Optuženik (kazneni postupak)

Slovačka

U ovim informativnim člancima objašnjava se postupak koji provode tijela za izvršavanje zakonodavstva ako ste osumnjičeni ili optuženi za kazneno djelo.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Sažetak kaznenog postupka

U nastavku je sažetak uobičajenih faza u kaznenom postupku u Slovačkoj.

Postupak prije suđenja obuhvaća sljedeće faze:

  • fazu prije pokretanja kaznenog progona
  • pripreme prije suđenja (istraga).

Suđenje obuhvaća sljedeće faze:

  • preispitivanje i preliminarni pregled optužnice
  • glavnu raspravu
  • žalbeni postupak (redovna žalba [odvolanie] pred sudom višeg stupnja, daljnja žalba [dovolanie] pred Vrhovnim sudom Slovačke [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], ponovno otvaranje postupka)
  • postupak izvršenja, izvršenje kazne i zaštitne mjere.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije

Moja prava tijekom istrage

Moja prava tijekom suđenja

Moja prava nakon suđenja

Posljednji put ažurirano: 02/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.