Vádlottak (büntetőeljárás)

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Fellebbezhetek?

Miután a bíróság megállapítja, hogy ön „bűnös” vagy „nem bűnös”, ítéletet hoz, amelyet a tárgyalás végén ismertetnek önnel. A büntetőeljárási törvény rendelkezik arról, hogy a bíróság mikor szüntethet meg büntetőügyet ítélethozatal nélkül. A bíróság ekkor végzést hoz. Ön mind az ítélet, mind a végzés ellen fellebbezhet.

A fellebbezést, amelyet írásba kell foglalni és alá kell írnia, az elsőfokú bíróságon keresztül kell benyújtani a másodfokú bíróságnak. Ha első fokon körzeti bíróság járt el, akkor a másodfokú bíróság regionális bíróság lesz. A regionális bíróság ítéletei és végzései ellen fellebbvitel bírósághoz lehet fellebbezni. A bíróságokkal kapcsolatban további információkat a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács webhelyén talál. Az ítéletek elleni fellebbezéseket az ítélet kihirdetésétől számított 15 napon belül, a végzések elleni fellebbezéseket az ismertetésüktől számított 7 napon belül nyújtják be.

A fellebbezésben a bíróság bizonyítottnak talált tényekkel kapcsolatos következtetéseivel, az irányadó jogszabályok alkalmazásával és igazságtalan büntetéssel kapcsolatban tehet panaszt. A panaszok számától és jellegétől függetlenül a másodfokú bíróság az ítélet egészének helyességét vizsgálja.

Mi történik, ha fellebbezek?

Miután megkapta az ön fellebbezését, az elsőfokú bíróság megküldi annak példányait az ügyésznek és a tárgyalás egyéb feleinek. Az ítélet indokolásával és a fellebbezéssel együtt ugyanez a bíróság teszi át az ügyet a másodfokú bírósághoz. Ha a bíróság elrendelte, hogy önt a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésként előzetes letartóztatásban tartsák, a fellebbezés nem eredményezi az ön automatikus szabadlábra helyezését. Kérheti azonban a másodfokú bíróságtól, hogy enyhítse az intézkedést. A bíróság külön meghallgatáson dönt a fellebbezéséről.

Nincs meghatározott határideje annak, hogy a másodfokú bíróság mikorra tűzze ki a meghallgatást. A meghallgatás kitűzésének ideje attól függ, hogy mikorra lehet elkészíteni az ítélet indokolását, valamint hogy a másodfokú bíróság mennyire leterhelt.

Van lehetősége arra, hogy új bizonyítékokat nyújtson be a másodfokú bíróságnak, mert ez a bíróság új tényeket állapíthat meg. Az elsőfokú tárgyalásra érvényes bizonyítási szabályok itt is alkalmazandók.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A meghallgatáson megjelenhet, de ez nem kötelező. Ön és az ügyvédje szóbeli nyilatkozatot tehet a fellebbezésben foglalt panaszokról. Az egyéb jelen lévő felek elmondhatják a véleményüket a fellebbezésről.

A másodfokú bíróság dönthet úgy, hogy:

  • hatályon kívül helyezi az ítéletet és az ügyet visszaküldi, hogy az ügyész vagy az elsőfokú bíróság újra megvizsgálja;
  • hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét és új ítéletet hoz;
  • megváltoztatja az ítéletet és enyhébb büntetést szab ki;
  • hatályon kívül helyezi az ítéletet és megszünteti a büntetőeljárást;
  • a büntetőeljárási törvényben meghatározott esetekben felfüggeszti a büntetőeljárást;
  • illetve helyben hagyja az elsőfokú bíróság ítéletét.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha nem elégedett egy másodfokú bíróság ítéletével vagy határozatával, a Legfelsőbb Semmítőszékhez nyújthat be fellebbezést. Ha a másodfokú bíróság regionális bíróság, akkor csak abban az esetben nyújthat be fellebbezést a Legfelsőbb Semmítőszékhez, ha a regionális bíróság új ítéletet hozott.

A Legfelsőbb Semmítőszék nem állapít meg új tényeket, ebből következően nem fogad el új bizonyítékokat. Ez a bíróság csak arról dönthet, hogy a törvényeket helyesen alkalmazták-e, és igazságos-e a kiszabott büntetés. A Legfelsőbb Semmítőszék kizárólag a hozzá benyújtott fellebbezésben foglalt panaszokat veszi figyelembe.

Ön csak akkor jogosult kártérítésre, ha az ön ellen szóló ítéletet hatályon kívül helyezik, és a másodfokú bíróság ítélete szerint ön nem bűnös. További részleteket itt, a speciális kártérítési törvényben talál. Ha a fellebbezés ellenére önt továbbra is bűnösnek találják, büntetett előéletű lesz, még akkor is, ha enyhébb büntetést szabnak ki önre. A felmentő ítélet nem jelenik meg a bűnügyi előéletében.

Ha már a másodfokú bírósághoz és a Legfelsőbb Semmítőszékhez is benyújtotta a fellebbezését, nincs további fellebbezési lehetősége. Az ítélet jogerőssé válik, ha egyáltalán nem, a határidő lejárta után, illetve a Legfelsőbb Semmitőszék döntése után fellebbeznek ellene.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Igen, visszaküldhetik. Egyes esetekben erre akkor is sor kerülhet, ha ön nem ért egyet ezzel, de az átadására nem kerül sor automatikusan az önre vonatkozó ítélet jogerőre emelkedése után. Ilyen esetekben a büntetőeljárási törvényben leírt eljárás az irányadó. Mindenképpen jogi tanácsadásra lesz szüksége.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

A jog nem teszi lehetővé, hogy olyan bűncselekmény miatt vonják eljárás alá, amely miatt egyszer már elítélték. Ez a tilalom akkor is érvényes, ha más tagállamban ítélték el.

A vádakra/elmarasztaló ítéletre vonatkozó információk

Az ön ellen felhozott vádakra vonatkozó információk szerepelnek a rendőrségi nyilvántartásban. Ha felmentik, kérheti a rendőrséget, hogy töröljék ezeket az adatokat.

Az elmarasztaló ítélettel kapcsolatos információk bekerülnek a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé. Ezeket az adott körzeti bíróság tartja nyilván. Ha ön nem Bulgáriában született, a bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat az Igazságügyminisztérium kezeli.

Az adatokat mindaddig nem törlik, amíg ön be nem tölti 100. életévét. Ezt követően az adatokat mikrofilmen rögzítik és megsemmisítik. Nem kell a hozzájárulása ahhoz, hogy tárolják a bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat. Nem jogosult arra sem, hogy tiltakozzon ezen információk tárolása ellen.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Az állam és az önkormányzatok (állampolgároknak okozott károkra vonatkozó) kártérítési felelősségéről szóló törvény

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket nyilvántartó hivatal feladatairól és munkájának szervezéséről szóló, 2008. február 26-i 8. sz. rendelet

Utolsó frissítés: 20/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.