Обвиняеми (наказателни производства)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Намиране на адвокат

Ако нямате собствен адвокат, най-добрият начин да си намерите такъв е чрез официалната интернет страница на Камарата на адвокатите. Ако сте задържан под стража, ще трябва да поискате достъп до страницата, тъй като няма да разполагате с интернет.

Заплащане на адвокатски хонорар

Служебният защитник е независим адвокат, чиито хонорари се заплащат от държавата. Той е на разположение и предоставя консултации по всяко време на денонощието, като ще ви информира за правата ви и ще гарантира, че няма да направите или кажете нещо, което може да навреди на интересите ви в рамките на разследването.

Право на безплатен адвокат имате обаче единствено, ако не можете да си позволите да заплатите адвокатски хонорар. Не се правят проверки на финансовите ви възможности. Правото на безплатна правна помощ се определя от това дали работите или сте безработен. Ако не работите, държавата ще ви осигури служебен адвокат преди разпита от полицията и преди явяването ви в съда.

Ако се явите на съдебно заседание без адвокат, съдът ще ви предложи да наемете такъв, освен ако не настоявате, че не ви е необходим адвокат.

Ако можете да си позволите собствен адвокат, ще трябва лично да го ангажирате, тъй като нямате право на правна помощ. Преди да ангажирате адвокат е желателно да се договорите за хонорара му.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.