Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Optuženik (kazneni postupak)

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Gdje će se suđenje održati?

Svi kazneni predmeti najprije dospijevaju pred magistratski sud. Predmet se dalje može odvijati na tri načina.

Ako su u pitanju lakša kaznena djela, cijelo se suđenje vodi na magistratskom sudu, a vode ga  tri magistrata laika ili okružni sudac.

Suđenje za ozbiljnija kaznena djela vodi se na magistratskom sudu ili na Krunskom sudu, a vodi ga sudac i porota od 12 članova.

Magistrati ili okružni sudac razmotrit će najprikladniju vrstu suđenja u vašem predmetu nakon što saslušaju vašeg odvjetnika. Ako je prikladno, suđenje će se održati na magistratskom sudu, a ako nije ili ako inzistirate na suđenju na Krunskom sudu, slučaj će se prebaciti na taj sud.  Sva suđenja odraslim osobama su javna.

Ako imate manje od 18 godina, suđenje će se održati na sudu za mladež, osim ako ste optuženi za vrlo ozbiljno kazneno djelo, a vodit će ga sudac ili tri posebno obučena magistrata. Javnost će biti isključena.

Je li moguće promijeniti optužnicu tijekom suđenja?

Optužnicu je moguće promijeniti na preliminarnom ročištu, ali obično ne i nakon što započne dokazni postupak počne saslušavati dokaze. Manje ozbiljne optužbe moraju se podići u roku od šest mjeseci od počinjenja kaznenog djela. Možete priznati krivnju za neke ili sve optužbe.  Tužitelj može prihvatiti vaše priznanje o krivnji za lakše kazneno djelo od onoga za koje ste optuženi.

Moram li prisustvovati suđenju?

Ako ne nazočite sudu kada se to od vas traži, činite kazneno djelo.  Štoviše, suđenje se može nastaviti u vašoj odsutnosti. U slučaju lakših kaznenih djela često je moguće biti prisutan putem odvjetnika ili priznati krivnju poštom kako bi se suđenje moglo nastaviti u vašoj odsutnosti.  Na Krunskom sudu suđenje obično nije moguće održati bez vaše nazočnosti. No ako ometate postupak ili pobjegnete, suđenje se može nastaviti bez vas. Ako se ne pojavite, a nemate za to dobar razlog, činite kazneno djelo.

Mogu li sudjelovati u suđenju videovezom?

To obično nije moguće, iako na nekim ročištima možete sudjelovati videovezom iz zatvora ili policijske postaje. Magistrati ili sudac i tužitelj nazočni su na sudu. Vaš pravni savjetnik može biti prisutan u policijskoj postaji ili na sudu te će vas moći vidjeti i čuti putem videoveze.

Hoću li imati tumača ako ne razumijem što se događa?

Ako ne razumijete engleski, sud će vam osigurati tumača.

Hoću li imati odvjetnika?

Načelno vam odvjetnik na sudu nije potreban, ali toplo vam preporučujemo da ga imate. Na nekim suđenjima morate imati odvjetnika, npr. na suđenju za silovanje ili suđenja u okviru kojeg se pojavljuju maloljetni svjedoci.

Mogu li promijeniti odvjetnika?

Da, pogledajte informativni listić 1.

Moram li svjedočiti na suđenju?

Možete svjedočiti na suđenju, ali vas se na to ne može prisiliti. Vaš će vas odvjetnik savjetovati biste li to trebali učiniti.  Ako ne svjedočite bez valjanog razloga, to se može iskoristiti protiv vas, no ne može vas se osuditi samo zato što niste svjedočili tijekom suđenja.

Koja su moja prava u vezi s dokazima protiv mene?

Ako se slažete, dokaze je moguće pročitati ili sažeti. Ako osporavate dokaze, obično će se od svjedoka tražiti da dođe na sud dati iskaz kako biste mogli postavljati pitanja i osporiti svjedočenje. Ako tužitelj upotrebljava dokumente kao dokaze protiv vas, o tome prije suđenja mora obavijestiti vašeg odvjetnika.  Vaš odvjetnik može osporiti dokument. Vaš odvjetnik može ispitati svakog svjedoka koji svjedoči protiv vas kako bi osporio njegov iskaz.

Mogu li podnositi dokaze u vlastito ime?

Da.  Dokazi mogu biti dokumenti ili fizički dokazi.  Možete tražiti i svjedoke koji će svjedočiti u vašu korist, a sudac im može naložiti da dođu na sud. Vaš odvjetnik i tužitelj postavljat će im pitanja.

Hoće li se informacije o mojoj kaznenoj evidenciji uzeti u obzir?

Prije suđenja tužitelj će prikupiti informacije o vašoj kaznenoj evidenciji. To može obuhvaćati osude u drugim državama. U nekim će se slučajevima sudu otkriti te informacije, no vaš će se odvjetnik moći usprotiviti tome. Čak i ako sud uzme vašu kaznenu evidenciju u obzir, nećete biti osuđeni samo zato što ste prije bili osuđivani.

Što se događa na kraju suđenja?

Nakon iznošenja svih dokaza, donosi se odluka („presuda”) jeste li krivi ili ne. Na magistratskom sudu presudu donose magistrati. Na Krunskom sudu presudu donosi porota.  Ako se u presudi proglašava da niste krivi („oslobođeni ste”), predmet se zaključuje. Ako nema drugih optužbi, slobodni ste napustiti sud. Ako se u presudi proglašava da ste krivi(„osuđeni ste”), odvjetnici predaju podneske o kazni. Može se održati zasebno ročište radi izricanja kazne.

Koju ću kaznu dobiti?

Kazna će ovisiti o ozbiljnosti kaznenog djela.  Sud će se rukovoditi nacionalnim smjernicama.  Za svako kazneno djelo postoji maksimalna kazna;a za neka kaznena djela postoje i minimalne kazne.

Dodatne informacije o mogućim kaznama dostupne su ovdje. One obuhvaćaju sljedeće:

  • zatvorsku kaznu –  ona može biti neograničenog ili ograničenog trajanja.  Sud će vam objasniti koje ćete vrijeme vjerojatno provesti u zatvoru. Za kazne manje od 12 mjeseci može se izreći uvjetna kazna (te se kazne odslužuju u zajednici uz fiksne uvjete).  Vrijeme koje ste već proveli u zatvoru čekajući suđenje obično se uračunava u kaznu.
  • nalog o obavljanju društveno korisnog rada (koji može obuhvaćati nekoliko uvjeta, primjerice neplaćeni rad u lokalnoj zajednici)
  • globu (novčanu kaznu)
  • kompenzaciju (isplatu novca žrtvi)
  • deportaciju (vraćanje u vašu državu; samo u slučaju ozbiljnog kaznenog djela)
  • zabranu (primjerice, zabranu vožnje).

Koja je uloga žrtve tijekom suđenja?

Žrtva nije stranka u vašem postupku, ali može svjedočiti na vašem suđenju.  Sudac će pri izricanju kazne uzeti u obzir izjavu žrtve o učinku kaznenog djela.  Sudac vam ne može naložiti plaćanje građanske odštete, ali može donijeti sudsko rješenje o obeštećenju. Žrtva može pokrenuti privatnu parnicu protiv vas.

Ostale poveznice

Odlazak na sud

Sudski postupak

Pojavljivanje putem veze uživo

Smjernice za izricanje kazne

Dežurna linija za obitelji zatvorenika

Život u zatvoru

Zakon o djeci i mladima iz 1933. (izmijenjen)

Zakon o magistratskim sudovima iz 1980. (izmijenjen)

Zakon o kaznenom pravosuđu i javnom redu iz 1994. (izmijenjen)

Zakon o kaznenom postupku i istragama iz 1996. (izmijenjen)

Zakon o kaznenim djelima i neredima iz 1998. (izmijenjen)

Zakon o ovlastima kaznenih sudova (izricanje kazni) iz 2000. (izmijenjen)

Zakon o kaznenom pravosuđu iz 2003. (izmijenjen)

Zakon o granicama Ujedinjene Kraljevine iz 2007. (izmijenjen)

Zakon o kaznenom pravosuđu i imigraciji iz 2008. (izmijenjen)

Zakon o mrtvozornicima i pravosuđu iz 2009. (izmijenjen)

Posljednji put ažurirano: 01/12/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.