Optuženik (kazneni postupak)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

A. Imam li pravo podnijeti žalbu protiv odluke suda?

Optuženik može podnijeti žalbu višem sudu protiv svake sudske odluke kojom ga se proglašava krivim. Protiv presuda okružnih sudova i sudaca pojedinaca na regionalnim sudovima može se podnijeti žalba bez ograničenja. Njezina je svrha osporiti odluku o osudi i o kazni. U tom postupku možete zatražiti i izvođenje odnosno iznošenje novih dokaza.

Ako presude donose sudovi sastavljeni od sudaca laika ili porotnika, žalbu možete podnijeti samo protiv odluke o kazni, ali ne protiv odluke o osudi. Te se presude mogu osporavati samo žalbom zbog ništavosti, u kojoj se možete pozvati na postupovne pogreške u obrazloženju odluke i na pogrešnu primjenu materijalnog prava.

Ne možete osporavati sučevu ocjenu dokaza. Ne smiju se uvoditi novi dokazi.

Svoju namjeru podnošenja žalbe protiv presude morate najaviti odmah nakon objave presude ili u roku od najviše tri dana. Sud zatim donosi pisanu presudu i dostavlja je vama ili vašem branitelju. Vaš branitelj tad mora podnijeti žalbu u pisanom obliku u roku od četiri tjedna.

Javno tužiteljstvo ima jednako pravo na podnošenje žalbe.

B. Koji su mi drugi pravni lijekovi na raspolaganju?

Optuženik može podnijeti žalbu višem sudu protiv svake sudske odluke kojom ga se proglašava krivim. Protiv presuda okružnih sudova i sudaca pojedinaca na regionalnim sudovima može se podnijeti žalba bez ograničenja. Njezina je svrha osporiti odluku o osudi i o kazni. U tom postupku možete zatražiti i izvođenje odnosno iznošenje novih dokaza.

Ako presude donose sudovi sastavljeni od sudaca laika ili porotnika, žalbu možete podnijeti samo protiv odluke o kazni, ali ne protiv odluke o osudi. Te se presude mogu osporavati samo žalbom radi ukidanja, u kojoj se možete pozvati na postupovne pogreške u obrazloženju odluke i na pogrešnu primjenu materijalnog prava.

C. Što će se dogoditi budem li osuđen?

i. Kaznena evidencija

Savezna policijska uprava u Beču vodi kaznenu evidenciju za cijelu Austriju. Ona sadržava sljedeće informacije:

  • sve pravomoćne osuđujuće presude austrijskih kaznenih sudova
  • sve pravomoćne osuđujuće presude stranih sudova stranim državljanima i osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Austriji kao i
  • sve odluke domaćih i stranih kaznenih sudova povezane s tim osudama.

Protiv upisa u kaznenu evidenciju ne postoji pravo žalbe. Ovisno o težini kaznenog djela upisi u kaznenu evidenciju brišu se protekom određenog vremena.

v. Izvršenje kazne, premještaj zatvorenika

Kaznu zatvora možete izdržavati u svojoj zemlji ako to želite ili na to pristanete. Primjenjiva pravila možete pronaći u Konvenciji o transferu osuđenih osoba (posebno u članku 3.).

Posljednji put ažurirano: 01/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.