Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Latvija

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x'jiġri meta persuna tkun issuspettata jew akkużata b'delitt li fir-rigward tiegħu jrid isir proċess quddiem qorti kriminali. Għal informazzjoni dwar reati minuri bħar-reati tat-traffiku fit-triq, li ġeneralment fir-rigward tagħhom tingħata penali fissa bħal multa, ara l-Iskeda Informattiva 5. Jekk inti vittma ta' delitt tista' ssib informazzjoni kompleta dwar id-drittijiet tiegħek hawnhekk.

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Il-proċess kriminali fil-qosor

Dan li ġej huwa sommarju tal-istadji normali fil-proċess kriminali:

  • L-investigazzjoni
  • Il-prosekuzzjoni
  • Is-smigħ tal-kawża mill-Qorti tal-Prim'Istanza
  • Reviżjoni tal-kawża mill-Qorti tal-Appell
  • Reviżjoni tal-kawża mill-Qorti Suprema
  • Reviżjoni tad-deċiżjonijiet attwali tal-qorti

Fl-iskedi informattivi tista' ssib dettalji dwar dawn l-istadji kollha u dwar id-drittijiet tiegħek.

Din l-informazzjoni m'għandhiex tieħu post il-parir legali u hija maħsuba biss biex isservi ta' gwida.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok innota li l-Kummissjoni Ewropea m'għandhiex rwol fil-proċeduri kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tgħinek jekk ikollok xi lment.  Dawn l-iskedi informattivi jipprovdu informazzjoni dwar kif għandek tagħmel ilment u għand min trid tagħmlu.

Agħfas fuq il-links ta' hawn taħt biex issib l-informazzjoni li teħtieġ

1 – Kif tikseb parir legali

2 – Id-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni ta' delitt

  • L-investigazzjoni
  • Il-prosekuzzjoni
  • Ċerti stadji proċedurali

3 – Id-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali

4 – Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali

5 – Reati tat-traffiku fit-triq

Links relatati

Il-liġi tal-proċedura kriminali

Il-Liġi Kriminali

L-awtoritajiet tal-Pulizija tal-Istat

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati tal-Latvja

Il-Qrati tal-Latvja

L-aħħar aġġornament: 03/10/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.