Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Finska

Εάν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία, η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική. Τα δελτία σάς ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος. Το παρόν δελτίο σάς ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Sadržaj omogućio
Finska

Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο;

Εάν είστε ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης, έχετε πάντοτε δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο. Η αστυνομία μπορεί να σας ρωτήσει αν χρειάζεστε δικηγόρο, αλλά βάσει του νόμου δεν χρειάζεστε δικηγόρο παρά μόνον αν έχετε συλληφθεί, κρατηθεί ή φυλακιστεί. Έχετε συνήθως το δικαίωμα να συνοδεύεστε από τον δικηγόρο της επιλογής σας όταν ανακρίνεστε. Η αστυνομία μπορεί επίσης να σας βρει δικηγόρο, αν θεωρείτε ότι χρειάζεστε δικηγόρο αλλά δεν γνωρίζετε πού να βρείτε.

Δεν υπάρχει μονοπώλιο υπεράσπισης στη Φινλανδία και, ως εκ τούτου, κάθε κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής μπορεί να ενεργεί ως δικηγόρος (ο σχετικός νόμος τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση). Μπορείτε να βρείτε ποινικολόγο στον ιστότοπο του Φινλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου. Επιπλέον, μπορούν να σας συνδράμουν τα Γραφεία Νομικής Συνδρομής (τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Νομικής Συνδρομής βρίσκονται εδώ).

Αμοιβή δικηγόρου

Ο βασικός κανόνας είναι ότι εσείς καταβάλλετε την αμοιβή του δικηγόρου. Εάν το εισόδημά σας είναι χαμηλό, μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος καταβάλλει την αμοιβή του δικηγόρου εν όλω ή εν μέρει. Εάν είστε ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης για την οποία η κατώτατη προβλεπόμενη ποινή είναι τέσσερις μήνες φυλάκισης, θα σας διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης, εφόσον το ζητήσετε. Το κράτος καταβάλλει την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης. Ωστόσο, εάν καταδικαστείτε για το αδίκημα, θα πρέπει να επιστρέψετε στο κράτος την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης, εκτός εάν το εισόδημά σας είναι τόσο χαμηλό ώστε να δικαιούστε νομική συνδρομή. Τα ποσά που πρέπει να καταβάλετε καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τη νομική συνδρομή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να είναι δημόσιος συνήγορος νομικής συνδρομής, συνήγορος ή άλλος δικηγόρος. Συνήθως, αν ζητήσετε συγκεκριμένο δικηγόρο, ο εν λόγω δικηγόρος διορίζεται συνήγορός σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Φινλανδικός Δικηγορικός Σύλλογος

Φινλανδικός Δικηγορικός Σύλλογος

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

Στοιχεία επικοινωνίας των δημόσιων γραφείων νομικής συνδρομής

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Εισοδηματικά όρια για τη λήψη νομικής συνδρομής

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.