Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Jei nustatytą greitį (50 km/h gyvenvietėse ir 90 km/h ne gyvenvietėse) viršijote 20 km/h, policijos pareigūnas gali jus įspėti ir skirti jums 5 Latvijos latų baudą.

Jei nustatytą greitį viršijote 21–30 km/h, policijos pareigūnas gali jus įspėti ir skirti jums 20 Latvijos latų baudą.

Kuo daugiau viršijate nustatytą greitį, tuo didesnė bauda jums gali būti skirta – iki 300 Latvijos latų ir 3–6 mėnesiams atimta teisė vairuoti automobilį.

Jei automobilį pastatė draudžiamoje vietoje, policijos pareigūnas jus gali nubausti 20 Latvijos latų bauda.

Jei vairavote neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, automobilio registracijos ar techninės apžiūros dokumentų ir t. t., policijos pareigūnas jus gali įspėti ir skirti jums 2 Latvijos latų baudą.

Jei dienos metu vairavote be priekinių žibintų šviesų, policijos pareigūnas gali jus įspėti ir skirti jums 5 Latvijos latų baudą. Už tą patį pažeidimą tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui jums gali būti skirta 30 Latvijos latų bauda.

Jei jūs arba jūsų keleivis neprisisegę saugos diržų, policijos pareigūnas gali jus įspėti ir skirti jums 20 Latvijos latų baudą.

Policijos pareigūnas surašo pažeidimo protokolą ir sprendimą dėl nuobaudos gali priimti vietoje. Nuobaudą galite apskųsti aukštesnei institucijai per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Šios institucijos sprendimą galite apskųsti administraciniam apylinkės teismui. Skundas turi būti pateiktas per vieną mėnesį.

Pėsčiųjų padarytus pažeidimus nagrinėja municipalinė policija. Už juos gali būti skirta 5–20 Latvijos latų bauda. Sprendimą per vieną mėnesį galite apskųsti administraciniam apylinkės teismui.

Jei vairavote apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje – 0,2–0,5 promilės) ir nuo jūsų vairuotojo pažymėjimo išdavimo dar nepraėjo dveji metai, policijos pareigūno / rajono / miesto apylinkės teismo skiriama 100–200 Latvijos latų bauda ir atimama teisė vairuoti iki 3 mėnesių. Šį sprendimą per vieną mėnesį galite apskųsti aukštesnei instancijai, o to po – administraciniam apylinkės teismui (jei baudą paskyrė policijos pareigūnas) arba apygardos teismui (jei baudą paskyrė teisėjas).

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Administracinės nuobaudos bus įtrauktos į jūsų teistumo duomenis. Informacija apie tokias nuobaudas be jūsų sutikimo Latvijos vidaus reikalų ministerijos informacijos centro duomenų bazėje saugoma vienerius metus nuo nuobaudos paskyrimo, o po to perkeliama į registro archyvo duomenų bazę.

Susijusios nuorodos

Kelių eismo taisyklės

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Baudžiamojo proceso įstatymas

Policijos įstatymas

Teistumo duomenų registro įstatymas

Valstybės policija

Kelių eismo saugos valdyba

Paskutinis naujinimas: 03/10/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.