Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Mogu li uložiti žalbu?

Mogu li uložiti žalbu na presudu / sudsku odluku donesenu u postupku protiv kazne?

Presuda donesena u vašoj odsutnosti ili kad niste bili zastupani po odvjetniku jest presuda zbog izostanka. Uvijek je moguć poseban pravni lijek - prigovor. I žalba je moguća.

Ako je presuda donesena u vašoj prisutnosti, donesena je inter partes. Od pravnih lijekova jedino je dopuštena žalba protiv presude redovnoga suda. Žalba nije moguća protiv odluka žalbenog (cour d'appel) i porotnog suda (cour d'assises).

Kako? Kome?

Ako ste u zatvoru, prigovor i žalba mogu se uložiti u zatvorskoj pisarnici. Ako ste na slobodi, prigovor se ulaže posredstvom sudskog izvršitelja (huissier de justice), a žalba u pisarnici suda koji je donio odluku.

U kojem roku?

Pravni lijek treba primijeniti u roku od 15 dana.

  • Rok za ulaganje prigovora počinje teći dan nakon uručenja (dostave) pisane odluke.
  • Rok za ulaganje žalbe počinje teći prvi sljedeći dan od dana održavanja rasprave na kojoj je donesena presuda.

Koji su razlozi za primjenu pravnog lijeka?

Neslaganje s utvrđenim činjenicama ili s pravnim obrazloženjima.

Što će se dogoditi ako primijenim pravni lijek?

Što će se dogoditi ako sam u zatvoru kad primijenim pravni lijek?

Ako se pravni lijek odnosi na predmet zbog kojeg ste u zatvoru i ako ste osuđeni na zatvorsku kaznu, ostat ćete u zatvoru sve do donošenja nove odluke. Tijekom tog novog postupka može se podnijeti molba za privremeno puštanje na slobodu.

Ako ste u zatvoru zbog nekog drugog predmeta, pravni lijek neće utjecati na vaš kažnjenički status.

Koliko će vremena biti potrebno da se pravni lijek razmotri?

O prigovoru se raspravlja u roku od 15 dana od njegova ulaganja ako ste na slobodi ili tri dana ako ste u zatvoru. O žalbi se odlučuje najkasnije u roku od 60 dana od njezina ulaganja.

Hoću li moći dostaviti nove dokaze za pravni lijek?

Da.

Koja se pravila primjenjuju?

Ista pravila koja je primjenjivao i prvi sud (vidi članak 3).

Što će se dogoditi na raspravi o pravnom lijeku?

Sudac će prvo provjeriti je li pravni lijek uložen u roku, a zatim ponovno razmotriti činjenice i odlučiti o kazni koju eventualno treba odrediti.

Kakvu odluku može donijeti sud?

Što će se dogoditi ako pravni lijek bude prihvaćen / odbijen?

Ako prigovor ili žalba budu prihvaćeni, dvije su mogućnosti:

  • nedopuštenost progona ili oslobođenje od krivnje, odnosno vaše trenutno puštanje na slobodu ako ste u zatvoru;
  • osuda na manju kaznu.

Ako je pravni lijek odbijen:

  • kod prigovora, osuda će biti potvrđena, ali nikad neće biti proglašena teža osuda;
  • kod žalbe osuda može biti potvrđena ili povećana.

Imam li pravo uložiti žalbu protiv odluke suda višeg stupnja / drugačijeg stupnja?

Žalba protiv odluke o prigovoru koju je donio sud nižeg stupnja moguća je pred žalbenim sudom. Kasacijska se žalba izjavljuje Kasacijskom sudu u roku od 15 dana protiv odluke donesene u žalbenom postupku; predaje se u pisarnici žalbenog suda. Kasacijskom se žalbom ne odgađa izvršenje osude.

U kojim okolnostima?

Zahtjev za poništenje opravdan je jedino ako je došlo do povrede prava ili postupka.

Ako je prva odluka bila kriva, hoću li dobiti odštetu?

Da, ako ste zbog tog predmeta bili u zatvoru.

Kakvu odštetu?

Naknadu zbog pretrpljene štete uslijed boravka u zatvoru.

Kako?

Pisanim zahtjevom upućenim Saveznoj javnoj službi za pravosuđe (Service public federal Justice).

Hoće li moja osuda ostati u kaznenoj evidenciji ako je žalba prihvaćena?

Ne.

Kad osuda postaje pravomoćna?

Ako u roku od 15 dana od dostave osude zbog izostanka nije uložen prigovor.

Ako u roku od 25 dana od izricanja osude ne uložite žalbu ni vi ni državno odvjetništvo.

Državljanin sam druge države članice, mogu li biti vraćen u svoju zemlju nakon postupka održanog u Belgiji?

Da.

Je li transfer automatski?

Ne, za transfer je uvijek potreban pristanak Belgije i druge države.

U kojim okolnostima?

  • Prvi primjer: za odsluženje zatvorske kazne u matičnoj zemlji u trajanju od najmanje šest mjeseci, koja je izrečena u Belgiji i koja se ne može pobijati žalbom (vidi i: Pravosuđe od A do Z

a) uz vaš pristanak, jedino ako imate dozvolu boravka u Belgiji. Vidi Europsku konvenciju.

b) bez vašeg pristanka ako nemate dozvolu boravka u Belgiji ili vam je istekla (vidi Europsku konvenciju) ili ako je Belgija za vas izdala europski uhidbeni nalog s jamstvom povratka u matičnu zemlju.

  • Drugi primjer: bez vašeg pristanka, kako bi vam se u matičnoj zemlji sudilo na temelju europskog naloga koji je izdala zemlja čiji ste državljanin. Ako još morate odslužiti kaznu ovdje, Belgija može pričekati do isteka vaše kazne kako bi organizirala vaš transfer u matičnu zemlju ili vas izručiti privremeno kako bi vam se u njoj sudilo, uz jamstvo da ćete biti vraćeni u Belgiju na odsluženje svoje belgijske kazne. Imate li ovdje svoje uobičajeno boravište, možete od Belgije tražiti da vas izruči uz uvjet da se vratite kako biste mogli odslužiti inozemnu kaznu u Belgiji.
  • Treći primjer: bez vašeg pristanka, kako biste u svojoj matičnoj zemlji odslužili kaznu određenu na temelju europskog naloga koji je izdala zemlja čiji ste državljanin. Ako morate i ovdje odslužiti kaznu, Belgija će pričekati istek vaše kazne prije nego što vas pošalje u vašu matičnu zemlju. Imate li ovdje svoje uobičajeno boravište, možete od Belgije tražiti da odbije izvršenje naloga kako bi vam se omogućilo izdržavanje kazne u Belgiji, ako tako želite, a ne u vašoj matičnoj zemlji.

Mogu li uložiti žalbu protiv odluke da me se vrati u matičnu zemlju?

Da, osim ako je riječ o dobrovoljnom transferu koji vam je odobren.

Kad se radi o povratku radi odsluženja kazne izrečene u Belgiji u vašoj matičnoj državi (prvi primjer), može se u roku od 60 dana Državnom vijeću podnijeti zahtjev za poništenje ili zahtjev za odgodu, a sudu nadležnom za rješavanje po hitnom postupku uputiti žalbu.

Kad se radi o izvršenju europskog uhidbenog naloga koji je izdala vaša matična zemlja (drugi i treći primjer), istražni sudac obavlja prvu provjeru, a u roku od 15 dana od uhićenja provjerava ga sudsko vijeće. Žalba se može uložiti optužnom vijeću u roku od 24 sata nakon što je sudsko vijeće donijelo odluku rješenjem (vidi članak 3). Žalba se može izjaviti i Kasacijskom sudu u roku od 24 sata od odluke optužnog vijeća.

Ako sam osuđen u Belgiji, može li mi se ponovno suditi za isti zločin?

Ne.

Podaci o točkama optužnice/osudi

Hoće li podaci o osudi i točkama optužnice biti upisani u kaznenu evidenciju?

Da.

Kako i gdje će taj podatak biti pohranjen?

Pohranjuje se u bazi podataka pod imenom „Središnja kaznena evidencija” (Casier judiciaire central), koju vodi Savezna javna služba za pravosuđe.

Koliko će dugo biti pohranjen?

Osude zbog prekršaja (zatvorska kazna u trajanju od jednog do sedam dana, novčana kazna od jednog do 25 EUR, kazna rada za opće dobro od 20 do 45 sati) neće se više navoditi na potvrdama o nekažnjavanju nakon tri godine.

Ostale osude ostaju trajno upisane. Međutim, moguće ih je izbrisati na temelju postupka rehabilitacije.

Može li biti pohranjen bez mojeg pristanka?

Da.

Mogu li uložiti prigovor na pohranu takvog podatka?

Ne.

Tko ima pristup mojoj kaznenoj evidenciji?

Sudovi i policija imaju neograničeni pristup.

Kaznenu evidenciju ne treba pobrkati s potvrdom o nekažnjavanju koju traže neka tijela državne uprave ili neki pojedinci (na primjer poslodavac) i koja ne sadržava sve podatke iz evidencije. Primjerice, u njoj nakon tri godine i 25 dana od izricanja osude neće biti sadržane izjave o krivnji, kazne zatvora u trajanju do šest mjeseci niti novčane kazne do 500 EUR ili kazne izrečene zbog prometnih prekršaja bez oduzimanja vozačke dozvole na više od tri godine. Odgoda izricanja presude, bezuvjetne li uvjetne, neće se više nikada navesti u potvrdi.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.