Atbildētāji (kriminālprocesā)

Švedska

Šajās uzziņu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa. Informācija par tādiem sīkiem pārkāpumiem kā ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, par ko parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudas sodu, sniegta 5. uzziņu lapā. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Sadržaj omogućio
Švedska

Kriminālprocess (kopsavilkums)

Galvenie kriminālprocesa posmi parasti ir šādi:

 • policija saņem ziņojumu par noziedzīgu nodarījumu;
 • policija veic kriminālizmeklēšanu (iepriekšējo izmeklēšanu); smagāku noziedzīgu nodarījumu gadījumos izmeklēšanu vada prokurors;
 • vairumā gadījumu apsūdzētajam ir iespēja izmantot valsts aizstāvības advokāta pakalpojumus;
 • smagāku vai atkārtotu noziedzīgu nodarījumu gadījumos prokurors var pieprasīt, lai tiesa apsūdzētajam piemēro apcietinājumu. Tādā gadījumā notiek tiesas sēde par apcietinājuma piemērošanu;
 • prokurors apgabaltiesā iesniedz apsūdzību;
 • apgabaltiesa tiesas procesā (galvenajā tiesas sēdē) pārbauda, vai ir pierādīts, ka jūs esat izdarījis noziedzīgo nodarījumu, un, ja izrādās, ka esat vainīgs, lemj par sodu utt.;
 • ja kāds no lietas dalībniekiem iesniedz apelāciju, apelācijas instances tiesa pārbauda, vai apgabaltiesas spriedums būtu apstiprināms vai grozāms;
 • dažos gadījumos spriedumus var pārskatīt arī Augstākā tiesa;
 • spriedums stājas likumīgā spēkā (kļūst galīgs), un notiesāšanas gadījumā apsūdzētais izcieš sodu.

Plašāka informācija par visiem kriminālprocesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama attiecīgajās uzziņu lapās Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir izmantojama tikai kā vispārīgas norādes. Ja jums vajag palīdzību, konsultējieties ar advokātu vai citu speciālistu, kas palīdzēs noskaidrot, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesos, kuri notiek dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Šajās uzziņu lapās ir atrodama informācija par to, kā rīkoties un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

1. Juridiskās palīdzības saņemšana

2. Manas tiesības noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Nopratināšana
 • Aizturēšana
 • Apcietināšana
 • Turpmākā policijas izmeklēšana
 • Aizstāvības sagatavošana
 • Kriminālvajāšana

3. Manas tiesības tiesā

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Zviedrijas tiesas

Zviedrijas Prokuratūra

Zviedrijas Advokātu kolēģija

Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju un atbalsta iestāde

Zviedrijas Cietumu un probācijas dienests

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.