Optuženik (kazneni postupak)

Grčka

U ovim informativnim člancima objašnjeno je što se događa kad je osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo za koje se vodi sudski postupak.

Sadržaj omogućio
Grčka

Kratki pregled kaznenih postupaka

Istražni postupak / pokretanje kaznenog postupka

Ovaj dio procesa počinje kad se tužitelja obavijesti da je vjerojatno počinjeno kazneno djelo. Nastavlja se pokretanjem kaznenog postupka i završava određivanjem suđenja za optuženu osobu ili povlačenjem optužbi.

U toj se fazi nastoji razjasniti slučaj, koliko je to moguće, kako bi se utvrdilo postoje li jake indicije da je tuženik počinio kazneno djelo, na temelju čega se odlučuje hoće li se za tuženika odrediti suđenje pred nadležnim sudom.

Sudska rasprava

U ovoj se fazi sudi o predmetu do donošenja i izricanja presude.

Pravni lijekovi

Riječ je o pravnim sredstvima koja se osiguravaju osobi kako bi joj se omogućilo osporavanje presude kaznenog suda.

To su sljedeća sredstva:

  • žalba, radi preinake ili ukidanja pobijane presude na činjeničnoj ili pravnoj osnovi
  • ponovno suđenje te djelomično ili potpuno ukidanje pobijane presude na pravnoj osnovi.

Detaljnije informacije o svim tim fazama u postupku i o svojim pravima možete pronaći u sljedećim informativnim člancima. Te informacije nisu zamjena za pravni savjet i služe samo kao opće smjernice.

Ako ste žrtva kaznenog djela, potpune informacije o svojim pravima možete pronaći ovdje.

Uloga Europske komisije

Europska komisija nema nikakvu ulogu u postupcima kaznenog progona donesenima u državama članicama i ne može vam pomoći ako želite podnijeti pritužbu. U ovim informativnim člancima dostupne su informacije o tome kako i komu možete podnijeti pritužbu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

Moja prava tijekom istrage

Moja prava tijekom suđenja

Moja prava nakon suđenja

Posljednji put ažurirano: 29/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.