Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Vádlottak (büntetőeljárás)

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Fellebbezhetek?

A vádlott valamennyi elmarasztaló bírósági határozat ellen fellebbezhet magasabb szintű bírósághoz. A körzeti bíróságok, valamint a tartományi bíróságok egyesbíróinak ítéletei esetén teljes fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezés célja, hogy megtámadja az önt elmarasztaló ítéletet és a büntetésre vonatkozó döntést. Ezekben az eljárásokban ön kérheti új bizonyítás felvételét is, és bemutathat új bizonyítékokat is.

Az ülnökbíróságok vagy esküdtbíróságok ítéletei esetében ön csak a büntetés ellen fellebbezhet, a bűnössége megállapítása ellen nem. Ezeket az ítéleteket csak olyan, semmiség megállapítására irányuló fellebbezéssel lehet megtámadni, amelyben ön hivatkozhat az eljárásnak vagy az ítélet indokolásának hibájára vagy jogbeli tévedésre.

A bizonyítékok bíró által benyújtott értékelését nem támadhatja meg. Új bizonyíték nem nyújtható be.

Az ítélet elleni fellebbezés iránti szándékát az közvetlenül ítélet kihirdetésekor vagy azt követően legfeljebb 3 napon belül kell bejelentenie. A bíróság ebben az esetben írásba foglalja az ítéletet, és megküldi önnek vagy az ön védőügyvédjének. Az ügyvédjének ezt követően négy héten belül kell benyújtania az írásos fellebbezést.

Az ügyészség ugyanilyen fellebbezési joggal rendelkezik.

Melyek a fellebbezési eljárás lépései?

A szemben álló félnek (a vádlottnak vagy az ügyészségnek) joga van válaszolni a fellebbezésre. A bíróság ezután továbbítja az iratokat a másodfokú bíróságnak. A semmiség megállapítására irányuló kérelmekről mindig a Legfelsőbb Bíróság dönt.

A fellebbezésre vonatkozó szóbeli meghallgatást követően határozatot hoznak. A Legfelsőbb Bíróság szóbeli meghallgatás nélkül is dönthet a semmisség megállapítására irányuló fellebbezésről.

Ha a Legfelsőbb Bíróság helyt ad a semmisség megállapítására irányuló fellebbezésnek, akkor a legtöbb esetben hatályon kívül helyezi a megtámadott ítéletet, és az ügyet vissza kell küldeni az elsőfokú bíróságnak. Az elmarasztaló ítéletek elleni fellebbezések esetében a másodfokú bíróság először lefolytatja a szükségesnek tartott bizonyításfelvételt, majd ezt követően dönt az ügyben.

A fellebbezés vagy a semmisség megállapítására irányuló fellebbezés bejelentésével és benyújtásával a megtámadott ítéletet felfüggesztik, és azt nem lehet végrehajtani. Ha ön előzetes letartóztatásban van, a fellebbezés miatt nem szűnik meg a fogva tartása.

A másodfokú bíróság határozata ellen nem lehet további fellebbezést benyújtani.

Mi történik a fellebbezési eljárás után?

Ha a fellebbezésének (részben vagy egészben) helyt adnak, második tárgyalásra kerülhet sor az elsőfokú bíróság előtt. A másodfokú bíróság hozhat saját határozatot is az ön érvei alapján.

Ha a fellebbezést elutasítják, vagy ha a másodfokú bíróság határozata helyben hagyja az elmarasztaló ítéletet, az ítéletet végre kell hajtani, amint jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

Ha nem felfüggesztett büntetést szabnak ki önre, akkor utasítást kap a pénzbüntetés megfizetésére vagy a szabadságvesztés-büntetés letöltésének megkezdésére.

Ha jogerősen felmentik az ön ellen felhozott vádak alól, és az eljárás során fogva tartották, a büntetőjogi kártérítési törvénynek megfelelően kártérítésre jogosult a fogva tartásban töltött időért.

Letölthetem a büntetésemet abban a tagállamban, ahonnan származom?

Igen, ha ezt kívánja, vagy ha beleegyezik ebbe. A vonatkozó szabályokat az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezményben (különösen annak 3. cikkében) találja meg.

Nyilvántartásba kerül a bűnösségemet megállapító ítélet?

A bécsi Szövetségi Rendőrségi Igazgatóság országos bűnügyi nyilvántartást vezet. Ez az alábbi információkat tartalmazza:

  • az osztrák büntetőbíróságok által hozott jogerős elmarasztaló ítéletek;
  • a külföldi bíróságok által osztrák állampolgárokra és Ausztriában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozóan hozott jogerős elmarasztaló ítéletek;
  • nemzeti és külföldi büntetőbíróságok ezekhez az elmarasztaló ítéletekhez kapcsolódó határozatai.

A bűnügyi nyilvántartásba való bejegyzés ellen nem lehet fellebbezni. A bűncselekmény súlyosságától függően a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat bizonyos idő elteltével törlik.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.