Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Mogu li podnijeti žalbu?

Ako vam je izrečena osuđujuća presuda ili kazna na magistratskom sudu, žalbu možete podnijeti lokalnom krunskom sudu. Žalbu možete podnijeti i Upravnom sudu u Londonu ako mislite da su magistratski suci pogrešno protumačili zakon.

Ako vam je izrečena osuđujuća presuda ili kazna na krunskom sudu, žalbu možete podnijeti samo uz odobrenje, primjerice zbog pogreške suca. U tom slučaju žalbu možete podnijeti Žalbenom sudu u Londonu.

Na koji način se podnosi žalba?

Ako je postupak vođen na magistratskom sudu, žalbu morate uložiti u roku od 21 dan. Ako je postupak vođen na krunskom sudu, žalbu morate uložiti u roku od 28 dana. Odvjetnik će vas savjetovati o tome trebate li i na koji način podnijeti žalbu.

Na čemu se temelji žalba?

Imate pravo podnijeti žalbu na svaku odluku magistratskog suda, ali pritom morate ispuniti i vratiti obrazac koji možete preuzeti na sudu.

Žalbe krunskom sudu podnose se u okviru formalnijeg postupka. Prilikom podnošenja žalbe morate iscrpno navesti razloge. Osnove za žalbu uključuju:

  • sudac je dao pogrešne naputke poroti;
  • došlo je do pogreške ili nepravilnosti u sudskom postupku;
  • dokaz je nepropisno prihvaćen ili odbijen.

Osnove za žalbu protiv izrečene kazne uključuju:

  • sudac je pogrešno primijenio pravo;
  • duljina je zatvorske kazne pretjerana.

Kako se odvija žalbeni postupak?

O žalbi na odluku magistratskog suda obično će odlučivati sudac i dva magistratska suca (osim onih koji su sudili u izvornom postupku). Riječ je o novom postupku na kojem se mogu pojaviti novi ili različiti dokazi i činjenice. Ako se žalba odnosi samo na izrečenu kaznu, krunski sud može kaznu umanjiti, potvrditi ili povećati.

Ako na upravnom sudu osporavate tumačenje zakona koje su dali magistratski suci i ako taj sud utvrdi da su magistratski suci pogriješili, presuda će se ukinuti. U određenim okolnostima, naložit će se ponovno suđenje na magistratskom sudu.

O žalbi na presudu na krunskom sudu odlučuje žalbeni sud. Vaš odvjetnik i tužitelj iznijet će argumente u pogledu osnovanosti vaše žalbe. Sud nakon toga može zatražiti dodatne dokaze. Općenito, ne možete tražiti iznvođenje dokaza koji su bili dostupni tijekom sudskog postupka, ali ste odlučili da ih nećete upotrijebiti. Žalbeni je postupak javan.

Ako ne služite zatvorsku kaznu, imate pravo prisustvovati žalbenom postupku. Ako služite zatvorsku kaznu, imate pravo prisustvovati žalbenom postupku osim u slučaju da se žalba odnosi isključivo na pravna pitanja. Sud vam može odobriti sudjelovanje videovezom.

Što će se dogoditi ako podnosim žalbu iz zatvora?

Nakon što ste podnijeli žalbu, možete zatražiti puštanje iz zatvora do početka žalbenog postupka, iako je puštanje na slobodu u takvim slučajevima rijetko. Jamčevina može biti odobrena uz određene uvjete.

Koliko je vremena potrebno do početka žalbenog postupka?

Odluke o žalbama na kaznu s magistratskog suda obično se donose brzo ako ste u pritvoru, a u drugim slučajevima u roku od 3 do 6 mjeseci. Za podnošenje žalbe na odluku krunskog suda žalbenom sudu potrebno je odobrenje višeg suca. Odluke o žalbama na presudu u prosjeku se donose u roku od 8 mjeseci, a odluke o žalbama na izrečenu kaznu u roku od 5 mjeseci. U svakom trenutku možete odustati od žalbe upućivanjem dopisa Kaznenom žalbenom uredu.

Što će se dogoditi u slučaju uspješne/neuspješne žalbe na osuđujuću presudu?

Ako je žalba uspješna, sud će poništiti vašu kaznu i izbrisati je iz službene evidencije. Sud u nekim okolnostima može ukinuti kaznu, ali istodobno dopustiti tužitelju da pokrene novi postupak protiv vas.

Ako je žalba neuspješna, sudska presuda obično se ne mijenja, ali žalbeni sud u nekim slučajevima kaznu može zamijeniti onom za manje teška kaznena djela (to obično nije moguće u žalbenom postupku s magistratskog suda).

Što će se dogoditi u slučaju uspješne/neuspješne žalbe na kaznu?

Sud će u slučaju uspješne žalbe izreći novu kaznu. Ako je žalba neuspješna, sud može potvrditi izvornu kaznu ili je povećati.

Je li predviđeno pravo ponovne žalbe višem/drugom sudu?

Ako ste podnijeli žalbu na odluku magistratskog suda koju je odbacio krunski sud, možete se obratiti Komisiji za reviziju kaznenih predmeta (CCRC) sa zamolbom da se vaš predmet vrati na žalbeni sud. To je, međutim, rijetko.

Ako ste žalbu podnijeli upravnom ili žalbenom sudu, možete imati pravo na nastavak žalbenog postupka pred Vrhovnim sudom Ujedinjene Kraljevine u slučaju da u žalbi navodite pitanje od opće pravne važnosti.

Imam li pravo na nadoknadu u slučaju da je moja žalba uspješna?

Nadoknadu možete zatražiti u roku od dvije godine ispunjavanjem ovog obrasca. O zahtjevu odlučuje vlada. Odvjetnik će vam objasniti postupak.

Je li moguće podnijeti novu žalbu ako je prva odbijena?

U iznimnim slučajevima možete podnijeti novu žalbu ako se pojavi nova osnova za njezino podnošenje. Ako želite dostaviti nove dokaze, morate objasniti zašto nisu bili izneseni tijekom sudskog postupka.

Postoji li neki drugi način za podnošenje žalbe?

Možete se obratiti CCRC-u s molbom da ispitaju je li došlo do pogrešne primjene prava. Komisija vaš predmet može proslijediti nadležnom žalbenom sudu. U tom slučaju o vašem će se predmetu odlučivati kao u uobičajenom žalbenom postupku.

Državljanin sam druge države članice. Hoću li biti vraćen u nju nakon završetka sudskog postupka?

Ako vam je izrečena osuđujuća presuda ili zatvorska kazna, možda ćete po puštanju iz zatvora biti deportirani. Ako niste britanski državljanin i izrečena vam je kazna u trajanju od 12 mjeseci ili više, ili ste osuđeni za određena teška djela, vlada će obično naložiti vašu deportaciju po odsluženju zatvorske kazne. U svim drugim slučajevima za koje je predviđena zatvorska kazna, ako ste stariji od 17 godina, sudac može preporučiti da vas se deportira po odsluženju zatvorske kazne. To je moguće bez obzira na to je li vam izrečena zatvorska kazna ili ne. Vlada o tome odlučuje na temelju preporuke suca. Preporuka suca dio je izrečene kazne i na nju se može uložiti žalba, kako je prethodno opisano. Vlada može zatražiti vašu deportaciju i bez preporuke suda ako je to „potrebno za javno dobro”. Ako ste državljanin druge države članice, možete biti deportirani samo na temelju razloga koji se odnose na javnu politiku, javnu sigurnost ili javno zdravlje. Presuda za kazneno djelo sama po sebi ne može biti razlog za deportaciju. Protiv odluke o deportaciji možete podnijeti žalbu posebnom sudu.

Može li mi se nakon osuđujuće presude ponovno suditi za isto kazneno djelo?

Ako vam je izrečena osuđujuća ili oslobađajuća presuda za kazneno djelo po okončanju kaznenog postupka u bilo kojem dijelu Ujedinjene Kraljevine, ne može vam se ponovno suditi za isto kazneno djelo u Engleskoj, osim u posebnim okolnostima. Isto pravilo primjenjuje se i ako je presuda donesena nakon sudskog postupka u drugoj državi članici.

Informacije o presudama

Presude i opomene ostaju upisane u državnom policijskom računalu (PNC) do vašeg 100. rođendana. Ako mislite da su informacije o vama netočne, možete ih osporiti. Vaš odvjetnik objasnit će vam postupak. Možete se i obratiti policijskom načelniku područja u kojem je počinjeno kazneno djelo sa zamolbom da izmijeni ili izbriše predmetne informacije. Opomene, ukori i posljednja upozorenja tretiraju se kao presude. Čak i nakon odsluženja kazne morate dati podatke o kazni ili opomeni ako se to traži od vas (npr. u prijavi za posao) sve dok se kazna ne izbriše. Za koliko će se vremena to dogoditi ovisi o vrsti kaznenog djela i kazni. Ako vam je izdana fiksna kazna ili kazna za prekršaj, one neće biti upisane u vašu kaznenu evidenciju.

Druge poveznice

Vodič za pokretanje postupaka na žalbenom sudu

Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine

Komisija za reviziju kaznenih predmeta

Ured za kaznenu evidenciju

Rehabilitacija počinitelja

Zakon o žalbama u kaznenom postupku iz 1968. (kako je izmijenjen)

Zakon o rehabilitaciji počinitelja iz 1974. (kako je izmijenjen)

Zakon o jamčevini iz 1976. (kako je izmijenjen)

Zakon o magistratskim sudovima iz 1980. (kako je izmijenjen)

Zakon o višim sudovima iz 1981. (kako je izmijenjen)

Zakon o žalbama u kaznenom postupku iz 1995. (kako je izmijenjen)

Zakon o policiji iz 1997. (kako je izmijenjen)

Zakon o ljudskim pravima iz 1998. (kako je izmijenjen)

Zakon o policiji i pravosuđu iz 2006. (kako je izmijenjen)

Europska konvencija o ljudskim pravima

Posljednji put ažurirano: 01/12/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.