Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Luksemburg

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се разяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви упътва как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Как да намеря адвокат

Във всички случаи вие имате пълното право да бъдете подпомаган от адвокат. Можете да прибегнете до услугите на адвокат по ваш избор или да се свържете с Люксембургската адвокатска колегия (Barreau de Luxembourg), за да получите списък на адвокатите и да изберете един по ваше желание.

Председателят на адвокатската колегия посочва адвокат, ако не сте се спрели на такъв или ако счете избора ви за неподходящ. Адвокатът е длъжен да приеме така възложените му пълномощия, освен ако не е възпрепятстван или се намира в конфликт на интереси.

Ако сте задържан, можете да поискате от съдия-следователя в началото на производството да бъдете подпомогнат от служебен адвокат или от избран от вас адвокат.

Как да заплатя на адвокат

Адвокатските хонорарите се определят по свободно договаряне. Ако не разполагате с достатъчно доходи, за да заплатите адвокатско възнаграждение, можете да поискате да получите правна помощ от службата за прием и правна информация в съдилищата.

Служба за прием и правна информация съществува в Люксембург, в Дикирш и в Еш-сюр-Алзет:

  • Люксембург: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, тел. : 22 18 46
  • Дикирш: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, тел.: 80 23 15
  • Еш-сюр-Алзет: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, тел.: 54 15 52

Вие сте считан за лице, чиито финансови възможности са недостатъчни, ако не разполагате с финансови средства над гарантирания от закона минимален доход.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието — Правна помощ

Министерство на правосъдието — Съдействие по правни въпроси

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.