Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuskinizozemski već su prevedeni.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Belgija

U ovim se informativnim člancima objašnjava što se događa kad je netko osumnjičen ili optužen za prekršaj za koji se vodi postupak pred sudom. Za podatke o manjim prekršajima, poput prometnih prekršaja koji se obično rješavaju fiksnom kaznom kao što je globa, usporedi 5. informativni članak. Ako ste žrtva kaznenog djela, potpune informacije o svojim pravima možete pronaći ovdje.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kratak opis kaznenog postupka

U nastavku se nalazi kratak opis uobičajenih faza kaznenog postupka

Istražni sudovi

Sudsko vijeće - chambre du conseil i optužno vijeće - chambre des mises en accusation (en appel) čine istražne sudove. Oni provjeravaju ispravnost uhidbenog naloga, odlučuju o pritvoru, osiguravaju nadzor istrage i odlučuju o eventualnom upućivanju predmeta nadležnom raspravnom sudu.

Postupak pred sudskim vijećem:

 • poziv na sud putem preporučenog pisma;
 • konzultiranje dokumentacije u pisarnici suda;
 • zahtjev za izvršavanjem dodatnih obveza prije rasprave;
 • rasprava radi utvrđivanja postojanja dovoljnog broja dokaza za početak sudskog postupka;
 • razmatranje predmeta i određivanje datuma donošenja odluke;
 • donošenje odluke o upućivanju na sud. Osim u slučaju zakonskih iznimaka, optuženik nema pravo žalbe na tu odluku.

Kazneni sudovi

Ako ste optuženi za lakše kazneno djelo (prekršaj kažnjiv globom od najmanje 26 eura i/ili zatvorskom kaznom u trajanju između osam dana i pet godina), bit ćete pozvani pred kazneni sud koji će utvrditi jeste li krivi za radnje za koje ste optuženi, narediti oslobađanje ili izreći osudu i eventualno žrtvama dodijeliti odštetu. Kazneni sud za kazneno djelo s olakotnim okolnostima može odrediti zatvorsku kaznu od najviše 20 godina.

Postupak pred kaznenim sudovima:

 • poziv na sud koji uručuje sudski izvršitelj;
 • konzultiranje dokumentacije u pisarnici suda;
 • rasprava pred sudom;
 • razdoblje od mjesec dana tijekom kojeg sudac razmatra predmet;
 • izricanje odluke suda;
 • pravo na žalbu.

Porotni sud

Ako ste optuženi za zločin (kažnjiv maksimalnom kaznom doživotnog zatvora), bit ćete poslani pred porotni sud. Porota koja se sastoji od dvanaestero porotnika izabranih iz općeg stanovništva odlučit će jeste li krivi za radnje za koje ste optuženi. Zajedno sa sudom, koji predstavljaju tri suca, porotnici će, ako ste proglašeni krivim, odlučiti o kazni. No, samo sud donosi odluku o dodjeli odštete eventualnim žrtvama ako su je one zatražile.

Postupak pred porotnim sudom:

 • odluka o suđenju koju izdaje optužno vijeće i poziv na sud koji uručuje sudski izvršitelj;
 • konzultiranje dokumentacije u pisarnici suda (besplatna preslika dostupna na zahtjev);
 • preliminarno ročište: sastavljanje popisa svjedoka koji će biti saslušani i biranje porote nasumičnim odabirom;
 • usmena istraga predmeta;
 • rasprava o krivnji, zatim o mogućoj kazni te potom o odšteti;
 • nema mogućnosti žalbe (moguće je pokretanje kasacijskog postupka).

U informativnim člancima nalaze se detaljnije informacije o svim fazama postupka i o vašim pravima. No, te informacije ne zamjenjuju savjetovanje s odvjetnikom i trebaju služiti samo kao općenita objašnjenja.

Uloga Europske komisije

Molimo da uzmete u obzir da Europska komisija ni na koji način ne sudjeluje u kaznenim postupcima u državama članicama i nije ovlaštena pružiti vam pomoć ako želite uložiti žalbu. U ovim informativnim člancima objašnjava se kako se i kome možete žaliti.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1. Savjetovanje s odvjetnikom

2. Moja prava tijekom istrage

 • Uhićenje i policijsko ispitivanje
 • Dokumentacija s informacijama
 • Dokumentacija o istrazi
 • Poseban slučaj: preventivan pritvor
 • Zaključenje istrage

3. Moja prava tijekom postupka

4. Moja prava nakon postupka

5. Prometni prekršaji i drugi manji prekršaji

Posljednji put ažurirano: 03/10/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.