Optuženik (kazneni postupak)

Češka

U ovim informativnim člancima objašnjeno je što se događa kad je osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo.

Sadržaj omogućio
Češka

Prema češkom Ustavu kazna vam se može izreći samo u skladu sa zakonom i na način utvrđen relevantnim zakonima. Ti su zakoni Kazneni zakonZakon o maloljetničkom pravosuđuZakon o kaznenom postupku, kojima se utvrđuju pravila za kazneni postupak (uključujući posebne uvjete za ostvarivanje i provedbu vaših prava).

Ako ste žrtva kaznenog djela, potpune informacije o svojim pravima možete pronaći ovdje.

Kratak pregled kaznenog postupka

U nastavku nalazi se kratak pregled uobičajenih faza kaznenog postupka.

1. Pripremni postupak

To je prva faza kaznenog postupka i sastoji se od dva dijela:

  • postupci tijela nadležnih za kazneni postupak prije početka kaznenog progona poznati kao faza ispitivanja i
  • faza istrage: dio kaznenog progona od početka postupka do podnošenja optužnice ili do zaključenja istrage na neki drugi način.

2. Preliminarna rasprava o optužnici

Za vrijeme preliminarne rasprave o optužnici sud će ispitati je li predmet za vrijeme pripremnog postupka na odgovarajući način razjašnjen te je li optužnica primjerena osnova za daljnje postupke. Sud ujedno određuje je li nadležan za odlučivanje u predmetu.

3. Samo suđenje

To je najvažniji dio kaznenog postupka, a u njemu ispituju se dokazi i donosi odluka u predmetu. Za vrijeme ove faze kaznenog postupka pred sudom se ispituju optuženici, svjedoci i oštećenici. Suđenje je javno i usmeno, a provodi se na češkom jeziku. Ako ne govorite češki, imate pravo na usmenog prevoditelja.

4. Žalbeni postupak

Tuženik, njegova obitelj, odvjetnik, javni tužitelj ili oštećenik imaju pravo na žalbu u roku od osam dana. Ako je žalba podnesena, žalbeni sud preispituje odluku koju je donio prvostupanjski sud.

Uloga Europske komisije

Europska komisija nema nikakvu ulogu u kaznenom postupku u državama članicama i ne može vam pomoći ako imate pritužbu. U ovim informativnim člancima dostupne su informacije o tome kako i komu možete podnijeti žalbu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 – Moja prava za vrijeme istrage

2 – Moja prava tijekom sudskog postupka

3 – Moja prava nakon sudskog postupka

Posljednji put ažurirano: 21/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.