Inculpați (proceduri penale)

Njemačka

Dacă ați fost condamnat de instanță, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii. Nu dispuneți de căi de atac dacă ați fost achitat, chiar dacă nu sunteți de acord cu motivele expuse. Instanța trebuie să vă informeze cu privire la căile de atac de care dispuneți. Împotriva hotărârilor tribunalului local există, la alegere, două tipuri de căi de atac: apelul și recursul. Împotriva hotărârilor tribunalului regional puteți introduce doar recursul.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți anunța imediat după comunicarea hotărârii că veți introduce o cale de atac, fapt care va fi reținut în procesul-verbal. Puteți introduce acțiunea în scris sau o puteți înregistra la grefa instanței. Chiar dacă hotărârea este precedată de o înțelegere, puteți introduce o acțiune.

Acțiunea poate fi îndreptată împotriva condamnării propriu-zise sau doar împotriva cuantumului pedepsei.

Atunci când introduceți o cale de atac, expunerea motivelor este la latitudinea dumneavoastră.

Un recurs trebuie motivat cel târziu la o lună de la motivarea în scris a hotărârii. Aveți nevoie în acest scop de un avocat, deoarece nu vă este permis să motivați personal recursul.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă introduceți o cale de atac împotriva condamnării, inițial, hotărârea nu va fi definitivă și nu va fi executată, însemnând că, pentru început, nu trebuie să plătiți amenda aplicată sau să executați o pedeapsă privativă de libertate. Dacă vă aflați în arest preventiv deja, nu veți fi eliberat. Pentru a fi eliberat din detenția preventivă, instanța judecătorească trebuie să anuleze mandatul de arestare preventivă sau să suspende executarea pedepsei dumneavoastră.

 

Nu există termene concrete pentru pronunțarea unei hotărâri cu privire la acțiunea dumneavoastră. Cu toate acestea, în virtutea principiului general de celeritate, procesul penal trebuie să se desfășoare cât mai rapid cu putință.

În cazul introducerii unei căi de atac, procesul va fi rejudecat pe fond, de data aceasta în fața tribunalului regional competent. Curtea de Apel va decide care probe pot fi considerate importante. Acestea pot fi aceleași precum cele identificate de curtea care s-a pronunțat în primă instanță, dar pot fi și altele. De asemenea, aveți posibilitatea și dumneavoastră de a depune noi cereri privind analizarea unor noi elemente de probă.

În cazul introducerii unui recurs, nu se administrează probe noi; instanța analizează dacă hotărârea și procedurile anterioare nu sunt afectate de o eroare de drept.

Ce se întâmplă în cadrul procesului privind calea de atac introdusă?

Procesul în fața tribunalului regional se desfășoară în mod similar celui derulat în fața tribunalului local. La finalul procesului, tribunalul regional pronunță propria hotărâre. Procedura se modifică doar dacă limitați calea de atac la cuantumul pedepsei. În cazul acesta, instanța prezintă doar probe care sunt importante pentru stabilirea pedepsei, de exemplu, referitoare la motivele dumneavoastră și la circumstanțele personale.

Instanța se poate pronunța asupra recursului și în absența unei audieri orale.

Ce se întâmplă dacă calea de atac a fost admisă/respinsă?

Dacă apelul este admis, la finele deliberărilor veți fi achitat sau condamnat la o pedeapsă inferioară. Dacă nu sunteți achitat, puteți formula recurs împotriva deciziei pronunțate în apel.

Dacă recursul este admis, există două posibilități: instanța de recurs poate pronunța, în anumite condiții, o hotărâre privind fondul, de exemplu, vă poate achita. Cu toate acestea, în anumite cazuri, instanța de recurs trebuie să anuleze hotărârea împotriva căreia s-a introdus recursul și să trimită cauza spre rejudecare către instanța de grad inferior.

O condamnare anulată nu poate fi înregistrată în cazierul judiciar.

O hotărâre este definitivă dacă niciunul dintre părțile interesate – fie procurorul, fie o eventuală parte civilă – nu introduce nicio acțiune în termenul de formulare a recursului.

Provin din alt stat membru. Pot fi expulzat după proces?

Ca cetățean al Uniunii Europene puteți fi expulzat din Germania numai în anumite condiții stricte. Detaliile sunt reglementate în legea privind libera circulație a cetățenilor UE. Dacă sunteți îngrijorat cu privire la expulzarea dumneavoastră, puteți solicita asistență unui avocat.

Dacă am fost condamnat, pot fi pus încă o dată sub acuzare pentru aceeași infracțiune?

În principiu, nu este posibil să fiți condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Întrebarea dacă acea condamnare se referă, într-adevăr, la aceeași infracțiune, necesită o analiză juridică complexă de delimitare.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.