Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Fellebbezhetek?

Fellebbezhetek az eljárás során meghozott ítélet/végzés vagy büntetés ellen?

Az ön jelenléte vagy ügyvéd általi képviselet nélkül hozott ítélet mulasztási ítélet. Speciális jogorvoslati lehetőség az ítélet érvénytelenítése iránti kérelem benyújtása, amire mindig van lehetősége. Lehetőség van fellebbezésre is.

Ha az ítéletet az ön jelenlétében hozták, az ítélet két fél jelenlétében hozott ítéletnek minősül. A jogorvoslati lehetőség fellebbezés, amely csak akkor áll rendelkezésre, ha a határozatot bíróság bocsátja ki. Nem lehet tehát fellebbezni a Fellebbviteli Bíróság és az esküdtbíróság ítéletei ellen.

Hogyan és kihez nyújthatok be kérelmet és fellebbezést?

Ha fogva tartják, az ítélet érvénytelenítése iránti kérelmet és a fellebbezést a büntetés-végrehajtási intézet bírósági irodájához lehet benyújtani. Ha nem tartják fogva, az ítélet érvénytelenítése iránti kérelmet bírósági tisztviselő segítségével lehet benyújtani, a fellebbezést pedig a határozatot meghozó bíróság hivatalához kell beadni.

Milyen határidőn belül kell benyújtani a kérelmet és a fellebbezést?

A fellebbezést 15 napon belül kell benyújtani.

  • Az ítélet érvénytelenítése iránti kérelemre vonatkozó határidő az írásos határozat vádlottnak történő kézbesítését követő napon kezdődik.
  • A fellebbezési határidő az ítélethozatali tárgyalást követő napon kezdődik.

Mi a fellebbezés alapja?

A megállapított tényekkel való egyet nem értés vagy jogi indokok.

Mi történik, ha fellebbezek?

Mi történik, ha fogva tartanak, mikor fellebbezést nyújtok be?

Ha a fellebbezés arra az ügyre vonatkozik, amellyel kapcsolatban fogva tartják és szabadságvesztést szabtak ki önre, börtönben marad, amíg új határozatot nem hoznak. Az új eljárás során be lehet nyújtani óvadék ellenében való feltételes szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet is.

Ha másik ügy miatt tartják fogva, a fellebbezés nem érinti az ön fogva tartását.

Mennyi időt vesz igénybe a fellebbezés megtárgyalása?

Az ítélet érvénytelenítése iránti kérelem esetében a kérelemtől számított 15 napon belül tartanak meghallgatást, ha ön szabadlábon van, és 3 napon belül, ha fogva tartják. A fellebbezést a benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül tárgyalják.

Nyújthatok be új bizonyítékot a fellebbezéshez?

Igen.

Milyen szabályok érvényesek?

Ugyanazok a szabályok, mint az első bíró előtti meghallgatás esetében (lásd a 3. ismertetőt).

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A bíró először megvizsgálja, hogy a fellebbezést időben nyújtották-e be, majd ismét elbírálja az előterjesztett tényeket és az esetlegesen kiszabandó büntetést.

Milyen döntést hozhat a bíróság?

Mi történik, ha a fellebbezésnek helyt adnak vagy elutasítják?

Ha az ítélet érvénytelenítése iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek helyt adnak, két lehetséges forgatókönyv van:

  • az eljárást érvénytelennek minősítik, vagy felmentik önt, ami azt jelenti, hogy azonnal szabadon bocsátják, ha addig fogva tartották;
  • enyhébb büntetést szabnak ki.

Ha a fellebbezést elutasítják,

  • az ítélet érvénytelenítése iránti kérelem esetében az elmarasztaló ítéletet helybenhagyják, de soha nem súlyosbítják;
  • fellebbezés esetén az elmarasztaló ítéletet helybenhagyják vagy súlyosbítják.

Lehet fellebbezni felsőbb bíróság/másik bíróság ítélete ellen?

A Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni az ítélet bíróság általi érvénytelenítése iránti kérelem ügyében hozott határozat ellen. A Fellebbviteli Bíróság hivatala előtt tett nyilatkozat útján 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet előterjeszteni a Semmítőszékhez. Ez nem függeszti fel az ítélet végrehajtását.

Milyen feltételekkel lehet fellebbezni?

A felülvizsgálati kérelem csak a jog vagy az eljárási szabályok megsértése esetén indokolt.

Ha az első határozat téves volt, kapok kártérítést?

Igen, ha fogva tartották az üggyel kapcsolatban.

Milyen összegű kártérítést kapok?

Olyan összeget, amely kárpótolja a fogva tartás miatt elszenvedett veszteségért.

Hogyan igényelhetem?

A Szövetségi Igazságügyi Osztályhoz benyújtott írásbeli kérelem útján.

Ha helyt adnak a fellebbezésemnek, továbbra is büntetett előéletű leszek?

Nem.

Mikor válik jogerőssé az elmarasztaló ítélet?

Ha a mulasztási ítélet közlésétől számított 15 napon belül nem nyújtanak be kérelmet az ítélet érvénytelenítése iránt.

Ha sem ön, sem az ügyészség nem nyújt be fellebbezést az ítélet meghozatalától számított 25 napon belül.

Ha más tagállam állampolgára vagyok, kiutasíthatnak a Belgiumban lefolytatott eljárást követően?

Igen.

Automatikus az átadás?

Nem, minden esetben szükség van Belgium és a másik tagállam jóváhagyására.

Milyen feltételekkel adhatnak át más tagállamnak?

  • 1. eset: hogy az ön származási országában hajtsák végre a Belgiumban hozott, legalább 6 havi szabadságvesztést kiszabó, fellebbezéssel meg nem támadható ítéletet (lásd még: Igazságszolgáltatás A-tól Z-ig)

a) az ön hozzájárulásával, de csak abban az esetben, ha rendelkezik belgiumi tartózkodási engedéllyel. Lásd az európai egyezményt.

b) az ön hozzájárulása nélkül, ha egyáltalán nem vagy már nem rendelkezik belgiumi tartózkodási engedéllyel (lásd az európai egyezményt), vagy ha európai elfogatóparancsot adtak ki ön ellen Belgiumban, azzal a biztosítékkal, hogy visszaküldik önt a származási országába.

  • 2. eset: az ön hozzájárulása nélkül, hogy olyan európai elfogatóparancs alapján járjanak el ön ellen a származási országában, amelyet az a tagállam bocsátott ki, amelynek ön az állampolgára. Ha mégis itt kell letöltenie a büntetését, előfordulhat, hogy Belgium megvárja a büntetés letöltését, mielőtt átadja önt annak a tagállamnak, ahonnan származik, vagy ideiglenesen átadhatja önt az ottani ítélet meghozatala céljából azzal a biztosítékkal, hogy később visszaküldik önt, hogy a Belgiumban kiszabott büntetését Belgiumban töltse le. Ha Belgiumban van a szokásos tartózkodási helye, kérheti Belgiumtól, hogy azzal a feltétellel adja át önt, hogy a külföldön kiszabott büntetését Belgiumban tölthesse le.
  • 3. eset: az ön hozzájárulása nélkül, hogy olyan európai elfogatóparancs alapján töltse le büntetését a származási országában, amelyet az a tagállam bocsátott ki, amelynek ön az állampolgára. Ha mégis itt kell letöltenie a büntetését, előfordulhat, hogy Belgium megvárja a büntetés letöltését, mielőtt átadná önt a származási országának. Ha Belgiumban van a szokásos tartózkodási helye, kérheti Belgiumtól, hogy tagadja meg az elfogatóparancs végrehajtását, hogy ön a származási országa helyett Belgiumban tölthesse le a büntetést.

Fellebbezhetek a kiutasításomra vonatkozó döntés ellen?

Igen, kivéve ha engedélyezték az önkéntes átadását.

A Belgiumban kiszabott büntetésnek az ön származása szerinti tagállamban való letöltése céljából történő visszaküldés (1. eset) részeként az ítélet érvénytelenítése és felfüggesztése iránti kérelmeket 60 napon belül lehet az Államtanács elé terjeszteni, valamint bírói felülvizsgálat is kérhető a sürgős kérelmeket intéző bírótól.

Az ön származási országa által kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásának (2. és 3. eset) részeként a sürgős kérelmeket intéző bíró a Bírói Tanács általi letartóztatástól számított 15 napon belül alapellenőrzést és -felülvizsgálatot végez. A Bírói Tanács általi döntés meghozatalától számított 24 órán belül fellebbezést lehet benyújtani a vádtanácshoz (lásd a 3. ismertetőt). A vádtanács döntésétől számított 24 órán belül további fellebbezés nyújtható be a Semmítőszékhez.

Ha elítélnek Belgiumban, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Nem.

A vádakra/elmarasztaló ítéletre vonatkozó információk

Bekerülnek az elmarasztaló ítéletre és a kapcsolódó vádakra vonatkozó információk a büntetett előéletemre vonatkozó adatok közé?

Igen.

Hogyan és hol tartják nyilván ezeket az adatokat?

A Szövetségi Igazságügyi Osztály által kezelt „Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal”-ként ismert adatbázisban tárolják.

Mennyi ideig őrzik meg az adatokat?

A rendőrségi büntetéseket (1–7 napi elzárás, 1 EUR és 25 EUR közötti bírság, 20 és 45 óra közötti közérdekű munka) tartalmazó ítéletek 3 év elteltével már nem jelennek meg a bűnügyi nyilvántartási kivonaton.

Az egyéb elmarasztaló ítéletek tartósan a rendszerben maradnak. Rehabilitációs eljárás útján azonban van lehetőség az eltávolításukra.

A hozzájárulásom nélkül is nyilvántarthatják az adatokat?

Igen.

Kifogásolhatom az adatok nyilvántartását?

Nem.

Ki férhet hozzá a rám vonatkozó adatokhoz?

Az igazságügyi és rendőrségi hatóságok korlátozás nélkül hozzáférhetnek.

A bűnügyi nyilvántartás nem keverendő össze a bűnügyi nyilvántartási kivonattal, amelyet egyes közhivatalok vagy bizonyos magánszemélyek (munkáltató stb.) kérnek, és amely nem tartalmaz minden, a nyilvántartásban szereplő adatot. A bűnösség egyszerű megállapítása, a legfeljebb 6 havi szabadságvesztés és a maximum 500 EUR összegű vagy a közlekedési szabályok megsértéséért kiszabott, a jogosítvány 3 éven túli bevonásával nem járó bírságok például az elmarasztaló ítélet meghozatalától számított 3 év 25 nap elteltével már nem jelennek meg. Továbbá az akár egyszerű, akár próbaidőt tartalmazó felfüggesztett büntetéseket sem tartalmazza a kivonat.

Utolsó frissítés: 05/05/2014

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.