Tilltalade (brottmål)

Malta

När du på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess är det viktigt att du kan få oberoende juridisk rådgivning. I de här faktabladen får du information om när och enligt vilka villkor du har rätt att företrädas av en advokat. Där beskrivs också vad en advokat kan göra för dig. I detta allmänna faktablad beskrivs hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten kan betalas om du inte har råd.

Sadržaj omogućio
Malta

Hitta en advokat

Om du inte har en egen advokat kan du hitta en på Advokatsamfundets officiella webbsida. Om du är frihetsberövad måste du be om hjälp att komma åt denna sida, eftersom det kan vara svårt att få tillgång till Internet.

Betala för en advokat

En offentlig försvarare är en oberoende advokat som betalas av staten. Han/hon är tillgänglig för rådgivning dygnet runt. Han/hon kan informera dig om dina rättigheter och se till att du inte gör eller säger något som skulle kunna skada din sak.

Om du inte har råd att betala en advokat själv har du rätt att få en utan kostnad. Det görs ingen särskild behovsprövning och det främsta kriteriet för om du har rätt till rättshjälp är om du har arbete eller inte. Om du inte har något arbete skaffar staten en offentlig försvarare, såväl inför polisförhöret som under dina framträdanden i rätten.

Om du inställer dig i domstolen utan advokat kommer man att föreslå att du skaffar en, om du inte insisterar på att du inte behöver någon.

Om du har råd att betala för en egen advokat, måste du anlita en eftersom du inte har rätt till rättshjälp. Det är bäst att bestämma arvodet med advokaten innan du anlitar honom/henne.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.