Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Njemačka

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas būna, jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Informacijos apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos, atsižvelgiant į aplinkybes, skiriama tik bauda, rasite 6 duomenų suvestinėje.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau trumpai apžvelgiami įprasti baudžiamojo proceso etapai.

Baudžiamąjį procesą sudaro trys etapai: ikiteisminis procesas, tarpinis procesas ir teismo procesas (įskaitant apskundimo ir vykdymo procesus).

  • Ikiteisminis procesas: jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, baudžiamojo persekiojimo institucija (prokuratūra arba policija) dėl jūsų pradeda ikiteisminį procesą. Per šį procesą siekiama išsiaiškinti, ar jums pateiktas įtarimas pagrįstas. Šiuo tikslu gali būti imamasi įvairių ikiteisminių priemonių, pvz., atliekama jūsų būsto krata. Baigus ikiteisminį tyrimą prokuratūra nusprendžia, ar, nesant įtarimo, kad padarėte nusikaltimą, procesą nutraukti, ar pareikšti jums kaltinimą.
  • Tarpinis procesas: tarpiniame procese teismas išnagrinėja kaltinimą ir nusprendžia, ar procesą baigti, ar tęsti. Jei teismas, remdamasis turimais įrodymais, mano, kad kaltinamasis tikriausiai bus nuteistas, jis pradeda teismo procesą.
  • Teismo procesas: teismo procese teismas parengia bylą nagrinėti teismo posėdyje ir jį veda. Kaltinimas nagrinėjamas žodiniame teismo posėdyje remiantis turimais įrodymais (liudytojais, dokumentais ir pan.). Jums taip pat suteikiama galimybė dėl kaltinimo pareikšti savo nuomonę arba duoti parodymus. Jei kaltinimas pasitvirtina, jums skiriama bausmė, o jei nepasitvirtina, jūs išteisinamas. Jei esate nuteisiamas, per nustatytą laikotarpį teismo sprendimą galite apskųsti. Apeliaciniame procese bylą dar kartą išnagrinėja aukštesnės instancijos teismas. Kasaciniame procese tik patikrinama, ar priimant teismo sprendimą nepadaryta teisinių klaidų.

Esama ir nukrypimų nuo šios eigos, svarbiausi – įsakymo paskirti bausmę procesas, proceso nutraukimas ir pagreitintas procesas.

Išsamesnė informacija apie proceso stadijas ir jūsų teises pateikta duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija ir skirta tik susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija nedalyvauja valstybėse narėse vykdomame baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei norite pateikti skundą.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas.

1. Paaiškinimai

2. Kaip gauti advokato pagalbą

3. Mano teisės vykstant ikiteisminiam procesui

  • Kaltinamojo apklausa
  • Asmens tapatybės patikrinimas / asmens tikrinimas
  • Krata / konfiskavimas / pokalbių klausymasis
  • Suėmimas
  • Kardomasis kalinimas
  • Kaltinimas

4. Mano teisės bylą nagrinėjant teisme

5. Mano teisės bylą išnagrinėjus teisme

6. Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir nedideli nusižengimai

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas (anglų kalba)

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.