Обвиняеми (наказателни производства)

Finska

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се разяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви упътва как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Sadržaj omogućio
Finska

Как мога да намеря адвокат?

Ако сте заподозрени в престъпление, винаги имате право на адвокат. Полицията може да ви попита дали се нуждаете от адвокат, но по закон нямате нужда от адвокат, освен ако не сте задържан, арестуван или лишен от свобода. Обикновено имате право адвокатът, който желаете, да присъства с вас по време на разпит. Полицията може също така да ви намери адвокат, ако смятате, че се нуждаете от такъв, но не знаете къде да го намерите.

Във Финландия няма монопол върху адвокатската професия, така че всеки, който има диплома по право, може да действа като адвокат (понастоящем законът по този въпрос се преразглежда). Можете да намерите адвокат по наказателно право на уебсайта на финландската адвокатска колегия. Освен това службите за правна помощ могат да ви помогнат (тук можете да намерите информацията за контакт за служби за правна помощ).

Плащане за адвокат

Основното правило е, че вие заплащате хонорара на адвоката. Ако доходите ви са ниски, може да получите правна помощ. В този случай държавата изплаща адвокатския хонорар изцяло или отчасти. Ако сте заподозрян в престъпление, за което най-ниската присъда е четири месеца лишаване от свобода, ще ви бъде назначен защитник, ако поискате такъв. Държавата ще плати хонорарите на защитника. Вие обаче ще трябва да възстановите хонорарите на защитника, ако бъдете осъден за престъплението, освен ако доходите ви са толкова ниски, че имате право на правна помощ. Сумите, които трябва да заплатите, са определени по същия начин като в случая на правната помощ.

Защитникът може да бъде публичен адвокат за правна помощ, адвокат или друг адвокат. Обикновено, ако молите за конкретен адвокат, той или тя ще ви бъде назначен(а) за ваш адвокат.

Свързани връзки

Финландска адвокатска колегия

Финландска адвокатска колегия

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoemimistojjen yhteystieot

Координати за връзка с публичната служба за правна помощ

Kontaktinformation för rättjälpsbyrråerna

Ограничения на доходите за получаване на правна помощ

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.