Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Kako se rješavaju prometni prekršaji?

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine te kršenje pravila o parkiranju i drugih prometnih propisa izriču se u prekršajnim postupcima.

Prekršaj rješava policija bilo na lokaciji gdje je prekršaj otkriven ili u policijskoj postaji.

Policija nema obvezu kazniti vas na licu mjesta. Umjesto toga može vam izdati upozorenje ili odrediti novčanu kaznu (do 15 eura). Moguće je i donijeti odluku u žurnom postupku na licu mjesta i odrediti novčanu kaznu do 400 eura. Postupak na licu mjesta može se provesti samo uz vaš pristanak. Moguće je izraditi audio ili video snimke izjave osobe vezano uz prekršaj.

Ako prekoračite ograničenje brzine i snimi vas kamera za kontrolu brzine, vlasniku ili registriranom korisniku vozila može se odrediti novčana kazna. Maksimalni iznos novčane kazne je 190 eura. Obavijest o novčanoj kazni šalje vam se poštom. Ako se ne slažete s obavijesti o novčanoj kazni, imate pravo osporiti je u roku 30 dana od dana primitka. Prigovor je potrebno podnijeti policijskoj postaji koja vam je poslala obavijest o novčanoj kazni. Ako fizička osoba odgovorna za motorno vozilo osporava izricanje novčane kazne jer je netko drugi koristio vozilo, ta osoba u prigovoru mora navesti ime i prezime osobe koja je koristila automobil u vrijeme koje je navedeno u obavijesti o novčanoj kazni, kao i adresu, broj vozačke dozvole, datum rođenja ili OIB te osobe.

Ako se ne slažete s mišljenjem policije o navodnom prekršaju, imate pravo usprotiviti se postupku na licu mjesta. U tom će slučaju policija izraditi dokumentaciju o prekršaju na licu mjesta, no kazna neće biti odmah izrečena.

Dokumenti će biti proslijeđeni u policijsku postaju čiji službenici moraju prikupiti dokaze vezano uz prekršaj. Ako vas podvrgnu ispitivanju, imate pravo na šutnju. Imate pravo na prisutnost odvjetnika i prevoditelja. Imate pravo pregledati materijal prikupljen za vrijeme prekršajnog postupka i usprotiviti se optužbi.

Prigovor možete podnijeti u roku 15 dana od primitka prekršajne prijave. Reći će vam kad ćete od policije moći dobiti presliku odluke o prekršaju. Da biste dobili presliku, vi ili vaš odvjetnik morate otići u policijsku postaju. Preslika neće biti poslana poštom.

Za prometne se prekršaje može odrediti kazna u maksimalnom iznosu od 1 200 eura. Za teške prometne prekršaje možete biti uhićeni na razdoblje do 30 dana. Odluku o uhićenju može donijeti samo sud. Može vam se odrediti zabrana vožnje na razdoblje do 2 godine.

Ako se ne slažete s odlukom policije, imate pravo uložiti pritužbu provincijskom sudu. Pritužbu morate uložiti u roku 15 dana od datuma kad je odluka prvi put postala dostupna.

Građani drugih država članica Europske unije mogu također biti kažnjeni za prometne prekršaje.

Hoće li se prekršaj pojaviti u mojoj kaznenoj evidenciji?

Kazne za prometne prekršaje unose se u kazneni registar, osim informacija o novčanim kaznama. Informacije o prekršajima brišu se iz registra te se arhiviraju godinu dana nakon što je plaćena novčana kazna izrečena za prekršaj, odslužena kazna zatvora, odrađen društveno koristan rad ili je kao glavna kazna određena zabrana vožnje.

Pripadajuće poveznice

Zakon o prometu

Zakon o prometu na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Zakoni o prekršajnom postupku

Zakonik o prekršajnom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.