Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kif jiġu ttrattati r-reati minuri tat-traffiku fit-triq?

Il-piena komuni għal reati minuri tat-traffiku fit-triq hija multa fissa. Din tista’ tiġi imposta għal reati fejn l-iktar piena iebsa tkun multa jew massimu ta' sitt xhur priġunerija. Id-daqs ta’ multa fissa jista’ tkun ta’ EUR 10-115. Multa fissa tista’ tiġi imposta minn uffiċjali tal-pulizija, minn Gwardjan tal-Fruntiera jew minn uffiċjal tad-Dwana.

Jekk inti ma taċċettax il-multa fissa imposta fuqek, inti għandek id-dritt li tieħu l-kwistjoni quddiem il-Qorti Distrettwali. Inti trid tinforma lir-Reġistru tal-Qorti Distrettwali bil-post fejn sar ir-reat u trid tagħmel dan fi żmien ġimgħa mid-data meta rċevejt in-notifika tal-multa fissa. Inti ma tistax tappella kontra d-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali dwar il-multa fissa.

Jekk ma tkunx tista’ tingħata multa fissa għar-reat tat-traffiku inkwistjoni, il-pulizija jistgħu wkoll joħorġu ordni penali sommarja u jibagħtuha lill-prosekutur biex jikkonfermaha. F’dan il-każ, il-multa ma tkunx fissa. Il-piena tiġi ddeterminata bħala unitajiet ta' multa. Inti għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ordni penali sommarja. Inti tagħmel dan billi tinnotifika l-oġġezzjoni tiegħek lill-prosekutur.

Jekk inti toġġezzjona għall-ordni penali sommarja u l-prosekutur jiddeċiedi li jipproċedi kontra tiegħek, il-Qorti Distrettwali se tittratta l-kwistjoni bħala kwistjoni kriminali normali. F’dan il-każ, inti wkoll għandek id-dritt li tappella bħal fi kwistjoni kriminali normali (ara l-Iskeda Informattiva 4).

Il-multi fissi u s-sentenzi penali sommarji li jinħarġu għar-reati tat-traffiku jistgħu jiġu infurzati fi Stat Membru ieħor ukoll.

Jekk inti tikser ir-regoli dwar il-waqfien u l-ipparkjar ta’ vettura, ikollok tħallas ċitazzjoni. Iċ-ċitazzjoni tista’ tinħareġ mill-pulizija jew minn gwardjan muniċipali tat-traffiku. Is-somma fuq iċ-ċitazzjoni tvarja bejn EUR 10 u EUR 50, jiddependi mil-lokalità. F’Ħelsinki, pereżempju, il-ħlas huwa ta’ EUR 50 fiċ-ċentru tal-belt u ta’ EUR 40 f’żoni oħrajn.

Inti għandek id-dritt li toġġezzjona għal ċitazzjoni. F’dak il-każ, inti trid tippreżenta l-oġġezzjoni tiegħek fl-uffiċċju tal-gwardjani tat-traffiku fi żmien ġimgħatejn mid-data meta tkun saret it-talba għall-ħlas. Jekk l-uffiċċju tal-gwardjani tat-traffiku jaċċetta l-oġġezzjoni tiegħek, huwa jirtira t-talba għall-ħlas. Jekk l-oġġezzjoni ma tiġix aċċettata, inti għandek id-dritt li tressaq ilment dwar il-ħlas quddiem il-Qorti Amministrattiva. Inti trid tagħmel dan fi żmien 30 jum mid-data meta tkun ġejt innotifikat bid-deċiżjoni negattiva. Id-deċiżjoni tal-Qorti Amministrattiva hija finali.

Ċitazzjoni ma tistax tiġi infurzata fi Stat Membru ieħor għaliex hija kkunsidrata bħala sanzjoni amministrattiva.

Reati bħal dawn jitniżżlu fil-kondotta?

Il-multi ma jitniżżlux fil-kondotta. Għalhekk, jekk tingħata multa fissa jew sentenza penali sommarja, l-ebda waħda mhija se titniżżel fil-kondotta tiegħek. Ċitazzjoni mhix multa, hija sanzjoni amministrattiva, u b’hekk lanqas din ma titniżżel fil-kondotta.

Links relatati

Sorveljanza awtomatika tal-veloċità

L-aħħar aġġornament: 15/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.