Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Optuženik (kazneni postupak)

Estonija

Kazneni postupak odvija se u dvije faze: predraspravni postupak ili istraga i sudski postupak. Kazneni se postupak može okončati i bez odvijanja na sudu (primjerice, ako se tijekom istrage ustanovi da nije počinjeno kazneno djelo). Samo se na sudu može utvrditi vaša krivnja za kazneno djelo.

Sadržaj omogućio
Estonija

Koja je svrha kaznene istrage?

Svrha je kaznene istrage ustanoviti je li i pod kakvim okolnostima počinjeno kazneno djelo. Tijekom istrage prikupljaju se dokazi o navodnom kaznenom djelu, utvrđuju okolnosti te se donosi odluka o tome jesu li dokazi dovoljni da vas se optuži za kazneno djelo.

Koje su faze kaznene istrage?

Pokretanje kaznene istrage

Kazneni postupak pokreće istražno tijelo (policija ili neko drugo za to ovlašteno državno tijelo) ili državno odvjetništvo. Kazneni postupak pokreće se ako policija ili državno odvjetništvo zaprime informacije o navodnom kaznenom djelu.

Pritvor i uhićenje

Ako istražno tijelo osnovano sumnja da ste počinili kazneno djelo, može vas zadržati kao osumnjičenika do 48 sati. Ako vas se smjesti u pritvor, istražno vas tijelo mora bez odgode ispitati.

Ako se tijekom istrage dokaže da nema osnove za vaše zadržavanje, mora vas se odmah pustiti iz pritvora. Ako je državno odvjetništvo uvjereno da vas se treba zadržati dulje kako ne biste izbjegli istragu ili počinili novo kazneno djelo, ono od suda mora zatražiti nalog za vaše uhićenje.

Ako se to dogodi, izaći ćete pred suca u roku od 48 sati otkad ste stavljeni u pritvor. Sudac odlučuje je li uhićenje prikladno. Ako sudac smatra da nema razloga za vaše uhićenje, odmah ćete biti pušteni.

Ispitivanje i prikupljanje dokaza

Svrha je istrage prikupiti dokaze koji potvrđuju okolnosti kaznenog djela. U tu svrhu osumnjičenik, žrtva i svjedoci se ispituju, prikupljaju se dokazi, provode forenzičke analize i aktivnosti praćenja. Sve radnje poduzete radi prikupljanja dokaza moraju se dokumentirati u skladu sa zakonom. Da bi vas se optužilo, mogu se koristiti samo pravovaljani dokazi prikupljeni na zakonit način.

Odobravanje pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i iznošenje optužbi

Izrađuje se kazneni spis koji sadrži detalje o kaznenoj istrazi i dokazima. Kada se kaznena istraga završi, državno odvjetništvo dostavlja presliku kaznenog spisa zastupniku obrane. Vaš će vas odvjetnik obavijestiti o prikupljenim dokazima i temelju optužbi protiv vas.

Vi i vaš odvjetnik imate pravo podnijeti zahtjeve uredu tužitelja (primjerice za uključivanje dodatnih dokaza u spis, za okončanje kaznenog postupka itd.). Ured tužitelja mora odlučiti o tim zahtjevima. Ako Ured tužitelja ne odobri zahtjev, isti zahtjev možete ponovno predati na sudu tijekom suđenja.

Ako nakon što vam je predan spis i nakon što su donesene odluke o zahtjevima tužitelj smatra da postoji dovoljno dokaza da vas se optuži, bit će sastavljena optužnica.

To je dokument koji sadrži činjenice i navodi dokaze na kojima se temelji optužba. Tužitelj predaje optužnicu zastupniku obrane i dostavlja je sudu. Sudac započinje suđenje na temelju optužnice.

Moja prava tijekom istrage

Pokretanje kaznenog postupka (1)

Zašto se pokreće kazneni postupak?

Kazneni se postupak pokreće jer je istražno tijelo primilo informacije koje sugeriraju da je počinjeno kazneno djelo. Ove se informacije mogu temeljiti na tužbi koju je uložila neka osoba ili na otkrivanju činjenice koja sugerira da je počinjeno kazneno djelo.

Svrha je kaznenog postupka ustanoviti je li počinjeno kazneno djelo i, ako jest, jesu li dokazi dovoljni da se osumnjičenik optuži za to kazneno djelo.

Tko provodi kaznenu istragu?

Kazneni postupak vodi Ured tužitelja, a kaznenu istragu provodi istražno tijelo u skladu s uputama ureda tužitelja. Općenito, policija provodi istragu. Istragu također mogu provoditi Služba za unutarnju sigurnost, Odbor za poreze i carine, Inspektorat za zaštitu okoliša, Odjel za zatvore i Služba za zatvore Ministarstva pravosuđa, vojna policija i Nacionalna služba za zaštitu tržišnog natjecanja.

Postoji nekoliko formalnih radnji koje istražna tijela mogu provesti samo uz dopuštenje ureda tužitelja ili suda.

Kako mogu saznati da je pokrenut kazneni postupak?

Kazneni postupak počinje prvom formalnom radnjom. Ako ste osumnjičeni za počinjenje kaznenog djela, saznat ćete da je kazneni postupak pokrenut kada vas pritvore kao osumnjičenika ili vas pozovu k istražitelju i ispitaju.

Zašto mogu biti osumnjičen za počinjenje kaznenog djela?

Može vas se tretirati kao osumnjičenika ako istražno tijelo ima dovoljno razloga smatrati da ste počinili kazneno djelo. Za to mogu postojati različiti razlozi, primjerice:

 • uhvaćeni ste kako činite kazneno djelo ili odmah nakon njega;
 • svjedok kaznenog djela ili žrtva vas prepoznaju kao osobu koja ga je počinila;
 • dokazi kaznenog djela ili druge informacije sugeriraju da ste osoba koja ga je počinila.

Koja su moja prava kao osumnjičenika?

Vaša glavna prava kao osumnjičenika su:

 • pravo da vam kažu za što ste osumnjičeni, da dajete izjave u vezi sa sumnjom ili da to odbijete učiniti;
 • pravo da znate da se vaše izjave mogu upotrijebiti protiv vas;
 • pravo na pomoć tumača;
 • pravo na pomoć zastupnika obrane;
 • pravo na privatno sastajanje sa zastupnikom obrane;
 • pravo da budete ispitani u prisustvu vašeg zastupnika obrane;
 • pravo na sudjelovanje na raspravi u vezi sa zahtjevom za vaše uhićenje;
 • pravo na podnošenje dokaza;
 • pravo na podnošenje zahtjeva i pritužbi;
 • pravo na pregled dokumentacije koja se tiče formalne radnje i na davanje izjava o uvjetima, tijeku i rezultatima formalne radnje i dokumentaciji, pri čemu se te izjave bilježe; pravo na primjenu postupka nagodbe, sudjelovanja u pregovorima kao dio postupka nagodbe, davanja prijedloga povezanih s vrstom i veličinom kazne koja će se primijeniti te sklapanja ili odbijanja sklapanja ugovora o poravnanju.

Koje su moje obveze?

Obvezni ste:

 • pojaviti se kada vas pozove istražno tijelo, Ured tužitelja ili sud;
 • sudjelovati u formalnim radnjama i izvršavati naloge istražnog tijela, Ureda tužitelja i suda.

Što će mi reći o postupku koji se odvija?

Ako ste osumnjičenik, istražno tijelo mora vam objasniti vaša prava i obveze. Od vas će se tražiti da potpišete pisani zapis i time potvrdite da su vam objašnjena vaša prava i obveze.

Nakon toga će vam reći za što ste osumnjičeni. To znači da će vam se dati kratak opis kaznenog djela za čije ste počinjenje osumnjičeni. Također će vam se dati pojedinosti pravnih odredbi koje to djelo definiraju kao kazneno djelo. Ni istražno tijelo niti ured tužitelja nisu obvezni dati vam više informacija prije dovršenja postupka prije suđenja.

Kada mogu razgovarati sa svojim odvjetnikom

Od trenutka kada ste potvrđeni kao osumnjičenik u kaznenom postupku imate pravo susresti se i razgovarati sa svojim odvjetnikom. Imate pravo razgovarati sa svojim odvjetnikom prije nego vas istražno tijelo započne ispitivati.

Pritvor i uhićenje (2)

U kojim okolnostima mogu biti pritvoren?

Možete biti pritvoreni kao osumnjičenik ako:

 • vas uhvate kako činite kazneno djelo ili neposredno nakon toga;
 • svjedok kaznenog djela ili žrtva vas prepoznaju kao osobu koja ga je počinila;
 • dokaz povezan sa zločinom upućuje na to da ste ga možda počinili.

Možete biti pritvoreni i ako istražno tijelo ima druge informacije koje upućuju na to da ste vi osumnjičenik i:

 • pokušali ste pobjeći;
 • vaš identitet nije ustanovljen;
 • istražno tijelo mišljenja je da možete nastaviti činiti zločine, izbjegavati kazneni postupak ili ga na neki drugi način ometati.

Možete biti pritvoreni i uhićeni u svrhu predaje ili izručenja drugoj državi (vidi Ispitivanje i prikupljanje dokaza (3)).

Tko me može pritvoriti?

Istražno tijelo ima pravo pritvoriti vas. Ako vas uhvate prilikom počinjenja kaznenog djela ili odmah nakon toga ili ako pokušate pobjeći, bilo tko vas može odvesti na policiju radi pritvaranja.

Kako ću saznati zašto sam pritvoren i što se nakon toga događa?

Kada vas pritvara, službenik istražnog tijela mora vas informirati o razlogu vašeg pritvora i objasniti vam vaša prava i obveze. Službenik će sastaviti dokument o vašem pritvoru koji pruža pravni temelj za vaš pritvor i okolnosti kaznenog djela za čije ste počinjenje osumnjičeni. Imate pravo podnositi zahtjeve i tražiti da ih se uvrste u dokument o pritvoru.

Ne govorim jezik zemlje u kojoj sam pritvoren. Kako mogu razumjeti što se događa?

Istražno tijelo mora vas bez odlaganja informirati na jeziku i na način koji vam je razumljiv o razlozima vašeg pritvora i o vašim pravima. Istražno tijelo mora vam osigurati prevoditelja ako ga trebate. Omogućuje se samo usmeno, ne i pismeno prevođenje.

Mogu li obavijestiti ljude koji su mi bliski o svom pritvoru?

Imate pravo obavijestiti barem jednu blisku osobu po vlastitom izboru. To se obavlja putem istražnog tijela. To znači da imate pravo tražiti da se pošalje pismena obavijest osobi koju odaberete, a to čini istražno tijelo.

Ako je istražno tijelo mišljenja da bi kaznenom postupku moglo štetiti da se osoba po vašem izboru obavijesti o vašem pritvoru, ono to može odbiti. Ured tužitelja mora odobriti svako takvo odbijanje.

Koliko dugo mogu biti pritvoren?

Možete biti pritvoreni do 48 sati. Ako sud nije izdao nalog za vaše uhićenje u roku od 48 sati od vašeg pritvora, istražno tijelo mora vas pustiti bez odlaganja.

U kojim okolnostima mogu biti uhićen?

Mogu vas uhititi na zahtjev Ureda tužitelja ako postoji razlog vjerovati kako ćete možda izbjeći kazneni postupak ili počiniti nova kaznena djela. Samo sudac može odobriti uhićenje.

Kako se donosi odluka o mojem uhićenju?

Istražno tijelo odvodi vas sucu koji mora izdati nalog za vaše uhićenje. Tužitelj i, ako to želite, vaš odvjetnik se također pozivaju sucu. Sudac pregledava spis vašeg kaznenog predmeta i ispituje vas kako bi provjerio postoje li razlozi za vaše uhićenje. Nakon saslušanja stranaka, sud odobrava ili odbija zahtjev za uhićenje. Ako se zahtjev za uhićenje odbije, mora vas se odmah pustiti.

Koliko dugo mogu biti uhićen?

U fazi prije sudskog postupka ne možete biti zadržani dulje od šest mjeseci. U izvanrednim slučajevima to se razdoblje može produljiti. Svaka dva mjeseca imate pravo zatražiti da sud preispita razloge vašeg uhićenja, a sud mora u roku od pet dana odlučiti je li opravdano držati vas uhićenim. Ako sud odluči da vaše uhićenje više nije opravdano, mora vas se odmah pustiti.

Mogu li biti oslobođen uz jamčevinu?

Imate pravo tražiti određivanje jamčevine umjesto uhićenja. Da biste to učinili morate sudu podnijeti zahtjev. Bit ćete odvedeni pred suca koji će odlučiti o zahtjevu za jamčevinu. Sudac mora čuti vaše mišljenje i mišljenje vašeg odvjetnika.

Ako sudac udovolji zahtjevu, bit ćete pušteni iz pritvora nakon što se iznos jamčevine prebaci na račun suda.

Imam li pravo žaliti se na nalog o mom uhićenju?

Imate pravo žaliti se na nalog o svom uhićenju. Da biste to učinili, vi ili vaš odvjetnik morate okružnom sudu predati pisanu žalbu putem suda koji je izdao izvorni nalog za uhićenje. Žalba se mora predati u roku od 10 dana otkako ste saznali za nalog o uhićenju.

Ispitivanje i prikupljanje dokaza (3)

Koja je svrha ispitivanja i prikupljanja dokaza?

Svrha ispitivanja i prikupljanja dokaza jest osigurati i izraditi pisanu evidenciju okolnosti navodnog kaznenog djela tako da se mogu provjeriti na sudu. Istražno tijelo i Ured tužitelja obvezni su prikupiti i informacije koje upućuju na to da ste sudjelovali u kaznenom djelu i informacije u vašu korist. Ne morate dokazivati svoju nevinost.

Hoće li me tražiti informacije?

Ako ste osumnjičenik, istražno tijelo vas mora bez odgode ispitati.

Moram li dati informacije istražnom tijelu?

Ne morate dati informacije istražnom tijelu niti odgovarati na pitanja koja vam se postave. Imate pravo na šutnju. Šutnja se ni u kojem slučaju ne može tumačiti kao priznanje krivnje. Ne može vas se prisiliti da teretite sebe ili osobe koje su vam bliske.

Kako se odvija ispitivanje?

Na početku ispitivanja mora vam se reći da imate pravo odbiti reći bilo što i da se sve što kažete može upotrijebiti protiv vas. Prvo će vas pitati jeste li počinili kazneno djelo za koje vas sumnjiče.

Dobit ćete priliku reći što znate o kaznenom djelu koje se istražuje. Također će vam postaviti pitanja. Bit će sastavljen pisani zapis o ispitivanju. Prije potpisivanja zapisa imate ga pravo pročitati. Imate pravo da se vaši komentari uključe u zapis.

Što ako kažem nešto što ne ide u prilog mom sudskom predmetu?

Sve što kažete može se koristiti kao dokaz protiv vas.

Mogu li se izjasniti krivim za sve ili neke od optužbi prije suđenja?

Tijekom ispitivanja možete se izjasniti krivim za sve ili neke od optužbi. Također imate pravo to učiniti u bilo kojem trenutku nakon ispitivanja, čak i ako ste tijekom ispitivanja rekli da niste krivi.

Kazneni postupak ne završava priznanjem vaše krivnje. Istražno tijelo i dalje mora ustanoviti okolnosti kaznenog djela i dokazati ih. Ne možete biti osuđeni za kazneno djelo samo na temelju vašeg priznanja.

Imam li pravo kasnije povući svoje priznanje?

Ako ste priznali krivnju, imate pravo vratiti se na svoje ranije svjedočenje i kasnije zanijekati svoju krivnju u kaznenom postupku ili tijekom suđenja. Međutim, u tom slučaju vaše ranije priznanje može se prikazati na sudu i koristiti kao dokaz protiv vas. Ako drugi dokazi potvrde vašu krivnju, ignorirat će se činjenica da ste povukli svoje priznanje jer je nepouzdano.

Mogu li dobiti informacije o svjedocima koji svjedoče protiv mene?

Tijekom kaznene istrage istražno tijelo nije obvezno dati vam informacije o svjedocima koji su svjedočili protiv vas i o tome što su ti svjedoci rekli. Bit ćete obaviješteni o svjedocima i njihovim izjavama tek kada dobijete pristup kaznenom spisu na kraju istrage (vidi Dodjela pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i predstavljanje optužbi (4)).

Hoće li se postavljati pitanja o mojim prethodnim prekršajima?

Možda će vas se pitati o vašim prethodnim prekršajima, ali smijete odbiti dati te informacije. Istražno tijelo ima pravo ustanoviti jeste li već počinili neki prekršaj provjerom u raznim registrima. Svi prethodni prekršaji bit će navedeni u optužnici.

Mogu li me pretražiti?

Istražno tijelo ima pravo izvesti fizički pregled kako bi se pronašli tragovi kaznenog djela, ustanovile posebne značajke vašeg tijela i dobile druge informacije koje su važne za kaznenu istragu.

Mogu li me tražiti da dam otiske prstiju i uzimaju li se od mene uzorci DNA (primjerice kosa ili slina) ili druge tjelesne tekućine?

Istražno tijelo ima pravo od vas uzeti forenzičke dokaze i uzorke, uključujući otiske prstiju i biološki materijal za DNA analizu.

Ako odbijete dati uzorke, istražno tijelo ima pravo prisiliti vas da ih date. Međutim, ako i dalje odbijete dati uzorke ili ako bi njihovo uzimanje štetilo vašem fizičkom integritetu, to se može učiniti samo na temelju odluke istražnog tijela. Imate pravo vidjeti tu odluku.

Može li se pretražiti moj dom, poslovni prostori, automobil itd.?

Vaš dom, poslovni prostori, automobil itd. mogu se pretražiti u svrhu pronalaženja dokaza o kaznenom djelu ili drugih predmeta potrebnih za rješavanje kaznenog djela. Ured tužitelja ili sud moraju izdati nalog za pretragu. Ako je pretraga hitno potrebna, ona je također dozvoljena na temelju naloga istražnog tijela.

Osobi na čijem se posjedu vrši pretraga mora se pokazati nalog za pretragu i od nje se mora zatražiti da preda predmet spomenut u nalogu. Ako se predmet ne preda, službenici istražnog tijela izvršit će pretragu.

Mogu li uložiti pritužbu ako su povrijeđena moja prava?

Ako su vaša prava povrijeđena, imate pravo žaliti se na aktivnosti istražnog tijela i u tu svrhu podnijeti pritužbu Uredu tužitelja. Ako se pritužba odnosi na aktivnosti Ureda tužitelja, može se podnijeti Uredu Vrhovnog tužitelja. Pritužba će se razmotriti u roku od 30 dana. Bit će vam poslana preslika odluke. Ako se ne slažete s odlukom Ureda Vrhovnog tužitelja, imate pravo uložiti pritužbu sudu u roku od 10 dana.

Dodjela pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i iznošenje optužbi (4)

U koju se svrhu odobrava pristup kaznenom spisu?

Svi dokazi prikupljeni tijekom kaznene istrage i sažetak predraspravnog postupka koji opisuje okolnosti kaznenog djela dodaju se u kazneni spis. Omogućivanje pristupa kaznenom spisu vama kao osumnjičeniku potrebno je kako biste se upoznali s optužbama protiv vas i njihovim temeljima.

Kada ću moći vidjeti kazneni spis?

Ako ste proglašeni osumnjičenikom, kazneni spis će vam biti dostupan nakon završetka kaznene istrage.

Kako se dodjeljuje pristup kaznenom spisu?

Od trenutka kada vam se omogući pristup kaznenom spisu morate imati odvjetnika (vidi Informacijski list 1.). Ured tužitelja dat će presliku kaznenog spisa vašem odvjetniku. Vaš će vas odvjetnik obavijestiti o sadržaju kaznenog spisa.

Koliko vremena imam za pregledavanje kaznenog spisa?

Nije određeno vremensko ograničenje za pregledavanje spisa. Ako Ured tužitelja smatra da se oteže s postupkom pregledavanja kaznenog spisa, može se odrediti vremensko ograničenje. Ured tužitelja mora dati dovoljno vremena kako bi vam omogućio da doista možete ostvariti svoje pravo da se branite.

Koja je svrha podnošenja zahtjeva?

Nakon što ste pregledali kazneni spis vi i vaš odvjetnik imate pravo predati zahtjeve Uredu tužitelja. Svrha podnošenja zahtjeva jest jamčiti da se kaznena istraga provodi temeljito i pošteno.

Imate pravo zatražiti:

 • provođenje dodatnih istraga;
 • uvrštavanje u spis novih dokaza koje ste predali;
 • uklanjanje materijala nebitnog za predmet iz spisa itd.

Također imate pravo zatražiti da Ured tužitelja okonča kazneni postupak ako prema vašem mišljenju nema razloga da se nastavi. Nadalje, imate pravo zatražiti da se predmet rješava pojednostavljenim postupkom koji se utvrđuje zakonom (npr. postupkom nagodbe) bez uobičajenog potpunog suđenja.

Kako se podnose zahtjevi?

Zahtjevi se podnose uredu tužitelja u pisanom obliku. Mora ih se predati u roku od 10 dana od pregledavanja kaznenog spisa. Ako je kazneni spis velik i složen, Ured tužitelja može produžiti ovo razdoblje na 15 dana (odjeljak 225. Zakonika o kaznenom postupku koji je stupio na snagu 1. rujna 2011.).

Kako se rješavaju zahtjevi?

Ured tužitelja pregledava zahtjeve u roku od 10 dana. Ako Ured tužitelja ne udovolji zahtjevu, sastavlja se odluka i vama se prosljeđuje preslika iste. Ako se vaš zahtjev odbije u toj fazi, možete ga još uvijek podnijeti tijekom suđenja.

Kada se iznosi optužba?

Nakon što ste pregledali kazneni spis, a Ured tužitelja je donio odluku o vašim zahtjevima, bit ćete optuženi ako je Uredu tužitelja uvjeren kako ima dovoljno dokaza da vam se sudi.

Kako se iznosi optužba?

Ured tužitelja će sastaviti optužnicu. To je dokument koji sadrži okolnosti na kojima se temelje optužbe i dokaze koji ih potvrđuju. Ured tužitelja daje optužnicu vama i vašem odvjetniku i šalje je sudu.

Mogu li se optužbe promijeniti prije suđenja?

Sud može suditi u predmetu samo na temelju optužnice. Ured tužitelja može promijeniti ili dopuniti optužbe, no u tom slučaju mora se predati nova optužnica.

Već mi se sudilo na temelju istih optužbi u drugoj državi. Što se događa u tom slučaju?

Ako ste proglašeni krivim na temelju istih optužbi u drugoj državi ili ako je kazneni postupak u vezi s tim optužbama završen, ne možete ponovno biti optuženi za isto kazneno djelo. U takvoj situaciji, ako je kazneni postupak protiv vas pokrenut u Estoniji, on se mora završiti tako da vas se ne optuži za to kazneno djelo.

Može li se moj predmet riješiti putem nagodbe?

Nakon što ste pregledali kazneni spis, imate pravo podnijeti zahtjev Uredu tužitelja za pokretanje pregovora u postupku nagodbe. Ako se Ured tužitelja s tim složi, pregovori će početi kada se vi i vaš odvjetnik složite o pravnoj definiciji djela za koje ste optuženi i kazni za nju.

Ako postignete dogovor kao rezultat pregovora, on će biti zapisan i predan sudu na odobrenje. Ako sud odobri dogovor, bit ćete osuđeni za kazneno djelo pod uvjetima određenima u dogovoru koji ste postigli.

Dodatni podaci za nerezidente (5)

Što je europski uhidbeni nalog?

Europski uhidbeni nalog je zahtjev koji izdaje tijelo države članice Europske unije drugoj državi članici Europske unije s ciljem pritvaranja i uhićenja određene osobe i izručenja te osobe državi tražiteljici tako da ta država može nastaviti kazneni postupak ili zatvoriti dotičnu osobu.

Koja su moja prava ako sam pritvoren/a na temelju europskog uhidbenog naloga?

Ako ste pritvoreni, temelj vašeg pritvora mora vam biti objašnjen i morate biti informirani da možete pristati biti izručeni drugoj državi članici. Ako pristanete biti izručeni, ne možete kasnije promijeniti svoju odluku. S obzirom na vaš pritvor, imate pravo na besplatnu pravnu pomoć i pomoć prevoditelja.

Kako se odlučuje o mojem izručenju drugoj državi članici?

Odluku o vašem izručenju ili odbijanju vašeg izručenja donosi sud. Vi, vaš odvjetnik i tužitelj sudjelovat ćete u sudskom ročištu. Sud mora čuti vaše mišljenje o vašem izručenju. Sud će donijeti presudu kojom se vaše izručenje odobrava ili odbija. Imate pravo podnijeti žalbu protiv presude na okružnom sudu u roku od tri dana nakon primanja presude. Okružni sud će pregledati žalbu u roku od 10 dana i njegova je odluka konačna.

Koliko brzo se odlučuje o mojem izručenju drugoj državi članici?

Ako ste pristali na izručenje, odluka se mora donijeti u roku od 10 dana. Ako niste pristali na izručenje, konačna odluka o izručenju ili odbijanju izručenja mora se donijeti u roku od 60 dana od vašeg uhićenja. U izvanrednim slučajevima to se razdoblje može produljiti za 30 dana. Ako je sudska odluka o vašem izručenju stupila na snagu, morate biti izručeni u državu koja je predala zahtjev u roku od 10 dana. Ako u tom roku ne budete izručeni, mora vas se osloboditi.

U kojim me okolnostima mogu izručiti drugoj državi?

Ako je druga država pokrenula kazneni postupak protiv vas i sastavila nalog za vaše uhićenje ili ako vam je sud u toj državi odredio kaznu zatvora, ta država može zahtijevati vaše izručenje. Ako je Estonija primila zahtjev druge države za vaše izručenje ili zahtjev preko Interpola za vaše uhićenje, možete biti pritvoreni i uhićeni tijekom postupka izručenja. Tijekom postupka izručenja možete biti uhićeni do jedne godine. Sud će odlučiti treba li dozvoliti vaše izručenje.

Mogu li kontaktirati veleposlanstvo svoje države ako sam uhićen?

Ako ste strani državljanin, preslika naloga vašeg uhićenja bit će poslana Ministarstvu vanjskih poslova, koje će obavijestiti veleposlanstvo ili konzulat vaše države. Imate pravo zatražiti sastanak s konzularnim službenikom iz vaše države.

Hoću li imati mogućnost korištenja prevoditelja ako ne govorim jezik zemlje u kojoj sam uhićen?

Istražno tijelo i Ured tužitelja moraju osigurati da možete koristiti pomoć prevoditelja. Prevoditelj mora biti prisutan tijekom svih formalnih radnji u kojima sudjelujete. Prevoditelj je obvezan sve informacije povezane s formalnom radnjom prevoditi precizno i u potpunosti. Omogućuje se samo usmeno, ne i pismeno prevođenje.

Možete zatražiti da se optužnica prevede u pisanom obliku na vaš materinji jezik ili drugi jezik koji razumijete. Drugi dokumenti koji su dio kaznenog postupka ne prevode se u pisanom obliku.

Moram li biti u zemlji tijekom kaznenog postupka? Mogu li napustiti zemlju?

Ne morate biti u zemlju tijekom kaznenog postupka i možete je napustiti, no obvezni ste pojaviti se pred istražnim tijelom kada to ono zatraži kako biste mu omogućili da izvrši formalnu radnju. Istražno tijelo može vam zabraniti da napustite mjesto prebivališta bez njegovog odobrenja.

Ako želite napustiti mjesto prebivališta na dulje od 24 sata, prethodno vam je potrebno dopuštenje istražnog tijela. Ako se ne pojavite pred istražnim tijelom kada to ono zatraži ili ako prekršite zabranu napuštanja mjesta prebivališta, možete biti uhićeni.

Mogu li me ispitati iz druge države putem sredstava telekomunikacije, npr. video-poveznice?

Istražno vas tijelo može ispitati u drugoj državi putem video-poveznice uživo. Ovakvo ispitivanje moguće je samo uz vaš pristanak.

Pripadajuće poveznice

Zakoni o kaznenom postupku

Zakonik o kaznenom postupku na engleskom (ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.