Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Gdje se odvija suđenje?

Sve kaznene predmete rješavaju provincijski sudovi. Odluku uglavnom donosi sudac pojedinac. U kaznenim predmetima koji uključuju kazneno djelo s predumišljajem odluku donosi sud koji čine predsjednik suda i dva suca porotnika.

Je li suđenje javno?

Suđenje je javno.

Sud može odrediti da će suđenje biti potpuno ili djelomično zatvoreno:

  • da bi se zaštitile državne ili poslovne tajne;
  • da bi se zaštitilo moral, obiteljski ili privatni život;
  • u interesu maloljetnika;
  • u svrhu provođenja pravde, uključujući slučajeve u kojima javno suđenje može ugroziti sigurnost suda, stranaka u postupku ili svjedoka.

Mogu li se optužbe promijeniti za vrijeme suđenja?

Prije završetka suđenja, Ured javnog tužitelja može promijeniti optužbe ili dodati optužbe protiv vas. U tom će slučaju Ured tužitelja sastaviti novu izjavu o optužbama. To se neće dogoditi ako se optužbe promijene u vašu korist. Ako se optužbe promijene, vi i vaš odvjetnik imate pravo zatražiti odgodu suđenja kako biste mogli pripremiti vašu obranu.

Što će se dogoditi ako se izjasnim krivim za sve ili neke od optužbi za vrijeme suđenja?

Vaše se priznanje tretira kao jedan dokazni predmet kaznenog djela. Ako se izjasnite krivim, Ured tužitelja još mora dokazati vašu krivnju pomoću drugih dokaza.

Moram li biti prisutan na suđenju? Može li se suđenje voditi bez mene?

Sudjelovanje u suđenju obavezno je za optuženika. Suđenje se iznimno može voditi bez vas u sljedećim slučajevima:

  • ako ste ometali suđenje i ignorirali naredbe suca te ste zbog toga pozvani da napustite sudnicu;
  • ako se nalazite izvan teritorija Republike Estonije, niste se pojavili na sudu i moguće je voditi predmet u vašoj odsutnosti;
  • ako ste nakon vašeg ispitivanja na sudu u takvom stanju da niste u mogućnosti nastaviti sudjelovati u suđenju i moguće je voditi predmet u vašoj odsutnosti.

Ako živim u drugoj zemlji, mogu li sudjelovati putem video-poveznice?

Sud ima pravo dopustiti vam sudjelovanje u suđenju putem video-poveznice ako ste u nemogućnosti pojaviti se na sudu. To je moguće samo uz vaš pristanak.

Hoće li mi biti omogućen prijevod ako ne budem razumio što se događa?

Ako ne možete razumjeti jezik na kojem se suđenje vodi, sud vam mora dodijeliti prevoditelja za vrijeme suđenja. Osigurava se samo usmeno (ne i pismeno) prevođenje.

Moram li imati odvjetnika? Hoće li mi se dodijeliti odvjetnik?

Morate imati odvjetnika i ako ga niste sami odabrali, Estonska odvjetnička komora će vam ga dodijeliti (vidi Informacijski list 1.).

Mogu li govoriti za vrijeme suđenja? Moram li govoriti za vrijeme suđenja?

Imate pravo govoriti za vrijeme suđenja i izraziti svoje mišljenje o svim okolnostima vašeg predmeta. Ne morate govoriti za vrijeme suđenja i imate pravo na šutnju.

Što će se dogoditi ako ne kažem istinu za vrijeme suđenja?

Optuženik nije obvezan reći istinu na sudu. Ako ne kažete istinu, ne mogu vam se izreći nikakve kazne. Ako se za vrijeme suđenja dokaže da ste lagali na sudu, cijelo vaše svjedočenje (uključujući i istiniti dio) može se smatrati nepouzdanim. U tom se slučaju vaše svjedočenje ne smatra dokazom.

Mogu li osporavati dokaze koji se podnose protiv mene?

Imate pravo podnijeti prigovor na dokaze koji se podnose protiv vas na sudu. Dokaz se neće smjeti koristiti na sudu ako je dobiven bitnom povredom zakona. Imate pravo osporavati pouzdanost dokaza te njegovu pravnu dopustivost.

Vi i vaš odvjetnik možete osporavati dokaze usmenim ili pismenim putem u svakoj fazi postupka do završetka suđenja.

Kakvu vrstu dokaza mogu predati u svoju korist?

Imate pravo na sudu predati sve dokaze koji su relevantni za predmet i dobiveni su na zakonit način.

Koji su uvjeti primjenjivi na moje dokaze?

Općenito, da biste predali nove dokaze, morate predati zahtjev nakon razmatranja kaznenog spisa ili barem tri radna dana prije pripremnog ročišta. Međutim, moguće je predati nove dokaze i za vrijeme suđenja ako ih iz objektivnih razloga nije bilo moguće predati ranije.

Mogu li angažirati privatnog istražitelja za prikupljanje dokaza?

Imate pravo angažirati privatnog istražitelja za prikupljanje dokaza. Dokazi koje je prikupio privatni istražitelj dopustivi su na sudu ako je privatni istražitelj dokaze prikupio bez povrede zakona.

Mogu li zatražiti svjedoke da govore u moju korist?

Imate pravo zatražiti da se osobe koje imaju važne informacije koje su nužne za rješavanje vašeg predmeta pozovu na sud.

Možemo li ja ili moj odvjetnik postavljati pitanja drugim svjedocima u mom predmetu? Možemo li moj odvjetnik ili ja osporavati njihove iskaze?

Vi i vaš odvjetnik imate pravo ispitivati sve svjedoke. Imate pravo izraziti svoje mišljenje o važnosti i istinitosti iskaza svjedoka. Imate pravo predstaviti dokaze o neistinitosti iskaza svjedoka ili dovesti u pitanje njihovu pouzdanost.

Hoće li se uzimati u obzir informacije o mojim prethodnim prekršajima?

Smiju se uzeti u obzir samo informacije o vašim prethodnim prekršajima koje su evidentirane u kaznenom registru i nisu uklonjene iz vaše kaznene evidencije (prekršaj se uklanja iz kaznene evidencije unutar 1–15 godina od izdržavanja kazne, ovisno o težini prekršaja).

Također se mogu uzeti u obzir informacije iz drugih zemalja o vašim prethodnim prekršajima. Prekršaji koje treba uzeti u obzir na sudu moraju biti navedeni u izjavi o optužbama. U slučaju određenih kaznenih djela, činjenica da ste prethodno počinili slično kazneno djelo može rezultirati nametanjem strože kazne.

Koji su mogući ishodi suđenja?

Nakon suđenja, sud vas oslobađa ili osuđuje. Bit ćete oslobođeni ako za vrijeme suđenja nije dokazano da je počinjeno kazneno djelo ili da ste vi počinili kazneno djelo. Bit ćete oslobođeni i ako Ured javnog tužitelja odbaci optužbe. Bit ćete osuđeni ako je na sudu dokazano da ste počinili kazneno djelo.

Ako ste proglašeni krivim, sud će vam odrediti kaznu u skladu sa zakonom. Moguće kazne su:

  • novčana kazna koja može biti 30 do 500 puta veća od vašeg prosječnog dnevnog prihoda;
  • kazna zatvora u trajanju između 30 dana i 20 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Ako na to pristanete, sud kaznu zatvora može zamijeniti društveno korisnim radom.

U određenim okolnostima, sud također može odlučiti odrediti vam uvjetno puštanje na slobodu. U tom slučaju nećete morati odslužiti prvobitnu kaznu ili ćete morati odslužiti samo dio nje, osim ako za vrijeme uvjetnog otpusta ne počinite novo kazneno djelo. Uvjetni otpust traje od 3 do 5 godina.

Uz glavnu kaznu sud vam može odrediti dodatne kazne poput zabrane uključivanja u određene aktivnosti ili protjerivanja iz Estonije. Također, svaka imovina povezana s kaznenim djelom može biti oduzeta.

Koja je uloga žrtve za vrijeme suđenja?

Žrtva ima pravo sudjelovati u suđenju, davati iskaze i predati dokaze, tražiti naknadu štete za gubitke izazvane kaznenim djelom te izraziti mišljenje o kazni koju je predložio Ured tužitelja.

Pripadajuće poveznice

Zakonik o kaznenom postupku

Zakonik o kaznenom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Kazneni zakonik

Kazneni zakonik na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.