Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyet a körzeti/városi bíróság tárgyalja, illetve különösen súlyos bűncselekmény esetén a regionális bíróság. A helyszín rendszerint a bűncselekmény elkövetésének helyétől függ. Erről írásbeli értesítést kap.

A bíróság az ügyet nyilvános tárgyaláson tárgyalja, bizonyos kivételek mellett (szexuális bűncselekmények, az államtitok védelmének szükségessége stb.).

Az elsőfokú bíróságon az ügyet egyesbíró vizsgálja meg, azonban a bíróság elnöke előírhatja, hogy azt három hivatásos bíróból álló tanács bírálja el. A bíró/tanács dönt az ügyben.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás során?

Az ügyész a tárgyalás során súlyosbíthatja vagy enyhítheti a vádat.

Amennyiben enyhíti az ügyész a vádat, azonban a ténybeli bizonyítékok azonosak maradnak, az új vádat a bírósági eljárás jegyzőkönyvében rögzítik.

Amennyiben enyhítik a vádat, és a ténybeli bizonyítékok változnak, vagy azonos ténybeli bizonyítékok mellett súlyosbítják a vádat, az új vádat a bírósági eljárás jegyzőkönyvében rögzítik. Kérhet a vádiratról írásbeli kiadmányt.

Amennyiben súlyosbítja az ügyész a vádat, mivel a bűncselekménnyel összefüggésben új bizonyítékok merültek fel, a bíróság elrendelheti a tárgyalás elhalasztását, és az ügyész egy hónapon belül köteles benyújtani az új vádat a bíróságnak.

Az új váddal kapcsolatos információkat megküldik Önnek, ügyvédjének, a sértettnek és a sértett képviselőjének, valamint megállapítják a tárgyalás időpontját.

Mi történik akkor, ha egyes vádpontokban vagy valamennyi vádpontban elismerem bűnösségemet?

Amennyiben a vádlott elismeri bűnösségét, ez enyhébb ítéletet jelenthet. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a beismerés a vád egy részére vonatkozik.

Amennyiben valamennyi vádpontban elismeri bűnösségét, az ügy a bizonyítékok vizsgálata nélkül tárgyalható, és csak azokat a bizonyítékokat kell értékelni, amelyek személyében érintik Önt vagy a kártérítésre vonatkoznak. Ilyen esetben a bíróság döntése elleni fellebbezés lehetőségei korlátozottak.

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

A bírósági tárgyaláson minden alkalommal jelen kell lennie, amíg az ítéletet meg nem hozzák. Kérheti, hogy az ügyet a távollétében tárgyalják, ebben az esetben azonban képviselőjének kell jelen lennie.

Amennyiben másik országban tartózkodik/tartózkodási helye ismeretlen/bíróság előtti megjelenése nem lehetséges, az ügy in absentia (vagyis az Ön távollétében) is tárgyalható.

Nincs joga a tárgyaláson másik tagállamból videokapcsolat segítségével részt venni.

Biztosítanak számomra tolmácsot a tárgyalás során?

A bíróság biztosít tolmácsot az Ön számára.

Biztosítanak számomra ügyvédet a tárgyalás során?

Ön dönt arról, hogy szüksége van-e ügyvédre. Ügyvéd igénybe vétele a következő esetekben kötelező:

 • amennyiben Ön kiskorú/jogilag cselekvőképtelen/vagy tanulási nehézségei vannak;
 • amennyiben egészségügyi jellegű kényszerintézkedésekről döntöttek;
 • amennyiben fizikai vagy szellemi fogyatékossága folytán nem képes eljárási jogainak gyakorlására;
 • amennyiben írástudatlan/olyan alacsony szintű oktatásban részesült, amely nem teszi az Ön számára lehetővé eljárási jogai gyakorlását;
 • amennyiben tárgyalások kezdődtek az ügyésszel a vádalku érdekében;
 • amennyiben az ügyet a távollétében tárgyalják.

Ilyen esetekben ügyvédet jelölnek ki az Ön számára, Ön azonban visszautasíthatja őt, kivéve, ha egészségügyi jellegű kényszerintézkedéseket alkalmaznak. Joga van másik ügyvédet kérni.

Felszólalhatok a tárgyaláson?

Joga van vallomást tenni, illetve kifejteni véleményét a tárgyaláson. Nem köteles vallomást tenni – ez nem tekinthető úgy, hogy nem működik együtt a bírósággal. Joga van írásban előterjeszteni vallomását a bíróságnak; a bíróság fel fogja azt olvasni. Nem köteles maga ellen vallani, az ügyész köteles bizonyítani az Ön bűnösségét.

Nem köteles igazat mondani; Önnel szemben nem indítható új eljárás azért, mert szándékosan hamis vallomást tett/megtagadta a vallomástételt. Magatartása az ítélet meghozatala során figyelembe vehető, de nem tekinthető súlyosító körülménynek.

Milyen jogokkal rendelkezem az ellenem felhozott bizonyítékokkal kapcsolatban?

A bíróság eljárás során új bizonyítékokat nyújthat be kimentésének alátámasztása, a büntetőjogi felelősség kizárása/a bűnösség fokának enyhítése és a vád bizonyítékainak kétségbe vonása érdekében.

Joga van kérdéseket feltenni a tanúknak és a sértettnek, joga van tanúk megidéztetésére, beleértve azokat is, akiket korábban még nem hallgattak ki; okiratok, tárgyi/elektronikus bizonyítékok előterjesztésére; illetve annak kérelmezésére, hogy a bíróság tárgyak/okiratok bemutatását rendelje el.

A bírósági eljárás teljes tartama alatt joga van bizonyítékok előterjesztésére – egészen addig az időpontig, amikor a bíróság kimondja, hogy a bírósági vizsgálat befejeződött.

Joga van igénybe venni magánnyomozó szolgáltatásait. A bíróság az ügy eldöntése során a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli.

A bíróság az Ön tanúinak megidézéséről az eljárásban résztvevő egyéb felek véleményének meghallgatása után határoz. Amennyiben kérelmét elutasítják, azt ismételten előterjesztheti.

Ön és ügyvédje jogosult kérdéseket feltenni az ügy tanúinak. Vallomásukat az Ön/ügyvédje által előadott védőbeszédben elemzik.

Figyelembe veszik a korábbi büntetéseimmel kapcsolatos információkat?

A le nem töltött ítéleteivel kapcsolatos információkat figyelembe veszik. Az elévülés miatt a bűnügyi nyilvántartásból törölt elítéléseket személyiségét jellemző körülményként vehetik figyelembe. Ezeket az elítéléseket a büntetés kiszabása során veszik figyelembe, ami szabadságvesztés is lehet.

A korábbi elítéléseivel kapcsolatos információkat a nyomozati és a vádemelési szakaszban kérik be; ezeket a bírósági eljárásban elő lehet terjeszteni. A bíróság a korábbi elítéléseivel kapcsolatos információkat figyelembe veszi az ítélethozatal során.

A jogszabályok lehetővé teszik másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak megkeresését, és az azoktól való információkérést az ottani korábbi elítélésekkel kapcsolatban.

Mi történik a tárgyalás végén?

A bíróság határozatot hoz a felmentésről vagy elítélésről, illetve a büntetőeljárás lezárásáról, amennyiben a körülmények arra utalnak, hogy azt nem kell tovább folytatni. Erre akkor kerülhet sor, ha nincs elegendő bizonyíték a vád alátámasztására, vagy az ügyész ejti a vádat.

Lehetséges büntetések:

 • szabadságvesztés (3 hónap – 15 év, súlyos bűncselekmények esetében 20 év/ életfogytig tartó szabadságvesztés);
 • közérdekű munka (40 – 280 óra);
 • pénzbüntetés (a havi minimálbér 3 – 200-szorosa);
 • vagyonelkobzás (a vagyont kártalanítás nélkül elkobozzák, és az állam tulajdonába kerül);
 • kiutasítás Lettországból (mellékbüntetés: 3-10 év tartamú belépési tilalom);
 • jogok korlátozása (mellékbüntetés: eltiltás bizonyos fajta/valamennyi gazdasági tevékenység folytatásától, bizonyos foglalkozásoktól/egyéb tevékenységektől, bizonyos állások betöltésétől, bizonyos kötelező engedélyek/jogosítványok megszerzésétől; 1-5 év);
 • próbára bocsátás (1-3 év).

Mi a sértett szerepe a tárgyalás során?

Valamely személyt a nyomozó/ügyész határozatával akkor ismer el sértettnek, ha ezt a személy írásban kérte. A bíróság a bírósági vizsgálati szakasz megkezdéséig ismerhet el valakit sértettnek.

A sértett kártérítés iránti igényt nyújthat be, bizonyítékot terjeszthet elő, befolyásolhatja az ügy kimenetelét (megegyezés a vádlottal, hozzájárulás az ügyésszel kötött vádalkuhoz stb.).

A sértett a tárgyalás során ismerteti álláspontját az ítélettel, illetve kártérítéssel kapcsolatban. A sértett fellebbezhet az elsőfokú bíróság ítéletével, valamint a fellebbviteli bíróság döntésével szemben.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Büntetőjog

A büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A fogvatartási eljárásról szóló törvény

A magánnyomozói tevékenységéről szóló törvény

Lett bíróságok

Utolsó frissítés: 12/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.