Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: spanyol.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Ausztria

These factsheets explain what happens when someone is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Under Austrian law, you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the State. The prosecuting authorities and , under their direction, the criminal investigation department, as well as the courts, must determine the facts and clarify all circumstances that are of importance when assessing the facts.

Rights of defendants in criminal proceedings

These factsheets explain what happens when someone is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Under Austrian law, you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the State. The prosecuting authorities and, under their direction, the criminal investigation department, as well as the courts, must determine the facts and clarify all circumstances that are of importance when assessing the facts.

In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Summary of the criminal proceedings

In principle, the criminal proceedings in Austria consists of three stages:

 • Investigation
 • Trial stage
 • Appeal

Details about all these stages in the proceedings and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Click on the links below to find the information that you need

My rights during the investigation

My rights during the trial

My rights after the trial

Last update: 02/06/2023

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim a nyomozás során

A. Ha külföldi állampolgár vagyok, ez befolyásolja a nyomozást?

Nem, elvileg ez nem befolyásolja a nyomozást.

Ha nem tud megfelelően kommunikálni németül, joga van tolmácsot kérni, akit a kihallgatás során ingyenesen kirendelnek. Nem kell és nem is szabad válaszolnia semmilyen kérdésre, ha a tolmács nincs jelen. A tolmács az Önnek feltett kérdéseket az Ön számára érthető nyelvre tolmácsolja. A tolmács az Ön válaszait is visszafordítja német nyelvre.

A tolmácsnak minden esetben tolmácsolnia kell a jogkérdésekre vonatkozó tájékoztatásokat és utasításokat, amelyeket a törvény szerint Önnel közölni kell. Ha Ön úgy kívánja, a tolmács a kirendelt védővel (de nem az Ön által választott ügyvéddel) való kapcsolattartásban is segít Önnek.

Ha az ügyészségi hatóságok értesítik Önt egy végzésről vagy egy bírósági határozatról, akkor kérhet segítséget ezen dokumentumok lefordíttatásához is. Ha be kíván tekinteni az ügy irataiba, a fordító csak akkor segít Önnek, ha nincs védőügyvédje, és észszerűtlen lenne elvárni Öntől, hogy maga gondoskodjon az iratok vonatkozó részeinek lefordításáról.

B. Melyek a nyomozás szakaszai?

 • A bűnügyi nyomozás célja annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, ki követte el.
 • Amint egy konkrét bűncselekménnyel gyanúsított személy ellen folytatnak nyomozást, az adott személyt vádlottnak tekintik.
 • A bíróságnak bizonyos lépéseket meg kell tennie a nyomozás során. A bíróságnak rekonstruálnia kell a bűncselekményt, és úgynevezett kontradiktórius eljárást kell lefolytatnia. Az ügyész és a vádlott, valamint annak védője jelen vannak az eljárás során, és jogukban áll kérdéseket feltenni a kihallgatott személynek. A vádhatóságok további bizonyítékok felvételét is kérhetik a bíróságtól, ha ezt közérdekből szükségesnek tartják.
 • A vádhatóság és/vagy a bűnügyi nyomozóhatóság a legtöbb nyomozati cselekményt saját kezdeményezésére, a bíróság hozzájárulása nélkül is lefolytathatja. Ezek a lépések magukban foglalják különösen a vizsgálatokat és kihallgatásokat, valamint a személyek személyazonosságának megállapítását, vagyontárgyak lefoglalását, a személy ruházatának és a birtokában lévő tárgyak átvizsgálását stb.
 • Az előzetes letartóztatás elrendeléséhez és meghosszabbításához bírósági végzésre van szükség. Ugyanez vonatkozik az alapvető jogokkal kapcsolatos kényszerítő intézkedések alkalmazására (pl. egy ingatlan tulajdonosának jogai által védett helyek átkutatása, bankszámlákhoz való hozzáférés, telefonlehallgatás vagy telefonos adatok elemzése).
 • A vádhatóságoknak meg kell szüntetniük a nyomozást, ha nem történt bűncselekmény, vagy ha a megállapított tények nem elegendőek a vádlottal szembeni vádemeléshez. Minden más esetben, amikor a tényállás kellően tisztázott, a vádhatóságnak keresetet kell benyújtania az illetékes bírósághoz.
 • A vádhatóságok elállhatnak a további vádemeléstől (elterelés) azokban az ügyekben, amelyeket nem lehet megszüntetni, de amelyekben a büntetés kiszabása nem tűnik szükségesnek, mivel a vádlott (a legtöbb esetben) pénzbüntetést fizet. Az elterelés nem lehetséges, ha a bűncselekmény halálos áldozatot követelt, vagy ha a bűncselekmény ülnöki vagy esküdtszéki bíróság hatáskörébe tartozik, vagyis olyan ügyekben, amelyek (főszabály szerint) öt évnél hosszabb szabadságvesztéssel járnak.

i. Bizonyítékgyűjtési szakasz / A nyomozók hatásköre

A bíróságnak bizonyos lépéseket meg kell tennie a nyomozás során. A bíróságnak rekonstruálnia kell a bűncselekményt, és úgynevezett kontradiktórius eljárást kell lefolytatnia. Az ügyész és a vádlott, valamint annak védője jelen vannak az eljárás során, és jogukban áll kérdéseket feltenni a kihallgatott személynek. A vádhatóságok további bizonyítékok felvételét is kérhetik a bíróságtól, ha ezt közérdekből szükségesnek tartják.

A nyomozás lefolytatásáért a bűnügyi nyomozóosztályt irányító ügyészségi hatóságok felelősek. A bűnügyi nyomozóosztály saját kezdeményezésére indítja meg a nyomozást, ha egy harmadik személy feljelentést tesz a rendőrségen, vagy az ügyész utasítására.

A vádhatóságnak vagy a bűnügyi nyomozóosztálynak minden esetben tájékoztatnia kell Önt arról, hogy Ön ellen nyomozás folyik, és hogy miért. Tájékoztatni kell továbbá Önt arról, hogy vádlottként nem köteles vallomást tenni, és ha mégis vallomást tesz, azt bizonyítékként felhasználhatják Ön ellen.

Ha Ön követte el a bűncselekményt, amellyel vádolják, és ha beismeri azt (ha bűnösnek vallja magát), ez fontos enyhítő tényező lesz, amikor a bíróság az Ön büntetéséről dönt. A bűnösség beismerése azonban nem befolyásolja a tárgyalás menetét.

ii. Rendőrségi őrizet

A vádhatóság és/vagy a bűnügyi nyomozóhatóság a legtöbb nyomozati cselekményt saját kezdeményezésére, a bíróság hozzájárulása nélkül is lefolytathatja. Ezek a lépések magukban foglalják különösen a vizsgálatokat és kihallgatásokat, valamint a személyek személyazonosságának megállapítását, vagyontárgyak lefoglalását, a személy ruházatának és a birtokában lévő tárgyak átvizsgálását stb.

iii. Kihallgatás

iv. Előzetes letartóztatás

Az előzetes letartóztatás elrendeléséhez és meghosszabbításához bírósági végzésre van szükség. Ugyanez vonatkozik az alapvető jogokkal kapcsolatos kényszerítő intézkedések alkalmazására (pl. egy ingatlan tulajdonosának jogai által védett helyek átkutatása, bankszámlákhoz való hozzáférés, telefonlehallgatás vagy telefonos adatok elemzése).

Önt csak akkor lehet előzetes letartóztatásba helyezni, ha alaposan gyanúsítják egy bűncselekmény elkövetésével, és ha az őrizetbe vételnek is van indoka (szökés veszélye, a bizonyítékok megsemmisülésének veszélye vagy bűncselekmény elkövetésének veszélye). Az Ön (bűnügyi nyomozóosztály tisztviselői általi) letartóztatásához a bíróság hozzájárulása szükséges (kivéve, ha Önt tetten érik, vagy ha közvetlen veszély áll fenn).

Az előzetes letartóztatást a bíróságnak kell elrendelnie, és azt börtönben kell végrehajtani. A bűnügyi nyomozóosztály legfeljebb 48 órán át tarthatja Önt fogva, mielőtt indokolatlan késedelem nélkül átadná a bíróságnak.

A törvény nem határozza meg, hogy tájékoztathatja-e és hogyan tájékoztathatja családját vagy barátait az Ön őrizetbe vételéről. A szociális szolgálatok minden börtönben rendelkezésre állnak, hogy segítsenek Önnek az ilyen ügyekben.

Az előzetes letartóztatásáról szóló határozatot fel kell olvasni Önnek, szükség esetén tolmács segítségével. A határozat egy írásbeli példányát át kell adni Önnek. A határozatban meg kell jelölni annak a bűncselekménynek a jellegét, amellyel Önt alaposan gyanúsítják. Meg kell említenie minden olyan tényt, amely a bíróság véleménye szerint indokolja az Ön letartóztatását.

Önt az előzetes letartóztatás teljes időtartama alatt védőügyvédnek kell képviselnie. Ha nem maga jelöl ki ügyvédet, akkor ügyvédet rendelnek ki Önhöz.

A bíróság az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozatot szóbeli tárgyaláson hozza meg.

Az előzetes letartóztatás elrendeléséről vagy későbbi meghosszabbításáról szóló határozat ellen három napon belül fellebbezhet a tartományi legfelsőbb bírósághoz.

Az előzetes letartóztatásra vonatkozó bármely határozat korlátozott időtartamra szól. Az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat tizennégy napig hatályos. Az előzetes letartóztatás első alkalommal történő meghosszabbításáról szóló határozat egy hónapig hatályos. Bármely későbbi, az Ön letartóztatásának meghosszabbításáról szóló határozat két hónapig hatályos.

Az előzetes letartóztatás összesen nem lehet hosszabb hat hónapnál, de a bűncselekmény súlyossága miatt ez meghosszabbítható.

C. Milyen jogaim vannak a nyomozás során?

A vizsgálat különböző lépéseitől és szakaszaitól függően különböző jogok illetik meg Önt:

 • nyomozás és bizonyításfelvétel;
 • őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás;
 • büntető vád;
 • a védelem felkészülése a tárgyalásra.

Az eljárás konkrét szakaszától függetlenül Önt minden esetben megilletik az alábbi jogok:

 • Önt a lehető leghamarabb tájékoztatni kell arról, hogy Ön ellen nyomozás folyik, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, és hogy milyen főbb eljárási jogai vannak.
 • Az eljárás minden szakaszában joga van az Ön által választott védőügyvédhez, illetve ahhoz, hogy költségmentesség keretében védőügyvédet kérjen. Ha a tényállás vagy a jogi kérdések bonyolultak, kérheti, hogy a teljes eljárásra költségmentesség keretében kapjon védőügyvédet. Az osztrák jogrendszert nem ismerő külföldiek elleni büntetőeljárásokban valószínűleg ez lesz a helyzet. Az úgynevezett kötelező védelmet igénylő ügyekben minden esetben kirendelnek Ön mellé védőt, ha Ön nem jelöl ki magának védőt. Ha Önt nem költégmentesség keretében igénybe vett védőügyvéd képviseli, a kirendelt védőügyvéd költségeit Önnek kell viselnie.

A legfontosabb szakaszok, amelyekben védőügyvédre van szüksége, a következők: az előzetes letartóztatás teljes időtartama alatt, a mentális problémákkal küzdő elkövetők intézményi elhelyezésére irányuló eljárás során, az ülnökbíróság vagy esküdtszéki bíróság előtti eljárásban, illetve az egyesbíró előtti eljárásban, ha a bűncselekményért három évnél hosszabb szabadságvesztés járhat.

 • Az ügyiratához való hozzáférés;
 • az Ön ellen felhozott vádakkal kapcsolatos nyilatkozattétel, vagy hallgatás;
 • bizonyításfelvételi kérelem;
 • fellebbezés a vádhatóság vagy a bűnügyi nyomozóhatóság intézkedései, valamint a bírósági határozatok ellen;
 • fordító/tolmács kirendelése.

i. Milyen jogom van tolmácshoz és fordításhoz?

Ha nem tud megfelelően kommunikálni németül, joga van tolmácsot kérni, akit a kihallgatás során ingyenesen kirendelnek. Nem kell és nem is szabad válaszolnia semmilyen kérdésre, ha a tolmács nincs jelen. A tolmács az Önnek feltett kérdéseket az Ön számára érthető nyelvre tolmácsolja. A tolmács az Ön válaszait is visszafordítja német nyelvre.

A tolmácsnak minden esetben tolmácsolnia kell a jogkérdésekre vonatkozó tájékoztatásokat és utasításokat, amelyeket a törvény szerint Önnel közölni kell. Ha Ön úgy kívánja, a tolmács a kirendelt védővel (de nem az Ön által választott ügyvéddel) való kapcsolattartásban is segít Önnek.

Ha az ügyészségi hatóságok értesítik Önt egy végzésről vagy egy bírósági határozatról, akkor kérhet segítséget ezen dokumentumok lefordíttatásához is. Ha be kíván tekinteni az ügy irataiba, a fordító csak akkor segít Önnek, ha nincs védőügyvédje, és észszerűtlen lenne elvárni Öntől, hogy maga gondoskodjon az iratok vonatkozó részeinek lefordításáról.

ii. Milyen jogaim vannak a tájékoztatással és az iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban?

Vádlottként joga van betekinteni az ügyiratokba. Így többet tudhat meg az Ön ellen szóló bizonyítékokról. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy az iratok egyes részei nem érhetők el betekintésre. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor előadja a saját bizonyítékait.

iii. Milyen jogom van ügyvédhez fordulni, és van-e jogom ahhoz, hogy egy harmadik személyt tájékoztassanak a helyzetemről?

Önnek nem kötelező ügyvédet fogadnia, kivéve a védőügyvédi képviseletet igénylő ügyeket. Függetlenül azonban attól, hogy Önt őrizetbe veszik-e vagy sem, bármikor joga van ügyvéddel konzultálni, ha kívánja. A kirendelt védővel való kapcsolattartás során tolmácsot is rendelkezésre kell bocsátani.

Ha letartóztatják, és tudja annak az ügyvédnek a nevét, akit a védelmére kér, közvetlenül vagy a rendőrségen keresztül is felveheti vele a kapcsolatot. Ha nem ismer védőügyvédet, igénybe veheti az ügyvédi kamara készenléti szolgálatát.

iv. Milyen jogom van a költségmentességhez?

Az eljárás minden szakaszában joga van az Ön által választott védőügyvédhez, illetve ahhoz, hogy költségmentesség keretében védőügyvédet kérjen. Ha a tényállás vagy a jogi kérdések bonyolultak, kérheti, hogy a teljes eljárásra költségmentesség keretében kapjon védőügyvédet. Az osztrák jogrendszert nem ismerő külföldiek elleni büntetőeljárásokban valószínűleg ez lesz a helyzet. Minden olyan ügyben, amelyben ez követelmény, minden esetben kirendelnek Önnek védőügyvédet, ha Ön nem jelöl ki egyet magának. Ha Önt nem költégmentesség keretében igénybe vett védőügyvéd képviseli, a kirendelt védőügyvéd költségeit Önnek kell viselnie.

v. Amiről tudni kell:

a) Az ártatlanság vélelme

A vádhatóságoknak meg kell szüntetniük a nyomozást, ha nem történt bűncselekmény, vagy ha a megállapított tények nem elegendőek a vádlott elítéléséhez. Minden más esetben, amikor a tényállás kellően tisztázott, a vádhatóságnak keresetet kell benyújtania az illetékes bírósághoz.

b) A hallgatáshoz való jog és az önvádtól való tartózkodás joga

A személyeknek joguk van hallgatni, például ha ellenkező esetben saját magukat vagy hozzátartozójukat a büntetőeljárás veszélyének tennék ki (a büntetőeljárási törvénykönyv [Strafprozeßordnung] 156. cikke (1) bekezdésének 1. pontja), vagy az ellenük indított büntetőeljárással összefüggésben annak a veszélynek, hogy korábbi vallomásuknál jobban terhelnék magukat.

vi. Milyen különleges óvintézkedések vonatkoznak a gyermekekre?

Ha a gyermekek vagy kiskorúak maguk is erőszak áldozatai vagy szemtanúi voltak, joguk van pszichoszociális és igazságügyi segítséghez.

D. Milyen jogi határidők vannak a nyomozás során?

A vádhatóságoknak meg kell szüntetniük a nyomozást, ha nem történt bűncselekmény, vagy ha a megállapított tények nem elegendőek a vádlott elítéléséhez. Minden más esetben, amikor a tényállás kellően tisztázott, a vádhatóságnak keresetet kell benyújtania az illetékes bírósághoz.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Jogaim a tárgyalás során

A. Hol kerül sor a tárgyalásra?

A tárgyalásra azon a bíróságon kerül sor, ahol a vádhatóság végül a vádat benyújtotta. Főszabályként ez a bűncselekmény elkövetésének helye szerint illetékes bíróság lesz. A tárgyalások néhány kivétellel nyilvánosak.

A büntetés jellegétől függően a döntést egyesbíró, ülnökbíróság vagy esküdtszéki bíróság hozza meg. Laikus személyek ülnökbíróságokon vagy esküdtszéki bíróságokon is eljárnak.

B. Módosítható-e a vád? Ha igen, milyen tájékoztatási jogom van ezzel kapcsolatban?

Miután vádat emeltek Ön ellen, az iratokhoz való hozzáférést már nem lehet korlátozni. Legkésőbb ettől kezdve hozzáférhet a bíróság rendelkezésére bocsátott teljes iratanyaghoz. A bíróság előkészíti a tárgyalást.

Ha kívánja, indítványozhat olyan bizonyítékokat, amelyek segítik a tárgyalásra való felkészülését. Különösen kérheti a tanúk meghallgatását. A bizonyítási indítványában meg kell jelölnie, hogy milyen tényeket kíván bizonyítani a szóban forgó bizonyítékokkal. Arra is felkérhetik, hogy indokolja meg, miért tartja megfelelőnek az indítványozott bizonyítékot.

Ha a tárgyalás során újabb bűncselekménnyel vádolják Önt, a vádhatóságok kiterjeszthetik az Ön ellen felhozott vádakat, és a tárgyalás kiterjeszthető az új vádakra, kivéve, ha azok az eredeti vádaknál szigorúbb büntetést vonnak maguk után.

A bíróságot határozatában csak a vádiratban leírt tények kötik, és nem a vádhatóságok által adott jogi értékelés. A bíróság az Önt terhelő bűncselekményt a vádhatóság által a vádiratban adott minősítéstől eltérően is minősítheti.

C. Milyen jogaim vannak a bíróság előtt történő megjelenés során?

Mint az egész büntetőeljárás során, a tárgyaláson is joga van hallgatni. Nem kell nyilatkoznia az Ön ellen felhozott vádakról.

Ha a tárgyalás során elismeri a vádakat, az enyhítő hatással lesz a büntetés megállapításakor. A bűnösséget beismerő nyilatkozat azonban nem változtatja meg a tárgyalás menetét. Nem büntetik meg, ha nem mondja el az igazat.

Az ülnökbíróságok és esküdtszéki bíróságok az Ön távollétében nem folytathatnak eljárást. Ezen túlmenően az ilyen eljárásokban Önt minden esetben védőügyvédnek kell képviselnie. A videokonferencia útján történő tárgyalás nincs szabályozva.

Ha Ön nem ért kellőképpen németül, a tárgyaláshoz tolmácsot kell igénybe venni. A tolmács a tárgyalás főbb eseményeit az Ön számára érthető nyelvre tolmácsolja.

A tárgyalás során Önnek is joga van kérelmeket benyújtani, különösen bizonyítási indítványokat.

Az ülnökbíróság vagy esküdtszéki bíróság előtti eljárásban Önt kötelezően védőügyvédnek kell képviselnie, míg más típusú eljárásokban a védőügyvéd kirendelése nem kötelező.

Ön bármikor megváltoztathatja a választott védőügyvédjét. Ezzel azonban nem hosszabbíthatja meg indokolatlanul az eljárást.

i. Köteles vagyok-e megjelenni a bíróságon? Milyen feltételek mellett lehetek távol a bírósági tárgyalás alatt?

Ön nem köteles a nyomozás teljes időtartama alatt Ausztriában maradni. Ha szeretné, felkérheti ügyvédjét is, hogy biztosítsa jogainak védelmét a vizsgálat során.

Főszabályként minden meghallgatásra Ausztriába kell jönnie. A nyomozás során videokapcsolat csak akkor használható, ha az osztrák vádhatóságok erre irányuló kérelmet nyújtanak be, Ön beleegyezik ebbe az eljárásba, és az Ön országa lehetővé teszi a vádlottak videokapcsolaton keresztül történő meghallgatását. A vádlottat azonban nem lehet telefon útján meghallgatni.

i. Milyen jogaim van tolmácshoz és az iratok lefordításához?

Ha Ön nem ért kellőképpen németül, a tárgyaláshoz tolmácsot kell igénybe venni. A tolmács a tárgyalás főbb eseményeit az Ön számára érthető nyelvre tolmácsolja.

iii. Van-e jogom ügyvédhez?

Az ülnökbíróság vagy esküdtszéki bíróság előtti eljárásban Önt kötelezően védőügyvédnek kell képviselnie, míg más típusú eljárásokban a védőügyvéd kirendelése nem kötelező.

Ön bármikor megváltoztathatja a választott védőügyvédjét. Ezzel azonban nem hosszabbíthatja meg indokolatlanul az eljárást.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a tárgyalást követően

A. Jogom van-e a bíróság határozatával szemben fellebbezéssel élni?

A vádlott minden elítélő bírósági határozat ellen fellebbezést nyújthat be a felsőbb bírósághoz. Az alsó fokú bíróságok és a törvényszék egyes bírái által hozott ítéletek ellen korlátozás nélküli fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezés célja mind a bűnösség megállapításának, mind az elítélő határozatnak a megtámadása. Ebben az eljárásban újabb bizonyítékok beszerzését lehet kérni vagy új bizonyítékokat is be lehet nyújtani.

Az ülnök- vagy esküdtbíróságok által hozott ítéletek esetében csak az ítélet ellen fellebbezhet, a bűnösség megállapítása ellen nem. Ezek az ítéletek csak megsemmisítés iránti keresettel támadhatók meg, amelyben Ön a határozat indokolásának eljárási hibáira és téves jogalkalmazásra hivatkozhat.

Nem lehet fellebbezni a bizonyítékok bíró általi értékelése ellen. Nem lehet új bizonyítékot benyújtani.

Az ítélet elleni fellebbezésre irányuló szándékát az ítélet kihirdetésekor azonnal, vagy legfeljebb három napon belül be kell jelentenie. A bíróság ezt követően írásban kiadja az ítéletet, és megküldi azt Önnek vagy védőjének. A védőnek ezt követően négy héten belül kell írásbeli panaszt benyújtania.

Az ügyészség ugyanilyen fellebbezési joggal rendelkezik.

B. Milyen egyéb jogorvoslati lehetőségeim vannak?

A vádlott bármely elítélő bírósági határozat ellen fellebbezést nyújthat be a felsőbb bírósághoz. Az alsó fokú bíróságok és a törvényszék egyes bírái által hozott ítéletek ellen korlátozás nélküli fellebbezés nyújtható be. Célja mind a bűnösséget kimondó ítélet, mind az elítélő határozat megtámadása. Ebben az eljárásban Ön újabb bizonyítékok beszerzését kérheti vagy új bizonyítékokat is benyújthat.

Az ülnök- vagy esküdtbíróságok által hozott ítéletek esetében csak az ítélet ellen fellebbezhet, a bűnösséget kimondó ítélet ellen nem. Ezek az ítéletek csak megsemmisítés iránti keresettel támadhatók meg, amelyben Ön a határozat indokolásának eljárási hibáira és téves jogalkalmazásra hivatkozhat.

C. Milyen következményekkel jár, ha elítélnek?

i. Bűnügyi nyilvántartás

A bécsi szövetségi rendőrség igazgatósága egész Ausztriára vonatkozó bűnügyi nyilvántartást vezet. A bűnügyi nyilvántartás különösen a következő információkat tartalmazza:

 • az osztrák büntetőbíróságok által hozott valamennyi jogerős ítélet,
 • a külföldi bíróságok által külföldi állampolgárokkal és Ausztriában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekkel szemben hozott jogerős ítéletek, valamint
 • a nemzeti és külföldi büntetőbíróságok által ezen ítéletekkel kapcsolatban hozott valamennyi határozat.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzésekkel szemben nincs helye jogorvoslatnak. A bűncselekmény súlyosságától függően a bűnügyi nyilvántartásba való bejegyzésre bizonyos idő elteltével kerül sor.

v. A büntetések végrehajtása, a fogvatartottak átszállítása

Kívánsága vagy beleegyezése szerint a szabadságvesztését a származási országában is letöltheti. Az alkalmazandó szabályokat az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény (különösen a 3. cikk) tartalmazza.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.