Vádlottak (büntetőeljárás)

Ciprus

Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha valakit olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak meg, amely bírósági tárgyalást von maga után.

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

A büntetőeljárás összefoglalása

A következőkben a büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalóját olvashatja:

 • A rendőrség kikérdezheti a bűncselekményben történő részvétellel gyanúsított személyt. A rendőrség felelős a bűncselekmények kivizsgálásáért.
 • A gyanúsítottat bírói parancs alapján lehet őrizetbe venni, kivéve a nyilvánvaló bűncselekmények esetét.
 • A rendőrségi kihallgatás előtt a gyanúsítottat tájékoztatni kell arról a jogáról, hogy beszélhet ügyvéddel, valamint figyelmeztetni kell a jogaira.
 • Ha terhelő bizonyíték merül fel a gyanúsítottal szemben, a rendőrség a nyomozás lezárásakor hivatalosan megvádolja. Súlyos büntetőügyekben a főügyész (Genikos Eisaggeleas) hozza meg a büntetőeljárás megindítására vonatkozó döntést. A rendőrség e hatásköre mindig a főügyész átfogó felügyelete alá tartozik, aki az alkotmány alapján jogosult bármely büntetőeljárás megindítására, lefolytatására, átvételére és folytatására, illetve megszüntetésére.
 • A rendőrség a bűncselekmény(eke)t ismertető vádlapot nyújt be valamelyik körzeti bírónak jóváhagyásra. Jóváhagyás esetén a vádlottat idézik, hogy egy adott napon jelenjen meg a bíróság előtt.
 • Súlyosságuktól függően a büntetőügyek a következőképpen tárgyalhatóak: a) gyorsított eljárásban a cselekmény elkövetésének helye szerinti körzeti bíróság (Eparchiako Dikastirio) egyesbírója által, b) tájékoztatás alapján az esküdtbíróság (Kakourgiodikeio) által, amelyet három körzeti bírósági bíró alkot és amelyben valamelyik körzeti bíróság elnöke elnököl.
 • A gyorsított eljárásban azon a napon, amikorra a bíróság előtti megjelenésre megidézték, a vádlott a vád(ak)ra válaszul bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. Az esküdtbíróság által tárgyalt ügyekben a kijelölt napon előzetes meghallgatást tartanak egy körzeti bírósági bíró előtt. Az előzetes meghallgatás mellőzhető, ha a főügyész úgy nyilatkozik, hogy az szükségtelen. Napjainkban az a gyakorlat, hogy mellőzik az előzetes meghallgatást.
 • A bűncselekmény sértettje jogosult magánvádlóként fellépni.
 • A büntetőeljárások lefolytatásáért a főügyész tartozik általános felelősséggel, ideértve valamely eljárás megszüntetésének jogát is.
 • Cipruson nem létezik esküdtszék általi tárgyalás.
 • Ha vizsgálatot követően a bíróság azt állapítja meg, hogy a vádlott mentális zavar vagy más cselekvőképtelenség miatt nem képes vallomást tenni, a bíróság elrendelheti a vádlott megfelelő intézeti kezelését.
 • A vádlott előzetes kifogást emelhet a vádak ellen a következők miatt: a) hatáskör vagy illetékesség hiánya, b) korábbi felmentés vagy elmarasztaló ítélet ugyanazon cselekmény(ek) miatt, c) a szabályszegés(ek) kapcsán már kegyelmet adtak, d) a vádak hiányosak vagy kétszeresen vesznek figyelembe egyes cselekményeket.
 • Ugyanabban a vádiratban több személy is vádolható kapcsolódó bűncselekmények miatt. Ha ezt méltánytalannak tartja, a bíróság elrendelheti, hogy a vádakat a tárgyalás céljára válasszák szét.
 • A tárgyalási szakasz a vádhatóság (katigorousa archi) általi bizonyítással kezdődik. A vádhatóság érvelésének végeztével a bíróság eldönti, hogy a vádlottnak felelnie kell-e a vádakra. Amennyiben igen, a bíróság felhívja a vádlottat védekezése előterjesztésére, és a vádlottat tájékoztatják arról a jogáról, hogy megtagadhatja a vallomástételt, vallomást tehet a vádlottak padjáról, vagy eskü alatt bizonyítékot szolgáltathat. A vádlott bármikor hivatkozhat mellette szóló bizonyítékokra. A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések. Miután a védelem is előadta az érveit, a felek megteszik végső nyilatkozataikat, a bíróság pedig ítéletet hirdet.
 • Minden olyan tanút, aki eskü alatt tesz vallomást a bíróság előtt, a vád és a védelem is kikérdezheti.
 • A tárgyalási eljárásnak igazodnia kell a tisztességes eljárás normáihoz. A teljes tárgyalási szakaszra vonatkozik az ártatlanság vélelme. A bizonyítási teher mindig a vádhatóságot terheli. Ha a tárgyalás végére a bíróság nem szerzett minden észszerű kétséget kizáró mértékű bizonyítékot a vádlott bűnösségére, akkor a vádlottat fel kell menteni.
 • Ha a vádlott bűnösségét állapítják meg, a büntetéskiszabási folyamat következik.

Az eljárás mindezen szakaszairól és az Ön jogairól további részleteket az ismertetőkben talál. Ezek az információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást és csak tájékoztatási célt szolgálnak.

Az Európai Bizottság szerepe

Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottságnak nincs szerepe a tagállamokbeli büntetőeljárásokban, és panasz esetén nem segíthet Önnek. Az alábbi ismertetőkben talál információkat arról, hogy panasz esetén mit kell tennie és kihez fordulhat.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Jogaim a nyomozás során

Jogaim a tárgyalás során

Jogaim a tárgyalást követően

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.