Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Austrija

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Itävallan laissa rikoksella tarkoitetaan tekoa, joka rikkoo jotakin tiettyä tekohetkellä voimassa olevaa lain säännöstä. Syyteoikeus kuuluu valtiolle. Rikostutkinnasta vastaavien syyttäjäviranomaisten sekä tuomioistuinten tehtävänä on selvittää tosiasiat ja niiden arvioinnin kannalta olennaiset olosuhteet. Seuraavilla sivuilla on tietoa rikoksesta syytetyn eli vastaajan oikeuksista rikosoikeudenkäyntimenettelyissä Itävallassa. Vastaajalla on eri menettelyvaiheissa erilaisia oikeuksia. Menettelyjen tärkeimmät vaiheet on esitetty tiivistelmän muodossa, jotta tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessi käsittää Itävallassa periaatteessa kolme vaihetta:

  • esitutkinta
  • oikeudenkäynti
  • muutoksenhaku

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5.

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 - Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

  • Tutkinta ja todisteiden vastaanottaminen
  • Pidätys ja tutkintavankeus (sekä eurooppalainen pidätysmääräys)
  • Rikossyyte
  • Puolustuksen valmistautuminen oikeudenkäyntiin

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Vähäiset rikkomukset

Päivitetty viimeksi: 22/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.