Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Ausztria

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre. Ez az általános ismertető pedig útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Ügyvédkeresés

Ausztriában kevés kivételes esettől eltekintve csak ügyvédek védhetik a bíróság előtt. Az Osztrák Szövetségi Ügyvédi Kamara elektronikus ügyvédi nyilvántartását A link új ablakot nyit megitt érheti el.

Ha tudomására jut, hogy Ausztriában büntetőeljáráshoz vezető nyomozást folytatnak ön ellen, válasszon ügyvédet, és vitassa meg vele az ügyet. Ha lehetséges, erre még az ön első kikérdezése előtt kerüljön sor.

Őrizetbe vétel esetén mindenkinek joga van ahhoz, hogy kikérdezése előtt kapcsolatba lépjen ügyvéddel. Ha nem ismer ügyvédet, forduljon az A link új ablakot nyit megügyeletes ügyvédekhez. A rendőrségnek vagy a büntetőeljárást végző hatóságnak meg kell engednie, hogy ön kapcsolatba léphessen ezzel a szolgálattal.

Az ügyvédi költségek megfizetése

A kiválasztott védőügyvéd szolgáltatásaiért általában a gyanúsítottnak kell fizetnie. Ha nem állapodnak meg a pontos összegben, az ügyvéd ésszerű díjazást kérhet. A díjazás az A link új ablakot nyit megáltalános díjszámítási kritériumokban (AHK) megjelölt díjak alapján számítható ki.

Abban az esetben, ha ön – jövedelmének és vagyontárgyainak figyelembevételével – az ügyvédi költségek megfizetésével kockára tenné a saját vagy a családja megélhetését, és kötelező védőügyvédet fogadnia, akkor önnek ingyenes védőügyvédet rendelnek ki. Ilyen esetben a bűnügyi aktájáról is térítésmentesen kap másolatot. E A link új ablakot nyit megnyomtatvány kitöltésével igényelheti ingyenes védőügyvéd kirendelését.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során és mielőtt az ügy bírósághoz kerül

A bűnügyi nyomozás célja a tények megállapítása annak érdekében, hogy a büntetőeljárást lefolytató hatóságok el tudják dönteni, vádat emeljenek-e vagy lezárják-e az ügyet. Ha vádat emelnek, az előkészítő eljárások célja többek között a tárgyalás gyors lefolytatása.

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

 • A bűnügyi nyomozás célja annak megállapítása, hogy elkövettek-e bűncselekményt, és ha igen, akkor ki volt az elkövető.
 • Ha nyomozást folytatnak egy konkrét bűncselekménnyel gyanúsított személy ellen, akkor azt a személyt vádlottnak tekintik.
 • A bíróságnak kötelessége megtenni bizonyos lépéseket a nyomozás során. Rekonstruálnia kell a cselekményt és úgynevezett kontradiktórius eljárást kell lefolytatnia. Az ügyész és a vádlott, valamint a vádlott védőügyvédje jelen van ezen eljárás során, és joga van kérdéseket feltenni a kihallgatott személynek. A vádhatóság kérheti azt is, hogy a bíróság vegyen fel további bizonyítékokat, ha úgy véli, hogy a közérdek szempontjából szükséges.
 • A vádhatóság és/vagy a bűnügyi nyomozó hivatal a bíróság hozzájárulása nélkül maga is megteheti a legtöbb lépést a nyomozás során. Ezen eljárások közé tartozik a kikérdezés és a kihallgatás, valamint a személyek személyazonosságának megállapítása, az átkutatás stb.
 • Előzetes letartóztatás elrendeléséhez és meghosszabbításához bírósági végzés szükséges. Ugyanez vonatkozik az alapvető jogokkal kapcsolatos kényszerintézkedések alkalmazására is (például a házi jog által védett helyek átkutatása, bankszámlákhoz való hozzáférés, telefonlehallgatás vagy telefonok adatainak elemzése).
 • A vádhatóságnak abba kell hagynia a nyomozást, ha nem történt bűncselekmény, vagy ha a megállapított tények nem elegendőek a vádlott elítéléséhez. Minden olyan esetben, amikor a tényeket kellő mértékben feltárták, a vádhatóságnak vádiratot kell benyújtania az illetékes bírósághoz.
 • A vádhatóság elállhat a büntetőeljárás folytatásától (lásd: A link új ablakot nyit megelterelés) olyan ügyekben, amelyeket nem lehet megszakítani, de büntetés kiszabása sem tűnik szükségesnek, mert a vádlott (a legtöbb esetben) bírságot fizet. Nem lehetséges eltereléssel élni olyankor, ha a bűncselekmény valaki halálához vezetett, vagy ha az ügy ülnökbíróság vagy esküdtbíróság hatáskörébe tartozik, azaz az öt évnél hosszabb szabadságvesztéssel sújtható ügyekben (főszabály szerint).

Jogaim a nyomozás során

A nyomozati eljárásoktól és szakaszoktól függően önt különböző jogok illetik meg:

Az eljárási szakasztól függetlenül minden esetben megilletik a következő jogok:

 • A lehető leghamarabb tájékoztatni kell önt arról, hogy nyomozás folyik ön ellen, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítják, és milyen fő eljárási jogai vannak.
 • Az eljárás valamennyi szakaszában jogosult arra, hogy választása szerinti védőügyvédje legyen vagy költségmentesség keretében védőügyvédet kérjen (lásd az A link új ablakot nyit meg1. ismertetőt). Ha a tények vagy a jogi problémák összetettek, kérheti, hogy a teljes eljárásra költségmentes védőügyvédet jelöljenek ki önnek. Külföldiek elleni büntetőeljárásokban, akik nem ismerik az osztrák jogrendszert, ennek van a legnagyobb valószínűsége. Az olyan ügyekben, ahol úgynevezett A link új ablakot nyit megkötelező védelemszükséges, mindig kirendelnek önnek védőügyvédet, ha ön nem bíz meg egyet. Ha nem költségmentesség keretében kirendelt védőügyvéd képviseli, akkor önnek kell megtérítenie a kirendelt védő költségeit.

A következő kulcsfontosságú szakaszokban kötelező védőügyvédet fogadnia: az előzetes letartóztatás teljes időtartamára, a mentális betegségben szenvedő elkövetők intézményi elhelyezésére irányuló teljes eljárás során, az ülnökbíróság vagy esküdtbíróság előtti eljárásban, illetve egyesbíró által vezetett tárgyalás során, ha a bűncselekmény három évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntethető.

 • Betekinthet az aktájába;
 • Észrevételeket tehet az ön ellen felhozott állításokkal kapcsolatban, vagy megtagadhatja a vallomástételt;
 • Bizonyításfelvételt kérhet;
 • Fellebbezhet a vádhatóság vagy a bűnügyi nyomozó hivatal által hozott intézkedések, valamint a bírósági határozatok ellen;
 • Jogosult arra, hogy fordítót vagy tolmácsot rendeljenek ki önnek.

Nyomozás és bizonyításfelvétel (1)

Ki folytatja le a nyomozást?

A nyomozás lefolytatásáért a bűnügyi nyomozó hivatalt irányító vádhatóság felelős. A bűnügyi nyomozó hivatal az ügyész utasítására vagy a saját kezdeményezésére kezd nyomozásba, ha harmadik személy feljelentést tesz a rendőrségen.

Milyen tájékoztatást kapok?

A vádhatóságnak vagy a bűnügyi nyomozó hivatalnak minden esetben tájékoztatnia kell önt arról, hogy nyomozás folyik ön ellen, és hogy mivel gyanúsítják. Tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy mint vádlott nem köteles vallomást tenni, és ha vallomást tesz, az felhasználható ön ellen.

Ha ön követte el a bűncselekményt, amellyel vádolják, és vallomást tesz (bűnösnek vallja magát), ez fontos enyhítő körülmény a büntetés kiszabásakor. A bűnösség beismerése azonban nem változtatja meg a tárgyalás menetét.

Mi történik, ha nem beszélek németül?

Ha nem beszél jól németül, joga van tolmácsot kérni, akit ingyenesen neveznek ki az ön kihallgatásának idejére. Nem kell választ adnia a feltett kérdésekre és ne is adjon választ, ha a tolmács nincs jelen. A tolmács lefordítja a feltett kérdéseket egy olyan nyelvre, amelyet ön megért. Az ön válaszait is visszafordítja németre.

A tolmácsnak minden esetben tolmácsolnia kell a jogszabályok szerint önt megillető, jogi kérdésekkel kapcsolatban elhangzó tájékoztatást és utasításokat. Ha úgy kívánja, a tolmács segíti önt a kirendelt védővel (nem az ön által választott ügyvéddel) való kommunikációban is.

Ha a vádhatóság rendelkezéséről vagy bírósági határozatról tájékoztatják önt, akkor kérhet segítséget ezeknek az iratoknak a lefordíttatásában is. Ha be kíván tekinteni az aktájába, akkor a fordító csak abban az esetben segíthet önnek, ha nincs védőügyvédje, és az adott körülmények között nem várható el öntől, hogy saját maga gondoskodjon az akta fontos részeinek a lefordításáról.

Kapcsolatba léphetek ügyvéddel?

Csak a védőügyvéd általi képviseletet igénylő esetekben kötelező ügyvédet fogadnia. Függetlenül azonban attól, hogy fogva tartják-e vagy sem, joga van ahhoz, hogy szükség esetén bármikor felvegye a kapcsolatot egy ügyvéddel. Amikor kirendelt védővel beszél, tolmácsot is kell biztosítani az ön számára.

Ha őrizetbe veszik, és tudja annak az ügyvédnek a nevét, akit védőjének szeretne, közvetlenül vagy a rendőrségen keresztül is felveheti a kapcsolatot vele. Ha nem ismer védőügyvédet, igénybe veheti az ügyvédi kamara ügyeleti szolgálatát is (A link új ablakot nyit meg1. ismertető).

Vesznek tőlem ujjlenyomatot vagy DNS-mintát?

A rendőrség jogosult átkutatni a ruháit és a birtokában lévő tárgyakat. Minden további fizikai vizsgálathoz a bíróság jóváhagyása és az ügyész azt követő utasítása szükséges.

A rendőrség szükség esetén ujjlenyomatot vehet az ön személyazonosságának megállapítása érdekében. A bűnügyi nyomozó hivatal ezenkívül nyálkenetet is vehet DNS-elemzés céljából, amelyhez bíróság jóváhagyása szükséges.

Átkutathatják az otthonomat, irodámat, autómat stb.?

Átkutathatók olyan helyek, ahol feltételezhetően gyanús személyek tartózkodnak, vagy ahonnan bizonyítékot lehet begyűjteni. A házi jog által védett helyek átkutatásához a bíróság jóváhagyása szükséges. A rendőrség az ügyész utasítására más helyeket és tárgyakat is átkutathat.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Vádlottként joga van betekinteni az aktájába, amelyből tudomást szerezhet az ön ellen összegyűjtött bizonyítékokról. Kivételes esetekben lehetséges, hogy az akta egyes részeit nem tekintheti meg. Joga van ahhoz, hogy bármikor bemutassa a saját bizonyítékait.

Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak a nyomozási eljárás során?

A vádhatóság vagy a bűnügyi nyomozó hivatal által hozott intézkedések ellen (időbeli korlátozás nélkül) kifogást nyújthat be, ha úgy véli, hogy megsértették a jogait.

A kifogásáról a bíróság dönt, kivéve ha a vádhatóság megerősíti az ön véleményét. A bírósági határozatok ellen a tartományi felsőbírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. A kifogást a vádhatósághoz kell benyújtani.

Önnek joga van a tartományi felsőbírósághoz fellebbezést benyújtani a bírósági határozatok ellen, különösen az alapjogokat érintő határozatok ellen.

Fellebbezést a vádhatósághoz és az elsőfokú bírósághoz is benyújthat 14 napon belül.

Jelen kell lennem a nyomozás során?

Nem kötelező Ausztriában maradnia a teljes nyomozási eljárás alatt. Az ügyvédje is gondoskodhat arról, hogy az ön jogai ne sérüljenek a nyomozás során (ha felkéri erre az ügyvédet).

Kihallgatására azonban Ausztriába kell utaznia. A nyomozási eljárás videoközvetítésére vonatkozóan nincs rendelkezés, és ez műszakilag sem megvalósítható.

Őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás (ideértve az európai elfogatóparancsot) (2)

Miért tartóztathatnak le?

Csak akkor kerülhet előzetes letartóztatásba, ha a rendőrségnek alapos oka van arra, hogy önt vádolja a bűncselekmény elkövetésével, és hogy őrizetbe vegye (szökés veszélye, bizonyítékok megsemmisítésének veszélye vagy bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt). A bűnügyi nyomozó hivatal tisztjei által történő letartóztatásához bírósági engedély szükséges (kivéve ha tetten érik vagy ha közvetlen veszély fenyeget).

Az előzetes letartóztatást a bíróságnak kell elrendelnie és büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A bűnügyi nyomozó hivatal legfeljebb 48 óráig tarthatja fogva önt, ezután késedelem nélkül át kell adnia a bíróságnak.

Nem rendelkezik jogszabály arról, hogy értesítheti-e a családját vagy a barátait a fogva tartásáról, és ha igen, akkor hogyan teheti meg ezt. Minden büntetés-végrehajtási intézetben igénybe veheti szociális szolgálatok segítségét az ilyen kérdésekben.

Az előzetes letartóztatásom elrendelése esetén miről kell, hogy tájékoztassanak?

Ismertetni kell önnel az előzetes letartóztatására vonatkozó határozatot, szükség esetén tolmács közreműködésével, és át kell adni önnek a határozat másolatát. A határozatban szerepelnie kell azon bűncselekmény megnevezésének, amellyel önt alapos okkal gyanúsítják. A határozatban meg kell említeni minden olyan tényt is, amely a bíróság véleménye szerint indokolja az ön fogva tartását.

Önt előzetes letartóztatásának teljes időtartama során védőügyvédnek kell képviselnie. Ha nem nevez ki védőt, kirendelnek önnek egyet.

Az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat kiadásáról a bíróság szóbeli meghallgatás során dönt.

Az előzetes letartóztatást elrendelő vagy később meghosszabbító határozat ellen három napon belül lehet fellebbezni a tartományi felsőbíróságnál.

Mennyi ideig tarthatnak előzetes letartóztatásban?

Az előzetes letartóztatásra vonatkozó határozatok csak bizonyos időtartamra szólnak. Az előzetes letartóztatást elrendelő határozat tizennégy napig hatályos. Az előzetes letartóztatást első alkalommal meghosszabbító határozat egy hónapig marad hatályban. Az ön fogva tartását meghosszabbító minden további határozat két hónapig érvényes.

Az előzetes letartóztatás teljes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, de ez a bűncselekmény súlyossága miatt meghosszabbítható. További információkat A link új ablakot nyit megitt talál.

Fogadhatok látogatókat és kaphatok orvosi ellátást az előzetes letartóztatás időtartama alatt?

Minden előzetes letartóztatásban lévő személy jogosult hetente kétszer látogatókat fogadni. Ügyvédje a látogatókra vonatkozó szabályozástól függetlenül bármikor meglátogathatja a fogva tartása során.

Orvosi ellátás minden büntetés-végrehajtási intézetben rendelkezésre áll. A jogszabályok rendelkeznek arról, hogy ön szükség szerint részesülhet szakorvosi kezelésben.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország állampolgára vagyok?

Joga van kapcsolatba lépni országa nagykövetségével, amelynek címe megtalálható A link új ablakot nyit megezen a listán. A rendőrség és a vádhatóság igény esetén köteles kapcsolatba lépni az ön diplomáciai képviselőjével.

Mi történik, ha A link új ablakot nyit megeurópai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha egy tagállam európai elfogatóparancsot ad ki ön ellen, akkor önt egy másik tagállamban is őrizetbe vehetik, és kiadhatják az elfogatóparancsot kibocsátó országnak. Az osztrák jog előírja, hogy a kiadatásáig fogva kell tartani önt. Erről valamelyik bíróság ad ki végzést. A meghallgatáson jogosult védőügyvédet és szükség esetén tolmácsot is igénybe venni.

Büntetőjogi vádak (3)

A nyomozás lefolytatása után a vádhatóság megállapíthatja, hogy ön valószínűleg bűnös. Ha így van, vádat emelnek ön ellen az illetékes bíróság előtt.

Ha a bűncselekmény öt évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntethető, a vádakat indokolt vádirat formájában kell egy ülnökbíróság vagy esküdtbíróság elé terjeszteni. Rövidebb időtartamú büntetéssel járó bűncselekmények esetében a vádhatóságnak írásban kell vádat emelnie a tartományi bíróság bírója vagy a körzeti bíróság előtt, de indokolást nem kell hozzáfűznie.

Hogyan védekezhetek a vádakkal szemben?

A vádirat ellen a kézbesítését követő tizennégy napon belül élhet kifogással. A kifogásáról a tartományi felsőbíróság dönt (a kifogás lehetséges indokairól további információkat A link új ablakot nyit megitt talál). Kifogással írásban vagy szóban is élhet.

Ha a tartományi felsőbíróság úgy véli, hogy az ön kifogása indokolt, felfüggesztheti a büntetőeljárást, de utasíthatja a vádhatóságot arra is, hogy folytassa a nyomozást.

Ha a kifogását elutasítják, vagy ha nem él kifogással a vádak ellen, akkor azok hatályba lépnek, és az üggyel foglalkozó bíróságnak elő kell készítenie a tárgyalást.

Ha az ön elleni pert büntetőjogi vádak formájában indítják meg, ön nem élhet kifogással. A jog azonban előírja, hogy az üggyel foglalkozó bíróságnak értékelnie kell a vádak hitelességét. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a jogszabályban szereplő okból a vádak nem indokoltak, dönthet úgy, hogy megszünteti a büntetőeljárást.

A védelem felkészülése a tárgyalásra (4)

Mi történik a tárgyalás előtt?

A vádemelés után nem korlátozhatják az ügyiratokhoz való hozzáférését. Ön legkésőbb ekkor férhet hozzá a teljes aktához, amely a bíróságnak is rendelkezésére áll. A bíróság felkészül a tárgyalás lefolytatására.

Igény esetén kérhet bizonyítékokat, amelyek segítségével felkészülhet a tárgyalásra. Tanúk meghallgatását is kérheti. Ha bizonyítékokat kér, meg kell jelölnie azokat a tényeket, amelyeket a szóban forgó bizonyítékokkal igazolni kíván. Kérhetik öntől azt is, hogy indokolja meg, miért gondolja, hogy az ön által kért bizonyítékok megfelelőek.

Hogyan működjek együtt a védőügyvédemmel?

Ha vádiratot bocsátanak ki, akkor önt a tárgyalás során védőügyvédnek kell képviselnie. Ebben az esetben kirendelnek önnek egy védőt, ha nincs védőügyvédje.

Egyesbíró előtt vagy körzeti bíróságokon folyó, büntetőjogi vádakat érintő tárgyalások esetében nem kötelező védőt kijelölni. Bármikor képviselheti azonban a választása szerinti védő, vagy összetett ügy esetében kérheti védőügyvéd kirendelését is. Főszabály szerint ezt az eljárást követik olyan külföldi terheltek esetében, akik nem ismerik az osztrák jogrendszert.

Tájékoztatnia kell a védőügyvédjét minden olyan bizonyítékról, amely ön szerint rendelkezésére áll ahhoz, hogy tisztázza magát a vádak alól. Az ügyvédje ezután a megfelelő formában benyújtja a bizonyításhoz szükséges kérelmeket.

Mi történik, ha korábban egy másik tagállamban már elítéltek a vádban szereplő bűncselekmény miatt, vagy felmentettek az alól?

Ha valamely tagállami bíróság már jogerős határozatot hozott az ön ellen felhozott vádakban, akkor ezen vádak alapján nem ítélhetik el még egyszer egy másik tagállamban.

Lehetőség szerint még a nyomozás során nyújtsa be az erre vonatkozó szükséges kérelmeket. Ha Ausztriában már elítélték egy bűncselekmény miatt vagy felmentették az alól, akkor nem állíthatják újra bíróság elé másik tagállamban ugyanazon bűncselekmény miatt.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megElőzetes letartóztatás

A link új ablakot nyit megBüntetőjogi kártérítési törvény

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

3. Jogaim a bíróság előtt

Hol kerül sor a tárgyalásra?

A tárgyalást azon a bíróságon tartják, ahová a vádhatóság benyújtotta a végleges vádakat. Ez rendszerint a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti illetékes bíróság. A tárgyalások néhány kivételtől eltekintve nyilvánosak.

A büntetés jellegétől függően a döntést egyesbíró, ülnökbíróság vagy esküdtbíróság hozza meg. Az ülnökbíróságokon és az esküdtbíróságokon laikus személyek is részt vesznek az ítélkezésben.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

Ha a tárgyalási szakaszban további büntetendő cselekménnyel is megvádolják, a vádhatóság kibővítheti az ön elleni vádakat és a tárgyalás is kiterjeszthető az új vádakra, kivéve ha ezekért súlyosabb büntetés szabható ki, mint az eredeti vádak alapján.

A határozat meghozatalakor a bíróságot csak a vádiratban foglalt tények kötik, a vádhatóság általi jogi értékelés nem. A vádban szereplő bűncselekményt a bíróság minősítheti a vádhatóság által a vádiratban megjelölttől eltérően is.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

A tárgyalás során joga van a hallgatáshoz, mint ahogy a teljes büntetőeljárás során is. Nem kell észrevételt fűznie az ön ellen felhozott vádakhoz.

Ha a tárgyalási szakaszban beismeri a vádakat, ez enyhítő körülmény lehet a büntetés kiszabásakor. A bűnösség beismerése azonban nem változtatja meg a tárgyalás menetét. Nem büntetik meg, ha nem mond igazat.

Az ülnökbíróságok és az esküdtbíróságok nem folytathatnak eljárást az ön távollétében. Ezenkívül az ilyen eljárásokban önnek mindig rendelkeznie kell ügyvédi képviselettel. Videokonferencia útján tartott tárgyalásokról nincsenek rendelkezések.

Ha nem ért elég jól németül, a tárgyaláson tolmácsot kell alkalmazni. A tolmács a tárgyalás során lefordítja a főbb eseményeket az ön által értett nyelvre.

A tárgyalási szakaszban is joga van kérelmeket benyújtani, különösen bizonyítás felvételére irányuló indítványokat.

Ülnökbíróság vagy esküdtbíróság előtt folytatott tárgyalás esetében önt védőügyvédnek kell képviselnie, míg az egyéb típusú eljárásokban a védőügyvéd kijelölése nem kötelező.

Az ön által választott védőügyvédet bármikor lecserélheti. Ez azonban nem hosszabbíthatja meg indokolatlan mértékben az eljárást.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

A bíróság határozatának alapjául csak a tárgyalás során közvetlenül felvett bizonyítékok szolgálhatnak. Ön minden egyes bizonyítékkal kapcsolatban tehet észrevételt.

A tanúkat személyesen kell meghallgatni. A vallomásuk nem olvasható fel, kivéve ha a vád és a védelem ebbe beleegyezik. Ön jogosult kérdéseket feltenni a többi vádlottnak és a tanúknak, és joga van ahhoz, hogy védőügyvédje tegyen fel kérdéseket nekik.

A tapogatózó jellegű bizonyítás nem megengedett. Ez olyan bizonyítást jelent, amelynek az eredményét ön nem ismeri előre. Ha ön bizonyítás felvételét kéri, olyan helyzetben kell lennie, hogy el tudja magyarázni, a bizonyítás milyen eredménnyel jár vagy milyen döntő tényt igazol majd.

Közvetlenül is előterjeszthet bizonyítékokat a tárgyalás során, például magánnyomozók által szerzett bizonyítékokat. A bizonyítékok értékelése a bíróság feladata.

Közölhetnek a büntetett előéletemre vonatkozó információkat a tárgyalás során?

A A link új ablakot nyit megbüntetőeljárási törvény rendelkezik arról, hogy akár még külföldről is beszerezhetők büntetett előéletre vonatkozó adatok. Az ön büntetett előéletére vonatkozó adatokat felolvassák a tárgyaláson.

Ha elítélik, és már korábban is elítélték hasonló bűncselekményért, akkor súlyosabb büntetést szabhatnak ki önre.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Miután minden bizonyítást felvettek, majd a vád és a védelem is megtette utolsó nyilatkozatát, a bíróság határozatot hoz. Ez zárja le az elsőfokú bíróság előtt folytatott eljárást.

A bíróság dönthet úgy, hogy bizonyos körülmények teljesülése esetén A link új ablakot nyit megelterelést rendel el. A bíróság minden más esetben eldönti, hogy bűnösnek tekinti-e önt az ön ellen felhozott vádakban, vagy felmenti-e.

Bűnösség megállapítása esetén a bíróságnak a büntetésről is döntenie kell. A büntetés lehet pénzbüntetés vagy szabadságvesztés. A büntetés végrehajtása A link új ablakot nyit megfeltételes próbaidőre is felfüggeszthető.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A bűncselekmény sértettjének joga van jelen lenni a tárgyaláson, és ügyvéd is képviselheti. A sértettnek joga van kérdéseket feltenni a vádlottnak, a tanúknak és a szakértőknek a tárgyalás során, valamint ahhoz is, hogy követeléseivel kapcsolatban meghallgassák.

Ahogyan a vádlottat, úgy a sértettet is segítheti tolmács a tárgyaláson, ha nem beszéli jól a német nyelvet.

Ha a sértettet különösen nagy trauma érte a tárgyalt bűncselekmény miatt, szocio-pszichológiai és jogi A link új ablakot nyit megsegítséget kaphat a bíróságtól, ha ez szükséges az eljárási jogainak védelme érdekében.

Azok a sértettek, akik a bűncselekmény miatt elszenvedett vagy a bűncselekmény általi jogsértés miatt felmerült káruk megtérítését kérik, A link új ablakot nyit megaz ügy magánfelei. Ha a sértettek magánfélként vesznek részt az eljárásban, joguk van bizonyítást indítványozni is.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után

Fellebbezhetek?

A vádlott valamennyi elmarasztaló bírósági határozat ellen fellebbezhet magasabb szintű bírósághoz. A körzeti bíróságok, valamint a tartományi bíróságok egyesbíróinak ítéletei esetén teljes fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezés célja, hogy megtámadja az önt elmarasztaló ítéletet és a büntetésre vonatkozó döntést. Ezekben az eljárásokban ön kérheti új bizonyítás felvételét is, és bemutathat új bizonyítékokat is.

Az ülnökbíróságok vagy esküdtbíróságok ítéletei esetében ön csak a büntetés ellen fellebbezhet, a bűnössége megállapítása ellen nem. Ezeket az ítéleteket csak olyan, semmiség megállapítására irányuló fellebbezéssel lehet megtámadni, amelyben ön hivatkozhat az eljárásnak vagy az ítélet indokolásának hibájára vagy jogbeli tévedésre.

A bizonyítékok bíró által benyújtott értékelését nem támadhatja meg. Új bizonyíték nem nyújtható be.

Az ítélet elleni fellebbezés iránti szándékát az közvetlenül ítélet kihirdetésekor vagy azt követően legfeljebb 3 napon belül kell bejelentenie. A bíróság ebben az esetben írásba foglalja az ítéletet, és megküldi önnek vagy az ön védőügyvédjének. Az ügyvédjének ezt követően négy héten belül kell benyújtania az írásos fellebbezést.

Az ügyészség ugyanilyen fellebbezési joggal rendelkezik.

Melyek a fellebbezési eljárás lépései?

A szemben álló félnek (a vádlottnak vagy az ügyészségnek) joga van válaszolni a fellebbezésre. A bíróság ezután továbbítja az iratokat a másodfokú bíróságnak. A semmiség megállapítására irányuló kérelmekről mindig a Legfelsőbb Bíróság dönt.

A fellebbezésre vonatkozó szóbeli meghallgatást követően határozatot hoznak. A Legfelsőbb Bíróság szóbeli meghallgatás nélkül is dönthet a semmisség megállapítására irányuló fellebbezésről.

Ha a Legfelsőbb Bíróság helyt ad a semmisség megállapítására irányuló fellebbezésnek, akkor a legtöbb esetben hatályon kívül helyezi a megtámadott ítéletet, és az ügyet vissza kell küldeni az elsőfokú bíróságnak. Az elmarasztaló ítéletek elleni fellebbezések esetében a másodfokú bíróság először lefolytatja a szükségesnek tartott bizonyításfelvételt, majd ezt követően dönt az ügyben.

A fellebbezés vagy a semmisség megállapítására irányuló fellebbezés bejelentésével és benyújtásával a megtámadott ítéletet felfüggesztik, és azt nem lehet végrehajtani. Ha ön előzetes letartóztatásban van, a fellebbezés miatt nem szűnik meg a fogva tartása.

A másodfokú bíróság határozata ellen nem lehet további fellebbezést benyújtani.

Mi történik a fellebbezési eljárás után?

Ha a fellebbezésének (részben vagy egészben) helyt adnak, második tárgyalásra kerülhet sor az elsőfokú bíróság előtt. A másodfokú bíróság hozhat saját határozatot is az ön érvei alapján.

Ha a fellebbezést elutasítják, vagy ha a másodfokú bíróság határozata helyben hagyja az elmarasztaló ítéletet, az ítéletet végre kell hajtani, amint jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

Ha nem felfüggesztett büntetést szabnak ki önre, akkor utasítást kap a pénzbüntetés megfizetésére vagy a szabadságvesztés-büntetés letöltésének megkezdésére.

Ha jogerősen felmentik az ön ellen felhozott vádak alól, és az eljárás során fogva tartották, a A link új ablakot nyit megbüntetőjogi kártérítési törvénynek megfelelően kártérítésre jogosult a fogva tartásban töltött időért.

Letölthetem a büntetésemet abban a tagállamban, ahonnan származom?

Igen, ha ezt kívánja, vagy ha beleegyezik ebbe. A vonatkozó szabályokat az A link új ablakot nyit megelítélt személyek átszállításáról szóló egyezményben (különösen annak 3. cikkében) találja meg.

Nyilvántartásba kerül a bűnösségemet megállapító ítélet?

A bécsi Szövetségi Rendőrségi Igazgatóság országos A link új ablakot nyit megbűnügyi nyilvántartást vezet. Ez az alábbi információkat tartalmazza:

 • az osztrák büntetőbíróságok által hozott jogerős elmarasztaló ítéletek;
 • a külföldi bíróságok által osztrák állampolgárokra és Ausztriában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozóan hozott jogerős elmarasztaló ítéletek;
 • nemzeti és külföldi büntetőbíróságok ezekhez az elmarasztaló ítéletekhez kapcsolódó határozatai.

A bűnügyi nyilvántartásba való bejegyzés ellen nem lehet fellebbezni. A bűncselekmény súlyosságától függően a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat A link új ablakot nyit megbizonyos idő elteltével törlik.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

5. Kisebb szabályszegések

Hogyan kezelik a kisebb közúti közlekedési szabályszegéseket?

Ausztriában a bíróságok nem foglalkoznak kisebb közúti közlekedési szabályszegésekkel. Ez a közigazgatási hatóságok feladata. A bíróságok csak olyan közúti közlekedési szabályszegésekkel foglalkoznak, amelyek személyi sérüléssel járó baleseteket eredményeznek (gondatlanságból okozott testi sértés).

A közlekedési szabálysértéseket A link új ablakot nyit megrögzített összegű bírságról szóló meghagyások, A link új ablakot nyit megegyszerűsített bírságról szóló meghagyások vagy A link új ablakot nyit megszabályszegési határozatok útján büntetik.

A A link új ablakot nyit megrögzített összegű bírságról szóló meghagyásban legfeljebb 36 EUR bírságot szabnak ki a szabályszegésekért (például parkolási szabályszegések). Ha nem fizeti meg a bírságot, feljelentést tesznek ön ellen a közigazgatási hatóságnál. Az ezt követő eljárás során magasabb összegű bírság szabható ki.

Az A link új ablakot nyit megegyszerűsített bírságról szóló meghagyást nem meghatározott személlyel szemben bocsátják ki, hanem olyan személynek kézbesítik (például az autó tulajdonosának), akiről a hatóság feltételezi, hogy ismeri vagy könnyen azonosíthatja az elkövetőt.

Az egyszerűsített bírságról szóló meghagyás útján legfeljebb 220 EUR bírság szabható ki (például kisebb közlekedési szabályszegések, a sebességhatár 10–20 km/h-val való túllépése esetén). Ha a bírságot négy héten belül nem fizetik be, az egyszerűsített bírságról szóló meghagyás érvényét veszti, és rendes közigazgatási büntetőeljárást kezdeményeznek a jármű vezetője ellen.

Ha az illetékes tisztviselő szabályszegést jelent be (például nagyobb mértékű gyorshajtást), és/vagy a szabályszegést automata megfigyelőrendszer (például sebességmérő kamera) rögzíti, a hatóság A link új ablakot nyit megszabályszegési határozat útján akár 365 EUR bírságot is kiszabhat. A határozat ellen két héten belül élhet írásbeli vagy szóbeli kifogással.

A A link új ablakot nyit megkifogást a szabályszegési határozatot kibocsátó A link új ablakot nyit meghatósághoz kell benyújtania.

A 2005. július 1-jén hatályba lépett a közlekedési szabályszegések nyilvántartási rendszere (nagy kockázatot jelentő járművezetők elleni intézkedések). A rendszer 13 féle, súlyos kockázatot jelentő A link új ablakot nyit megszabályszegést sorol fel.

Azokat a külföldi járművezetőket, akikről három A link új ablakot nyit megszabályszegést jegyeznek be a nyilvántartásba, eltiltják az Ausztriában való járművezetéstől.

A 2008. március 1-je óta hatályos, a A link új ablakot nyit megközigazgatási bírságok EU-szerte történő behajtásáról szóló jogszabály értelmében a közúti közlekedési szabályszegések miatt kiszabott bírságok az egész Európai Unió területén behajthatók.

Hogyan kezelik az egyéb kisebb szabályszegéseket?

A szabályszegéseket általában a A link új ablakot nyit megszabályszegésekről szóló törvénnyel összhangban büntetik. A lehetséges büntetéstípusok a következők: A link új ablakot nyit megpénzbírság (leggyakoribb típus) és A link új ablakot nyit megelzárás (bizonyos esetekben). Az A link új ablakot nyit megilletékes hatóság az a hatóság, amelyhez az ügy területileg és a szabályszegés jellegétől függően tartozik (a közigazgatási jog szerinti A link új ablakot nyit megeljárási szintek értelmében).

A közigazgatási hatóságok határozatai elleni lehetséges jogi védelemre vonatkozó további információkat A link új ablakot nyit megitt talál.

Megjelennek ezek a szabályszegések a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

A közigazgatási jogszabályok alapján kiszabott büntetéseket nem tartják nyilván az osztrák A link új ablakot nyit megbűnügyi nyilvántartásban.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.