Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja jūs tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kura iztiesāšana notiek tiesā. Saskaņā ar Austrijas likumiem likumpārkāpums ir veikts, ja persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī pārkāpj konkrētas spēkā esošas tiesību normas. Tiesības saukt pie atbildības ir valstij. Prokuratūras iestādēm, kuras vada Kriminālizmeklēšanas departamenta darbu, kā arī tiesām ir jānoskaidro fakti un visi apstākļi, kas ir būtiski, izvērtējot šos faktus. Turpmākajās faktu lapās jūs uzzināsiet par savām tiesībām, ja Austrijā pret jums ir uzsākts kriminālprocess. Dažādās tiesvedības stadijās jums ir dažādas tiesības. Vissvarīgākās tiesvedības stadijas būs izskaidrotas kopsavilkuma veidā, lai jūs ātri varētu iegūt sev vajadzīgo informāciju.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kriminālprocesa kopsavilkums

Principā Austrijā kriminālprocess sastāv no trīs procesuālajām stadijām:

  • pirmstiesas izmeklēšanas;
  • tiesas procesa;
  • pārsūdzības.

Sīkāku informāciju par šīm kriminālprocesa stadijām un jūsu tiesībām var atrast faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridisko konsultāciju un ir paredzēta tikai kā padoms.

Lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, apskatiet 5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnu informāciju par savām tiesībām varat atrast šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu ņemt vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas ietekmes dalībvalstu kriminālprocesos un tā nevar jums palīdzēt, ja vēlaties sūdzēties. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz zemāk norādītajām saitēm, lai iegūtu sev vajadzīgo informāciju

1 – Juridiskās konsultācijas saņemšana

2 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas tiesai

  • Izmeklēšana un pierādījumu iegūšana
  • Aizturēšana un pirmstiesas apcietinājums (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis)
  • Kriminālapsūdzība
  • Aizstāvības sagatavošanās tiesas procesam

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

5 – Mazāk smagi pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.