Optuženik (kazneni postupak)

Cipar

U ovim se informativnim člancima objašnjava što se događa kad je netko osumnjičen ili optužen za prekršaj za koji se vodi postupak pred sudom.

Sadržaj omogućio
Cipar

Kratak pregled kaznenog postupka

U nastavku se nalazi kratak pregled uobičajenih faza kaznenog postupka:

 • Policija može ispitati osobu za koju postoji sumnja da je sudjelovala u počinjenju kaznenog djela. Policija je odgovorna za provođenje istrage.
 • Osumnjičenik može biti uhićen na temelju sudskog naloga, osim u slučaju lakšeg kaznenog djela.
 • Prije nego što ispita osumnjičenika, policija ga mora obavijestiti o pravu na kontakt s odvjetnikom i drugim pravima koja ima.
 • Ako se istragom utvrdi da protiv osumnjičenika postoje inkriminirajući dokazi, policija protiv njega podiže optužnicu. U kaznenim predmetima za teška kaznena djela odluku o kaznenom progonu donosi glavni državni odvjetnik (Genikos Eisaggeleas). Ovlast policije uvijek je pod općim nadzorom glavnog državnog odvjetnika, koji je prema Ustavu ovlašten pokretati, voditi, preuzimati i nastaviti ili obustaviti svaki kazneni postupak.
 • Optužnicu s utvrđenim kaznenim djelom/djelima policija dostavlja okružnom sucu na potvrđivanje. Ako se optužnica potvrdi, optuženiku se upućuje poziv da se pojavi pred sudom na određeni datum.
 • Ovisno o složenosti u kaznenim postupcima mogu odlučivati: (a) u skraćenom postupku sudac pojedinac okružnog suda (Eparchiako Dikastirio) koji je nadležan u okrugu u kojem je kazneno djelo počinjeno, (b) na temelju podataka glavnog državnog odvjetnika porotni sud (Kakourgiodikeio) sastavljen od triju sudaca okružnog suda kojim predsjeda predsjednik okružnog suda.
 • U skraćenom postupku optuženik na dan kad je pozvan da se pojavi pred sudom odgovara na optužbu/optužbe izjašnjavanjem o krivnji. U predmetima o kojima odlučuje porotni sud prethodno ispitivanje provodi se pred sucem okružnog suda na određeni datum. Prethodno ispitivanje ne mora se provesti ako glavni državni odvjetnik potvrdi da je nepotrebno. Trenutačna je praksa da se prethodno ispitivanje ne provodi.
 • Žrtva kaznenog djela ima pravo podnijeti tužbu.
 • Glavni državni odvjetnik ima cjelokupnu odgovornost za kazneni progon, uključujući pravo na obustavu kaznenog progona.
 • Na Cipru nema suđenja pred porotom.
 • Ako sud pri ispitivanju utvrdi da optuženik nije sposoban izjasniti se o krivnji zbog duševne bolesti ili druge nesposobnosti, može ga uputiti na liječenje u odgovarajuću ustanovu.
 • Optuženik može istaknuti prethodne prigovore na optužbe zbog: (a) stvarne ili mjesne nenadležnosti, (b) prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude za isto djelo/djela, (c) pomilovanja za kazneno djelo/djela, (d) nepotpune optužbe ili ponavljanja optužbi.
 • Istom optužnicom može se optužiti više osoba zbog povezanog kažnjivog postupanja. Ako se to smatra nepravednim, sud može naložiti razdvajanje optužbi za potrebe suđenja.
 • Suđenje započinje izvođenjem dokaza državnog odvjetništva (katigorousa archi). Nakon izlaganja državnog odvjetništva sud utvrđuje postoje li dokazi protiv optuženika. Ako utvrdi da postoje, poziva optuženika da iznese obranu te ga obavještava o pravu da se brani šutnjom, da iskaz s optuženičke klupe ili svjedoči pod prisegom. Optuženik u bilo kojem trenutku može dostaviti dokaze u svoju obranu. Iz ostvarivanja prava na šutnju ne mogu se donijeti nikakvi negativni zaključci. Nakon iznošenja obrane stranke iznose završne govore, a sud donosi presudu.
 • Svi svjedoci koji na sudu daju iskaze pod prisegom moraju biti unakrsno ispitani.
 • U sudskom se postupku moraju poštovati načela poštenog suđenja. Pretpostavka nedužnosti primjenjuje se tijekom cijelog suđenja. Teret dokaza u svakom je trenutku na državnom odvjetništvu. Ako na kraju suđenja sud nije siguran izvan svake osnovane sumnje u krivnju optuženika, on mora biti oslobođen.
 • Ako je optuženik osuđen, slijedi postupak izricanja kaznene sankcije.

Pojedinosti o svim tim fazama postupka i o vašim pravima dostupne su u informativnim člancima. Ponuđene informacije nisu zamjena pravnom savjetu, one su samo smjernice.

Uloga Europske komisije

Europska komisija nema nikakvu ulogu u kaznenom postupku u državama članicama i ne može vam pomoći ako imate pritužbu. U ovim informativnim člancima dostupne su informacije o tome kako i komu možete podnijeti žalbu.

Kliknite na poveznice u nastavku da biste pronašli potrebne informacije

Moja prava tijekom istrage kaznenog djela

Moja prava tijekom suđenja

Moja prava nakon suđenja

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.