærer) kan anvendes som grundlag for beregning af salæret.

Hvis betaling af advokatsalæret betyder, at du på baggrund af din indkomst og dine økonomiske forhold ikke kan opretholde et eksistensminimum for dig selv eller din familie, og hvis du har brug for en forsvarer, får du beskikket en gratis forsvarer. I sådanne tilfælde modtager du også gratis kopier af straffesagens akter. Du kan ansøge om at få beskikket en advokat ved hjælp af denne formular.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.