Optuženik (kazneni postupak)

Španjolska

U ovim informativnim člancima objašnjeno je što se događa kad je osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo za koje se vodi sudski postupak.

Sadržaj omogućio
Španjolska

Španjolski ustav priznaje dostojanstvo ljudi, njihova nepovrediva prava, slobodan razvoj osobnosti, poštovanje zakona i prava drugih.

U sam Ustav uključena su temeljna prava i slobode te on odražava Opću deklaraciju o ljudskim pravima i međunarodne ugovore i sporazume o ljudskim pravima koje je Španjolska ratificirala.

Opća temeljna prava sadržana u španjolskom Ustavu razrađena su u nacionalnom pravu.

Prava stranke pod istragom / optuženika u kaznenom postupku posebno su navedena u španjolskom Zakonu o kaznenom postupku (Ley de Enjuiciamiento Criminal), koji:

 1. koristi izraz „stranka pod istragom” (investigado) za osobu koja je pod istragom zbog svoje povezanosti s kaznenim djelom
 2. koristi izraz „optuženik” (encausado) općenito za osobu koju nakon završene istrage pravosudno tijelo službeno optuži za sudjelovanje u počinjenju određenog kaznenog djela
 3. nastavlja koristiti španjolske izraze acusado (obično osoba protiv koje je podignuta optužnica u usmenom postupku) i procesado (obično osoba protiv koje je podignuta optužnica u određenoj vrsti kaznenog postupka), pri čemu se oba mogu prevesti na hrvatski kao „optuženik” te se mogu zamijeniti španjolskim izrazom encausado u odgovarajućim fazama postupka.

Ako ste žrtva kaznenog djela, više o svojim pravima možete pronaći ovdje.

Sažeti prikaz kaznenog postupka

Pokretanje

Postupak se može pokrenuti:

 • podnošenjem kaznene prijave nadležnom tijelu (policiji, javnom tužiteljstvu ili dežurnom sudu)
 • na temelju prijave koju može podnijeti svaka osoba, neovisno o tome je li žrtva kaznenog djela
 • na temelju policijskog zapisnika
 • može ga pokrenuti sudac istrage po službenoj dužnosti.

Faza istrage

Nakon pokretanja kaznenog postupka otvara se faza sudske istrage, koja prethodi suđenju i za vrijeme koje provode se radnje za pripremu suđenja, provodi se istraživanje i izvode dokazi o počinjenju bilo kojeg kaznenog djela koje je moglo biti počinjeno zajedno sa svim okolnostima koje utječu na njegovu kvalifikaciju i krivnju počinitelja te se osiguravaju osobe i njihove novčane obveze.

Završetak istrage

Završetak istrage koja prethodi suđenju može dovesti do:

 • odbacivanja prijave i obustave postupka ako nema dokaza o kaznenom djelu ili nije poznat počinitelj
 • nastavka postupka prelaskom u tzv. „međufazu”, čija je svrha utvrditi je li istraga dovršena i postoje li osnove za podizanje optužnice
 • pozivanja stranaka na suđenje nakon podnošenja, prema potrebi, optužnog prijedloga i obrane.

Suđenje

Suđenje, koje je javno (uz određene iznimke), održava se pred sucem ili sudom koji nije proveo istragu i završava presudom kojom se:

 • okrivljenik proglašava krivim
 • okrivljenik oslobađa optužbe.

U oba slučaja svaka stranka može podnijeti žalbu protiv presude višem sudu.

Informativni članci

U informativnim člancima možete pronaći pojedinosti o svakoj od ovih faza postupka te o svojim pravima. Ove informacije nisu zamjena za pravni savjet i služe samo kao smjernice.

Uloga Europske komisije

Imajte na umu da Europska komisija nema nikakvu ulogu u kaznenim postupcima u državama članicama i ne može vam pomoći ako imate pritužbu. U ovim su informativnim članicama navedene informacije kako i kome možete podnijeti pritužbu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje su vam potrebne

1 - Moja prava za vrijeme istrage

2 - Moja prava za vrijeme suđenja

3 - Moja prava nakon suđenja

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.