Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Fellebbezhetek?

Ön jogosult a bíróságnak tett nyilatkozat útján az ítélet meghozatalától számított negyven napon belül fellebbezni az ítélet ellen. Ez a fellebbezés korlátozódhat a büntetés mértéke vagy a polgári jogi igény elleni fellebbezésre.

Hatáskörök

  • Kihágás = a fellebbezést a rendőrbírósághoz kell benyújtani, és a büntetőbíróság tárgyalja.
  • Vétség = a fellebbezést a büntetőbírósághoz kell benyújtani, és a Fellebbviteli Bíróság tárgyalja.
  • Bűntett = a fellebbezést a körzeti bíróság büntetőtanácsához kell benyújtani, és a Fellebbviteli Bíróság büntetőtanácsa tárgyalja.

Mi történik, ha fellebbezek?

A fellebbezést tárgyaló bíróság államügyészét a fellebbezéstől számított huszonnégy órán belül értesítik. Kitűzik a fellebbezés tárgyalásának dátumát és közlik önnel.

Mennyi időt vesz igénybe a fellebbezés megtárgyalása?

A fellebbezést több hónap múlva tárgyalják meg.

Nyújthatok be új bizonyítékot a fellebbezéshez? Milyen szabályok érvényesek?

Jogosult arra, hogy a fellebbezés részeként új bizonyítékot nyújtson be. A bizonyítás szabályai alkalmazandók. A bíróság elfogad minden jogszerűen benyújtott bizonyítékot. Nem fogadja el azonban az eljárásjogi bizonyítékokat, például az iratok érvénytelenségét, amire az eredeti tárgyaláson kellett volna hivatkozni.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson, és milyen döntéseket hozhat a bíróság?

A bírók újraértékelik a tényeket, de elvileg nem hallgatnak meg ismét tanúkat, kivéve ha a bíróság szükségesnek tartja, mert ebben az esetben új tanúk is meghallgathatók.

A másodfokú bíróság nem emelheti meg az alsóbb szintű bíróság által kiszabott büntetés mértékét abban az esetben, ha csak a vádlott támadta meg az ítéletet. Ilyenkor a bíróság csak fenntarthatja vagy csökkentheti a vádlott büntetését. A büntetés növelése csak akkor lehetséges, ha az államügyész is fellebbezett az ítélet ellen; általában ez a helyzet, ha a vádlott megtámadja az ítélet büntetőjogi részét.

Mi történik, ha a fellebbezésnek helyt adnak vagy elutasítják?

Jogosult arra, hogy felülvizsgálati kérelemmel éljen. A Semmítőszék csak a jogkérdések ellenőrzésére korlátozza a tevékenységét, ténybeli kérdésekkel nem foglalkozik.

Ha az első határozat téves volt, kapok kártérítést? Milyen összegű kártérítést kapok? Hogyan?

Csak alaptalan fogva tartás esetén jogosult kártérítésre. Ez a jogosultság mindenki előtt nyitva áll, akit több mint három napig tartanak fogva, amennyiben a fogva tartás vagy annak folytatása nem az ön saját hibájából történt.

Ha helyt adnak a fellebbezésemnek, továbbra is szerepel a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

Amennyiben helyt adnak a fellebbezésének, és ez az ön felmentését eredményezi, az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet nem kerül be a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé.

Van lehetőség további fellebbezésre, ha az elsőt elutasítják? Kihez és milyen körülmények között nyújthatok be fellebbezést?

A jogerős ítéletben bűntett vagy vétség elkövetőjeként azonosított személyek is kérhetnek felülvizsgálatot, a következő feltételekkel:

  • ha bűntettért vagy vétségért való elítélést követően hozott új jogi határozat egy másik személyt ítél el ugyanazért a cselekményért, és a két ítélet összeegyeztethetetlen; ebben az esetben az ítéletek ellentmondása bizonyítja az egyik vagy a másik személy ártatlanságát;
  • ha a meghallgatott tanúkat később hamis tanúzásért ítélik el;
  • ha a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet követően olyan tény merül fel vagy olyan ismeretlen bizonyítékok kerülnek napvilágra, amelyek egészben vagy részben megalapozzák az ön ártatlanságát;
  • ha emberölésért való elítélést követően olyan bizonyítékot mutatnak be, amely elegendő arra utaló jelet tartalmaz, hogy az emberölés vélelmezett áldozata életben van;
  • ha az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondja, hogy a büntetőügyi ítéletet az említett egyezmény megsértésével hozták meg.

A felülvizsgálati kérelmekről Semmítőszékként eljárva a Legfelsőbb Bíróság határoz.

Mikor válik jogerőssé a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet?

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet akkor válik jogerőssé, ha kimerítettek minden rendelkezésre álló fellebbezési lehetőséget, ideértve többek között, ha lejártak a fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidők.

Kiutasíthatnak a tárgyalás után, ha más tagállam állampolgára vagyok?

Mint más tagállam állampolgárát, önt a közrend fenntartásának folyamatos, súlyos megzavarása esetén kiutasíthatják a tárgyalás után. Harmadik ország állampolgára kérheti, hogy a szabadságvesztés letöltésének a felénél bocsássák szabadon, amennyiben írásban vállalja, hogy soha többé nem tér vissza az országba.

Az ön kiutasítását elrendelő bevándorlási minisztériumi határozat ellen a közigazgatási bírósághoz nyújthat be fellebbezést.

Mi történik a vádakra/elítélésre vonatkozó információkkal?

Az ön elítélésére vonatkozó információk bekerülnek a bűnügyi nyilvántartásnak abba az adatbázisába, amelyben a luxemburgi büntetőbíróságok büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteit tartják nyilván.

Hogyan és hol tartják nyilván ezeket az adatokat?

A bűnügyi nyilvántartást a főállamügyész felügyeletével a legfőbb ügyészség vezeti, számítógépes adatbázis formájában. Az adatbázisban ön a vezetéknevével és a keresztnevével, az édesanyja és édesapja, adott esetben a házastársa vezeték- és keresztnevével, a születési idejével és helyével, a lakóhelyével és a foglalkozásával vagy azonosító szám alapján jelenik meg.

Mennyi ideig őrzik meg az adatokat?

A luxemburgi bíróságok által meghozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket törlik a bűnügyi nyilvántartásból, ha önt úgy tekintik, mint aki jogi vagy bírói rehabilitációban részesült.

A hozzájárulásom nélkül is nyilvántarthatják az adatokat?

Az információk bűnügyi nyilvántartásban való megőrzése kötelező és az ön hozzájárulása nélkül is megtehető.

Kifogásolhatom az adatok nyilvántartását? Hogyan és kinél tehetem meg ezt?

Ön jogosult kifogásolni a bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzéseket. Fellebbezését a körzeti bírósági Bírói Tanácshoz jogosult benyújtani.

Kapcsolódó linkek

Bűnügyi nyilvántartás

Büntető törvénykönyv

Büntetőeljárási törvénykönyv

Utolsó frissítés: 05/04/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.