Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Inculpați (proceduri penale)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Cum sunt tratate infracțiunile rutiere?

Infracțiunile rutiere minore, precum depășirea vitezei, sunt urmărite de organul administrativ. Acestea nu reprezintă infracțiuni, ci contravenții. Însă abaterile rutiere foarte grave, în special acelea prin care sunt puse în pericol sau accidentate alte persoane, constituie, de obicei, infracțiuni.

Anchetele privind infracțiunile rutiere minore sunt desfășurate de către organul administrativ competent. În timpul procedurii, vă puteți prezenta în scris propriul punctul de vedere cu privire la elementele factuale. În cazul abaterilor neînsemnate (de exemplu, parcare ilegală) veți primi inițial un avertisment și vi se propune plata unei amenzi cu titlu de avertisment, care se poate atinge 35 EUR. Dacă o achitați, cazul este clasat; dacă nu plătiți și organul administrativ vă consideră vinovat, se poate emite un aviz de plată prin care vi se aplică o sancțiune sub forma plății unei amenzi. În cadrul procedurii de aplicare a unei amenzi poate fi aplicată și o interdicție de a conduce. Valoarea amenzii și durata interdicției de a conduce sunt stabilite într-o listă a amenzilor.

Puteți contesta notificarea de aplicare a unei amenzi. În cazul acesta, procedura va fi transferată instanței judecătorești prin intermediul procurorului. În această situație, ar trebui să aibă loc, în principiu, un proces, astfel cum este prezentat în Fișa informativă 4. Cu toate acestea, în absența unei opoziții din partea dumneavoastră și a procurorului, instanța poate pronunța o hotărâre sub forma unei ordonanțe, atunci când consideră că este necesară o audiere publică. Puteți contesta hotărârea sau ordonanța emisă în cadrul unei asemenea proceduri, urmând ca tribunalul regional superior să se pronunțe în cauză. Această cale de atac este însă admisă cu anumite limitări, de exemplu, dacă împotriva dumneavoastră s-a aplicat o amendă cu o valoare mai mare de 250 EUR sau dacă acest caz servește la dezvoltarea și clarificarea jurisprudenței în domeniu.

Astfel de abateri vor fi urmărite în cazul cetățenilor altor state membre? Cum?

Astfel de abateri vor fi urmărite și în cazul cetățenilor altor state membre. Dacă sunteți surprins în timpul comiterii infracțiunii rutiere, amenda cu titlu de avertisment sau garanția poate fi reținută direct la fața locului. Garanția va fi compensată la sfârșitul procedurii cu amenda care vă este aplicată. Dacă nu sunteți surprins în timpul comiterii abaterii, puteți fi urmărit, cu condiția ca țara dumneavoastră de origine să transmită Germaniei datele despre deținătorul autovehiculului. Începând cu toamna anului 2010, Germania va participa la procedura de executare a amenzilor pe întregul teritoriul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că amenzile aplicate în Germania pot fi încasate de țara dumneavoastră de origine.

Aceste abateri vor apărea în cazierul meu judiciar?

Infracțiuni rutiere minore nu vor fi păstrate în cazierul judiciar central federal, ci în registrul central privind circulația. În registrul central privind circulația sunt stocate datele referitoare la toate persoanele care au comis abateri rutiere în Germania, având permis de conducere german sau străin. Se stochează infracțiunile rutiere pentru care s-a aplicat o amendă în valoare de cel puțin 40 EUR. În funcție de gravitatea delictului se stochează și un anumit număr de puncte. Începând cu un număr de 18 puncte se retrage permisul german de conducere, iar în cazul unui permis de conducere străin se pierde dreptul de a circula în Germania.

Informații suplimentare

Infracțiunile rutiere și procedurile corespunzătoare sunt reglementate în Legea privind traficul rutier, în Codul rutier și în Legea privind contravențiile.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.