Vádlottak (büntetőeljárás)

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A nyomozás bizonyítékokat gyűjt annak a feltevésnek az igazolására vagy megdöntésére, hogy egy személy bűncselekményt követett el. Nyomozásra okot adhat a nyomozó hatóságnál tett, egy elkövetett bűncselekményre vonatkozó feljelentés vagy az e hatóságok birtokában lévő, bűncselekményre utaló információk. Úgy is kezdődhet nyomozás, hogy a rendőrség tetten ér valakit bűncselekmény elkövetése közben.

Rendszerint a nyomozás minden szakaszát a rendőrség végzi. Egyes ügyekkel nyomozási bírók vagy ügyészek foglalkoznak. A nyomozást azonban csak ügyész irányíthatja és ellenőrizheti.

Melyek a tárgyalást előkészítő szakaszok?

Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést)

A nyomozó hatóságok olyan bizonyítékok gyűjtésére törekszenek, amelyek igazolják vagy megdöntik azt a feltételezést, hogy bűncselekmény elkövetésére került sor. Ha elég bizonyítékot gyűjtenek azon feltevés alátámasztására, hogy egy adott személy követte el a bűncselekményt, a nyomozó tisztviselőnek írásban értesítenie kell az adott személyt, akinek alá kell írnia az értesítést. A gyanúsítottat rögtön ezután kikérdezik.

Őrizetbe vétel

Ha a rendőrség arra utaló bizonyítékot talál, hogy egy személy bűncselekményt követett el, őrizetbe veheti és fogva tarthatja a személyt, de legfeljebb csak 24 órára. Csak ügyész dönthet arról, hogy a fogva tartást meg kell-e hosszabbítani, de az így is legfeljebb 72 óra lehet. Egyéb esetben az őrizetbe vett személyt el kell engedni. A rendőrségi fogva tartás célja annak megállapítása, hogy adott személyt meg kell-e gyanúsítani. A vádhatósági fogva tartás célja annak biztosítása, hogy a terhelt az első alkalommal megjelenjen a bíróság előtt.

Első bírósági meghallgatás

Elvben az ügyész határozza meg, hogy milyen, a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedést alkalmaz a terhelttel szemben. Ha azonban az ügyész úgy dönt, hogy a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésnek fogva tartásnak vagy házi őrizetnek kell lennie, ilyen kérelmet terjeszt a bíróság elé és biztosítja, hogy a terhelt megjelenjen a bíróság előtt.

Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés

Ha a terheltet bíróság elé állítják, csak a bíróság dönthet arról, hogy a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés fogva tartás vagy házi őrizet legyen-e, vagy hogy a fogvatartottat szabadlábra kell-e helyezni.

Az ügy vádhatóság általi előkészítése

A nyomozás befejezését követően a nyomozó tisztviselő megküldi az összegyűjtött bizonyítékokat egy ügyésznek. Az ügyész megvizsgálja a bizonyítékokat és dönt arról, hogy minden ésszerű kétséget kizáró módon bizonyították-e azt a feltevést, hogy bűncselekmény történt. Az ügyész csak ezt követően emelhet vádat a bíróság előtt. Egyéb esetben az ügyész megszünteti az eljárást.

Az ügy védelem általi előkészítése

Miután értesítik őket a vádakról, a terhelt és a védőügyvéd a terhelt mellett szóló bizonyítékokat gyűjthet. A nyomozás lezárását követően, amennyiben a terhelt és a védőügyvéd kérik, a nyomozó tisztviselőnek rendelkezésükre kell bocsátania az összes összegyűjtött bizonyítékot, és elegendő időt kell biztosítania számukra a bizonyítékok megvizsgálásához.

Jogaim a nyomozás során

Vegye figyelembe, hogy az „őrizetbe vétel”, az „első bírósági meghallgatás” és a „fogva tartás” szakaszok nem szükségszerűen részei az eljárásnak. Az önt az egyes szakaszokban megillető jogokra vonatkozó további információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést) (1)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Ha elegendő bizonyítékot találnak ön ellen, a nyomozó tisztviselő felhívja önt és írásban értesíti arról, milyen bűncselekménnyel gyanúsítja. A tisztviselőnek rögtön ezután tájékoztatást kell adnia az önt a nyomozás során megillető jogokról. Ön egy dokumentum aláírásával ismeri el, hogy tájékoztatták jogairól.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Igen. Ha nem biztosítottak önnek tolmácsot, megtagadhatja az önt a vádról értesítő irat aláírását. A tolmács a nyomozás során végig segíti önt. Nem kell fizetnie a tolmácsért.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Amikor a nyomozó tisztviselő felhívja önt, hogy értesítse a vádakról, kötelessége közölnie önnel, hogy érkezhet ügyvéddel is. A nyomozó tisztviselőnek elegendő időt kell adnia önnek arra, hogy kapcsolatba lépjen egy ügyvéddel. A büntetőeljárási törvény határozza meg, hogy mikor kötelező a védelem. Az ügyvédválasztásról és az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jogáról itt tájékozódhat. Jogosult arra, hogy az ügyvédjével négyszemközt találkozzon és beszéljen. Ha nem beszéli a nyelvet, kérhet tolmácsot.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Amint tájékoztatják önt a vádakról, a nyomozó tisztviselő kikérdezi. Beszélhet vagy hallgathat is a vádakkal kapcsolatban. A nyomozás során később is bármikor szolgálhat magyarázattal.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

A beismerés enyhébb büntetést eredményezhet. A hallgatás nem ronthat a helyzetén. A bíróság nem ítélheti el kizárólag a beismerés alapján.

Más ország polgára vagyok. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Mivel terhelt, a nyomozó hatóságok rendelkezésére kell állnia. Ennek érdekében a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés alkalmazható önnel szemben. Lefolytatható nyomozás anélkül, hogy ön az országban tartózkodna, amennyiben:

  • ismeretlen helyen tartózkodik;
  • egyéb okokból nem idézhető;
  • idézést követően nem jelent meg, és/vagy ezt nem indokolta meg valós okokkal.

Ezekben az esetekben kirendelt védőt jelölnek ki önnek az itt document icon (2 Kb) ismertetett eljárás szerint.

Ha nem tartózkodik az országban, valamint ha ez nem hátráltatná a nyomozást, ön kikérdezhető videokapcsolat útján is. E kihallgatás során önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyeket ez az ismertető korábban felvázolt.

Visszaküldhetnek a hazámba?

Igen, de a büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételekkel. Ügyvédi tanácsadásra lesz szüksége.

Őrizetben tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Őrizetben tarthatják. Részletesebb információkért lásd: Első bírósági meghallgatás (3) és Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés (4)..

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, ha nem tartják őrizetben, de tájékoztatnia kell a nyomozó hatóságot. Ha úgy gondolják, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ön megpróbálja elkerülni a nyomozást, megtilthatják önnek az ország elhagyását.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, DNS-mintát (pl. haj, nyál) vagy egyéb testnedveket?

Kérhetnek öntől ilyen mintákat, ha azok semmilyen más módon nem szerezhetők be. Kötelező mintát adnia. Ha ezt megtagadja, a bíróság engedélyével erőszakkal vesznek mintát. Ha a mintavétel csak testi behatolással végezhető el, a mintavételt orvos végzi. Joga van ahhoz, hogy a nyomozó tisztviselő tájékoztassa az eljárásról.

Megmotozhatnak?

A nyomozó tisztviselő motozást rendelhet el bizonyítékgyűjtés céljából, vagy olyan tárgyak elkobzása érdekében, amelyek hátráltathatják a nyomozást, illetve segíthetik az ön szökését. A motozást bírósági parancsnak kell megerősítenie, vagy a bíróságnak utólag jóvá kell hagynia. Jogosult arra, hogy megtekintse a motozási jegyzőkönyvet és a bírósági határozatot.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat stb.?

A választ lásd fent.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Bűnösnek vallhatja magát az első kihallgatás során, miután megtudta, mivel gyanúsítják. A beismeréssel és az ezzel kapcsolatos jogaival kapcsolatban olvassa el az ebben az ismertetőben fentebb szereplő információkat.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

Ha új bizonyítékokat találnak, a vádak megváltoztathatók. Minden új vádról azonnal értesíteni kell önt, és ki kell kérdezni azzal kapcsolatban.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Igen, kivéve ha egy hatályos nemzetközi megállapodás, amelynek Bulgária is részese, másként rendelkezik.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen, akár hozzájárul ehhez, akár nem.

Őrizetbe vétel (ideértve az európai elfogatóparancsot) (2)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Az őrizetbe vételt (rendőrségi fogva tartást) rendőrtiszt rendeli el. Nem tarthatják fogva 24 óránál tovább. A fogva tartás indokát az elfogatóparancs határozza meg. Joga van ahhoz, hogy megismerje az indokokat, megtekintse és aláírja a parancsot. A rendőrségnek azonnal szabadlábra kell helyeznie önt, amint a fogva tartás oka megszűnik.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, jogosult arra, hogy azonnal megtudja őrizetbe vételének okait. Ingyenesen biztosítanak tolmácsot.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Őrizetbe vételének pillanatától kapcsolatba léphet ügyvéddel. További részleteket itt document icon (2 Kb) talál.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Megkérhetik arra, hogy szolgáltasson információkat a fogva tartással kapcsolatban. Adhat információkat, de ez nem kötelező.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Ebben a szakaszban bármilyen információt is szolgáltat, azt nem fogadják el bizonyítékként. Ebből következően az nem használható fel ön ellen. Csak olyan információ szolgálhat bizonyítékul, amelyet ön a vádak ismertetését követő kihallgatáson szolgáltat. További részletekért lásd: Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést) (1).

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Igen. A rendőrnek azonnal értesítenie kell az ön által megnevezett személyt az ön őrizetbe vételéről.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Jogosult orvosi segítségre, ha szüksége van rá. A rendőrség gondoskodik orvosról.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország polgára vagyok?

Kapcsolatba léphet országának konzuli hivatalával. A fogva tartó hatóságnak azonnal ismertetnie kell önnel ezt a jogát.

Megmotozhatnak?

Miután őrizetbe veszik, motozásra kerül sor. A bíróságnak később jóváhagyását kell adnia ahhoz, hogy az önnél talált személyes tárgyakat bizonyítékként használják. Joga van ahhoz, hogy megtekintse a motozási jegyzőkönyvet.

Fellebbezhetek?

A rendőrségi fogva tartás jogszerűségét a bírósághoz való fellebbezéssel vonhatja kétségbe. A bíróság azonnal dönt a fellebbezéséről.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha egy tagállam európai elfogatóparancsot bocsát ki ön ellen, önt egy másik tagállamban fogva tarthatják és bírói meghallgatást követően átadhatják a parancsot kibocsátó államnak. Jogában áll a meghallgatáson ügyvédet és szükség esetén tolmácsot igénybe venni.

Első bírósági meghallgatás (3)

Miért kerül sor az első bírósági meghallgatásra?

Amikor ismertetik az önnel mint „terhelttel” szembeni vádakat, az ügyész kérheti, hogy a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésként tartsák önt előzetes letartóztatásban, vagy helyezzék házi őrizetbe. Mindkét intézkedést az ügyész javaslata alapján a bíróság rendeli el. Mivel ilyen intézkedésre nem kerülhet sor az ön távollétében, önt az intézkedésről döntést hozó bíróság elé kell állítani.

 

Kinek mi a szerepe?

Az ügyész szerepe annak biztosítása, hogy ön megjelenjen a bíróság előtt. Amíg önt a rendőrség fogva tartja, az ügyész meghosszabbíthatja a fogva tartását, de csak legfeljebb 72 órára. E fogva tartás egyetlen célja annak biztosítása, hogy e 72 órán belül ön megjelenjen a bíróság előtt. A bíróság meghallgatja önt, megvizsgálja az összegyűjtött bizonyítékokat, és a jogszabályoknak megfelelően eldönti, hogy önt fogva tartják vagy szabadlábra helyezik.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Joga van ahhoz, hogy az ügyésztől megtudja, miért tartják önt fogva, és mikor állítják bíróság elé.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, ingyenesen igénybe vehet tolmácsot a bírósági meghallgatáson.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Az első bírósági meghallgatás előtt kapcsolatba léphet ügyvéddel. Az ügyvédválasztásról és az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jogáról itt document icon (2 Kb) tájékozódhat.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

A bíróság megkéri önt, hogy igazolja személyes adatait. Joga van ahhoz, hogy a bíróság meghallgassa azt illetően, hogy önt fogva kell-e tartani vagy szabadlábra kell-e helyezni. Az ügyvédje tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy mit mondjon.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Ebben a szakaszban bármilyen információt is szolgáltat, azt nem fogadják el bizonyítékként. Ebből következően bármit mond, az nem használható fel ön ellen.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Mind önnek, mind ügyvédjének joga van ahhoz, hogy megtekintse azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az ügyész az ön fogva tartását kérte. Elegendő ideje lesz arra, hogy a bírósági meghallgatás előtt megvizsgálja a bizonyítékokat.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

A bíróság betekintést kér majd a bűnügyi előéletébe, függetlenül attól, hogy ön mit szeretne.

Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés (4)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Miután a bíróság megvizsgálta az összegyűjtött anyagot és meghallgatta az ügyészt, az ön ügyvédjét és önt, ön még ugyanazon az ülésen megtudja a bíróság döntését.

Az első meghallgatáskor a bíróság az alábbiakat teheti:

Ezen a meghallgatáson a bíróság nem dönt arról, hogy mennyire megalapozottak az ön elleni vádak.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Ha a bíróság elrendeli az ön letartóztatását, azonnal értesítik a családját.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Ha ön letartóztatásban van, jogosult orvosi segítségre, ha szüksége van rá.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország polgára vagyok?

Ha önt fogva tartják, a bíróság elrendeli a bolgár Külügyminisztérium azonnali értesítését, hogy az kapcsolatba léphessen az ön országának konzuli hivatalával.

Fellebbezhetek?

A határozat meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezhet a fogva tartásáról vagy szabadlábra helyezéséről szóló bírósági határozat ellen. A másodfokú bíróság az elsőfokú határozat kihirdetésétől számított 7 napon belül fontolja meg a fellebbezését. A bíróság döntése végleges.

Az ügy vádhatóság általi előkészítése (5)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

Ez a szakasz a nyomozás lezárása után következik (a nyomozásról további információkat itt talál). A cél az, hogy az ügyész megvizsgálja az összegyűjtött bizonyítékokat és döntsön arról, hogy minden kétséget kizáró módon bizonyították-e azt a feltevést, hogy bűncselekmény történt. Csak ezután kerülhet az ügy a bíróság elé és kezdődhet meg a büntetőeljárás.

Ki játszik vezető szerepet?

Az ügyész. Ebben a szakaszban az ügyész eldönti, hogy az ügyet bíróság elé viszi-e. Az ügyész akár meg is szüntetheti a tárgyalást előkészítő eljárást, amennyiben a törvény erről rendelkezik. Ekkor az ügy nem kerül bíróság elé. Az ügyész ezenkívül felfüggesztheti a tárgyalást előkészítő eljárást, ha a jog erre lehetőséget ad, ameddig a felfüggesztést indokló körülmények el nem hárulnak; azután az eljárás újraindul. Ha az ügyész bármilyen hibát talál abban, ahogyan a terhelt megvizsgálja a nyomozati anyagokat, visszaküldheti az ügyet a nyomozó tisztviselőnek kijavításra, vagy kijavíthatja maga is.

Honnan fogom tudni, mi történik?

Ha az ön elleni vádakat benyújtják a bíróságnak, a bíróság megküldi önnek a vádirat egy példányát. Ha az ügyész megszünteti vagy felfüggeszti az eljárást, az ügyész megküldi önnek a határozat egy példányát.

Fellebbezhetek?

Az ügyész megszüntető határozata ellen a példány kézhezvételétől számított 7 napon belül fellebbezhet a bíróságnál. Az elsőfokú bíróság a benyújtását követő 7 napon belül vizsgálja meg a fellebbezést. A bíróság határozata megtámadható a másodfokú bíróság előtt, amely végleges döntést hoz. A bírósághoz fellebbezést nyújthat be az ügyész felfüggesztésre vonatkozó határozata ellen is. Ekkor a bíróság határozata végleges.

Kapok további információkat?

Ha az ügyész bármilyen hibát talál abban, ahogyan ön megvizsgálta a nyomozati anyagokat, és visszaküldi az ügyet a nyomozó tisztviselőnek a hiba javítására, vagy ő maga kijavítja a hibát, önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassák ezekről a lépésekről.

Az ügy védelem általi előkészítése (6)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

A cél az, hogy ön és az ügyvédje a nyomozás befejezése után megvizsgálják a nyomozás során gyűjtött valamennyi bizonyítékot, ideértve az ön mellett szóló anyagokat. Így tudni fogja, milyen bizonyítékok támogatnák az ügyészt abban, hogy vádat emeljen ön ellen a bíróságon. Ez segít önnek és az ügyvédjének az ön tárgyalás alatti védelmének kialakításában.

Honnan fogom tudni, mi történik?

Amikor a nyomozásnak vége, és amennyiben ön vagy az ügyvédje, kéri, a nyomozó tisztviselő tudatja önnel és az ügyvédjével, hogy ön hol, melyik napon és mikor vizsgálhatja meg a bizonyítékokat, mielőtt a nyomozó tisztviselő elküldi az összegyűjtött anyagokat az ügyésznek. Ön és az ügyvédje jogosultak arra, hogy elég időt kapjanak erre.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, tanácsos tolmács jelenlétében megvizsgálnia a bizonyítékokat. Nem kell fizetnie a fordításért.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Ebben a szakaszban önt nem kérdezik ki, és semmilyen információt nem kell szolgáltatnia az ügyről.

Milyen információkat kapok?

Megtekintheti valamennyi összegyűjtött bizonyítékot, és elolvashatja az összes tanúvallomást. Az ügyvédje elmagyarázza, mit jelentenek az összegyűjtött bizonyítékok.

Milyen jogaim vannak, miután megtekintettem a bizonyítékokat?

Az ügyvédje segítségével kérhet új bizonyítékokat, valamint észrevételeket vagy ellenvetéseket tehet a nyomozáshoz kapcsolódó bármely cselekménnyel kapcsolatban. A nyomozó tisztviselő rögzíti az ön kéréseit, észrevételeit és ellenvetéseit, az ügyész pedig dönt attól, hogy ezek indokoltak-e.

Mi történik, ha a kéréseim, észrevételeim és ellenvetéseim indokoltak?

Az ügyész utasítja a nyomozó tisztviselőt, hogy tegyen további lépéseket a nyomozással kapcsolatban. Önnek joga van ahhoz, hogy az eddig ismertetett eljárás szerint értesítsék az ilyen lépésekről és az esetleges új bizonyítékokról.

A büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedések (7)

Kényszerintézkedések alkalmazhatók önnel szemben, ha a bizonyítékok alapján ésszerűen feltételezhető, hogy elkövette azt a bűncselekményt, amellyel gyanúsítják. Az intézkedések célja megakadályozni, hogy ön elrejtőzzön, újabb bűncselekményt kövessen el, vagy hátráltassa egy esetleges büntetés végrehajtását.

A büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedések a következők:

  • Lakhelyelhagyási tilalom – ön kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékes hatóság engedélye nélkül nem hagyja el a tartózkodási helyét.
  • Óvadék – letétbe helyez bizonyos összegű készpénzt vagy értékpapírt. Amennyiben elrejtőzik, az összeget elkobozzák, önre pedig szigorúbb intézkedést szabnak ki.
  • Házi őrizet – tilos engedély nélkül elhagynia az otthonát.
  • Előzetes letartóztatás – erőszakkal tartják elzárva.

Az előzetes letartóztatásba helyezett személyeket a rendőrség helyiségeiben vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartják.

Joga van – aláírásával igazolva – megtudni, hogy milyen, a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedést alkalmaznak önnel szemben. A lakhelyelhagyási tilalmat és az óvadékot az ügyész szabja ki. A házi őrizetet és az előzetes letartóztatást az ügyész kérelmére a bíróság állapítja meg. Az intézkedés a vád súlyosságán, a bizonyítékokon és az ön személyes helyzetén alapul. E tényezők alapján dönthetnek úgy, hogy ezen megelőző intézkedések közül egyiket sem szabják ki önre.

Távollétében semmilyen, a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés nem szabható ki önre. A bíróságnak meg kell fontolnia az ön által benyújtott valamennyi, az „előzetes letartóztatás” vagy a „házi őrizet” enyhébb intézkedésre való átváltoztatására irányuló kérelmet.

Az ügyész által legfeljebb 72 órára elrendelt rendőrségi őrizetbe vétel és fogva tartás a jog szerint előkészítő intézkedésnek, nem pedig a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésnek minősül.

Bulgária elhagyásának tilalma (8)

Ha önt több mint 5 évi szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménnyel vádolják, az ügyész megtilthatja, hogy az engedélye nélkül elhagyja Bulgáriát. A határellenőrző állomásokat azonnal értesítik a tilalomról. Az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy ön elkerülje a nyomozást.

Ön vagy az ügyvédje kérheti az ügyésztől, hogy egyszer, meghatározott időre engedélyezze önnek az ország elhagyását. Az ügyész a kérelem kézhezvételétől számított három napon belül válaszol. Amennyiben a kérését elutasítják, jogosult a bírósághoz fellebbezni. A bíróság azonnal, meghallgatás nélkül fontolja meg a kérését. A bíróság megerősítheti az ügyészi elutasítást vagy engedélyezheti, hogy ön bizonyos időre elhagyja az országot. Ez a döntés végleges.

Ugyanígy ön és az ügyvédje azt is kérhetik a bíróságtól, hogy teljes mértékben szüntesse meg a Bulgária elhagyására vonatkozó tilalmat. A bíróság akkor tesz így, ha megítélése szerint nem áll fenn annak kockázata, hogy ön külföldön rejtőzik el.

A fenti bírósági eljárásokban nem veszik figyelembe az ön elleni vádak indokait.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

A Belügyminisztériumról szóló törvény

A kiadatásról és az európai elfogatóparancsról szóló törvény

A Belügyminisztériumról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelkezések

Utolsó frissítés: 20/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.