Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Luksemburg

Jeżeli w jakikolwiek sposób uczestniczysz w postępowaniu karnym, uzyskanie niezależnej porady adwokata jest niezwykle ważne. W arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, których podejmie się adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty porady prawnej przekraczają twoje możliwości finansowe.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Znalezienie adwokata

W każdej sprawie karnej masz niczym nieograniczone prawo do pomocy adwokata. Wyboru adwokata możesz dokonać sam lub skontaktować się z Luksemburską Izbą Adwokacką, aby uzyskać listę adwokatów, która pomoże ci w jego wyborze.

Jeżeli nie ustanowisz adwokata lub jeżeli prezes Izby Adwokackiej (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) uzna, że jest on nieodpowiedni, ustanowienia adwokata dokonuje on sam. Adwokat ma obowiązek przyjąć twoją sprawę, chyba że istnieje ku temu przeszkoda lub występuje konflikt interesów.

Jeżeli przebywasz w areszcie, po wszczęciu postępowania możesz zwrócić się do sędziego śledczego o umożliwienie ci kontaktu z obrońcą z urzędu lub adwokatem z wyboru.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Honoraria adwokackie ustalają sami adwokaci. Jeżeli opłacenie kosztów z tytułu udziału adwokata przekracza twoje możliwości finansowe, możesz wystąpić z wnioskiem o pomoc prawną w biurach informacji prawnej działających przy sądach.

Biura informacji prawnej działają w Luksemburgu, Diekirch i Esch-sur-Alzette:

  • Luksemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel.: 22 18 46
  • Diekirch: Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52

Za osobę o niewystarczających możliwościach finansowych są uznawane osoby, których środki finansowe nie przekraczają zagwarantowanej prawem pensji minimalnej.

Ciekawe strony

Ministerstwo Sprawiedliwości – pomoc prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości – wsparcie prawne

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.