Obvinění (trestní řízení)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Jak se řeší dopravní přestupky?

Pokud překročíte povolenou rychlost (50 km/h ve městě a 90 km/h mimo město) o více než 20 km/h, pak vám policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL.

Pokud překročíte povolenou rychlost o 21–30 km/h, pak vám policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Čím více překročíte povolenou rychlost, tím je částka pokuty vyšší a může dosáhnout až 300 LVL. Současně vám může být odebrán řidičský průkaz na dobu 3–6 měsíců.

Pokud jste zaparkovali na zakázaném místě, může vám policista uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Pokud u sebe během jízdy nemáte řidičský průkaz, doklady o registraci motorového vozidla nebo technický průkaz atd., může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 2 LVL.

Pokud jste během jízdy za dne neměli zapnutá přední světla, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL. U téhož porušení pravidel za šera nebo při špatné viditelnosti může policista uložit pokutu ve výši 30 LVL.

Pokud vy nebo váš spolucestující nemáte během jízdy zapnutý bezpečnostní pás, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Policista sepíše hlášení o porušení předpisů a přímo na místě může rozhodnout o pokutě. Do jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí máte možnost se proti pokutě odvolat k vyšší instanci. Proti rozhodnutí vyšší instance se lze dále odvolat k okresnímu správnímu soudu.

Odvolání je třeba podat do jednoho měsíce.

Porušením povinností chodců se zabývá městská policie. Můžete dostat pokutu od 5 do 20 LVL. Do jednoho měsíce můžete uvedené rozhodnutí napadnout u okresního správního soudu.

Pokud jste řídili pod vlivem alkoholu s hladinou 0,2–0,5 ‰ alkoholu v krvi a jste držiteli řidičského průkazu po dobu kratší než dva roky, může vám policista nebo soudce okresního/městského soudu udělit pokutu ve výši 100–200 LVL a zadržet váš řidičský průkaz po dobu 3 měsíců. Toto rozhodnutí můžete napadnout do jednoho měsíce u vyšší instance a poté u okresního správního soudu (u pokuty udělené policistou) nebo krajského soudu (u pokut udělených soudcem).

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Správní pokuty se objeví ve vašem trestním rejstříku. Informace o těchto pokutách se uchovávají bez vyžádání vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska po dobu jednoho roku od jejich uvalení a poté se záznamy přesunou do archivní databáze rejstříku.

Související odkazy

Pravidla silničního provozu

Kodex správních přestupků

Zákon o správním řízení

Zákon o policii

Zákon o správním řízení

Státní policie

Ředitelství pro bezpečnost silničního provozu

Poslední aktualizace: 11/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.