Vádlottak (büntetőeljárás)

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

Az előkészítő eljárás célja annak vizsgálata, hogy a bűncselekményt elkövették-e, és hogy ki volt a valószínű elkövető (vizsgálati szakasz). Mindezek megállapítása után a további célja a bizonyítékok összegyűjtése és az ügy előkészítése a bíróság számára (nyomozati szakasz).

Az előkészítő eljárást a rendőrség végzi, a rendőrség munkáját pedig az ügyész felügyeli, és ő dönti el, hogy megfelelően folytatták-e le az eljárást.

Bizonyos lépéseket csak az ügyész tehet meg, illetve ezek csak az ő döntése alapján végezhetők el (mint például az előkészítő eljárás megszüntetése), míg más lépésekről a bíró jogosult dönteni (mint például a gyanúsított előzetes letartóztatása, az őrizetbe vétel, a házkutatás és a lehallgatás).

A nyomozás tárgyalást megelőző szakaszaira vonatkozó részletesebb információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

A büntetőeljárást megelőző eljárás – vizsgálat (1)

Milyen célt szolgál a vizsgálat?

A rendőrség a következőket teheti a bűncselekmény jellegének és az elkövető kilétének a megállapítása érdekében:

 • vallomások felvétele;
 • szakértői vélemények beszerzése;
 • dokumentumok áttekintése;
 • tárgyak felkutatása és a bűncselekmény helyszínének átkutatása;
 • rendőrségi jegyzőkönyvek felvétele, ujjlenyomatok és testméretek nyilvántartásba vétele, a gyanúsítottak megmotozása;
 • halaszthatatlan lépések megtétele;
 • a gyanúsítottak fogva tartása;
 • adott esetben más nyomozati eljárások alkalmazása.

A vizsgálat az adott személy ellen büntetőeljárást megindító döntéssel, vagy más módon (többek között az eljárás felfüggesztésével, az eljárás ideiglenes felfüggesztésével, vagy az ügy nem büntetőjogi eljárás keretében történő vizsgálatával) ér véget.

Milyen határidők vonatkoznak erre a szakaszra?

A határidő az ügy súlyosságától függően két, három vagy hat hónap lehet. Ha a vizsgálat nem zárható le, az ügyész írásos indokolás alapján megváltoztathatja vagy meghosszabbíthatja a határidőt.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Ebben a szakaszban nem tájékoztatják arról, hogy mi történik, mindaddig, amíg közvetlenül be nem kell vonni önt az eljárásba.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha felkérik arra, hogy bizonyos eseményekre adjon magyarázatot, akkor a rendőrség tolmács segítségét veszi igénybe a meghallgatás során. A tolmács ismerteti önnel az írásos jegyzőkönyv tartalmát, mielőtt felkérik önt az aláírására.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Ügyvédje jelen lehet a meghallgatás során. Ebben a szakaszban ugyanakkor nem kötelező ügyvédnek jelen lennie, és nem is neveznek ki önnek jogi képviselőt, ha nincs saját ügyvédje. Bármiben kérheti az ügyvéd tanácsát, de abban nem, hogy mit válaszoljon a már feltett kérdésekre. Ebben a szakaszban önnek kell tolmácsról gondoskodnia.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Ebben a szakaszban a rendőrség magyarázatot kérhet öntől az általuk vizsgált tényekre vonatkozóan. Önnek kötelessége az igazat mondani. Megtagadhatja a válaszadást, ha önt (vagy a hozzátartozóját) eljárás alá vonhatják a vallomás alapján. Megtagadhatja a válaszadást akkor is, ha titoktartási kötelezettséget szegne meg.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

A vallomását csak annak eldöntésére használják fel, hogy indítsanak-e büntetőeljárást a gyanúsított ellen a bűncselekmény elkövetése miatt. Ha büntetőeljárás indul, az ön vallomását csak akkor tekintik tanúvallomásnak, ha az ügy egészen korai szakaszában tett vallomást, és azt később nem lehetett volna megismételni. Fontos továbbá, hogy bíró előtt tette-e a vallomást. Amennyiben nem, úgy vallomását meg kell ismételnie a büntetőeljárás egy későbbi szakaszában (főszabály szerint bíróság előtt).

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Kérésére a rendőrség tájékoztatja az ön egyik rokonát vagy barátját arról, hogy önt fogva tartják, feltéve hogy ez nem hátráltatja a rendőrségi nyomozást és a kapcsolatfelvétel nem jár túlzott nehézségekkel.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

A rendőrség biztosít orvosi vizsgálatot és beszerzi az orvos szakvéleményét arról, hogy ön milyen egészségi állapotban van a kihallgatáson való megjelenésekor vagy az őrizetbe vételekor. Azonnal szabadon kell bocsátani önt, ha az orvos azt írja elő. A rendőrség szükség esetén egészségügyi intézménybe szállítja önt.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország állampolgára vagyok?

Önnek a bűnügyi eljárás bármely szakaszában joga van kapcsolatba lépni országa nagykövetségével és négyszemközt beszélni a nagykövetség képviselőjével.

Más országban élek. Jelen kell lennem a nyomozás során?

A bíró elrendelheti, hogy önt még azelőtt meghallgassák, hogy elhagyja az országot, amennyiben meghallgatása fontos az ügy szempontjából és ilyen módon megakadályozható, hogy bizonyíték tűnjön el. Ön azután is kihallgatható, miután elhagyta az országot, ha a lakóhelye szerinti illetékes hatósághoz kérelmet nyújtottak be erről.

Visszaküldhetnek a hazámba?

Ebben a szakaszban nem.

Előzetes letartóztatásban tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Ha a jelenléte szükséges, bíróság elé állítják vagy őrizetbe veszik önt. Ha ezt követően az őrizetbe vételtől számított 48 órán belül nem vádolják meg vagy nem állítják bíróság elé, hogy döntsenek az előzetes letartóztatásáról, szabadlábra kell helyezni önt.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, DNS-mintát (pl. haj, nyál) vagy egyéb testnedveket?

A személyazonossága megállapításához vagy annak ellenőrzéséhez, hogy találhatók-e a testén a bűncselekményből származó nyomok, illetve ha a bizonyítás érdekében szükséges, vehetnek öntől ujjlenyomatot, DNS-mintát, vért, biológiai anyagokat, valamint nyilvántartásba vehetik testméreteit, esetleg motozásra vagy hasonló eljárásra kerülhet sor.

Ha ön fizikai ellenállást tanúsít, akkor a rendőrség ügyészi döntés alapján kényszerítő intézkedéseket alkalmazhat. Ha ellenáll, akár 50 000 CZK összegű bírsággal is sújtható.

Ha a megszerzett mintákra és információkra már nincs szükség a további nyomozáshoz vagy bűncselekmények megelőzéséhez és felderítéséhez, akkor megsemmisítik őket.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Ha a beismerő vallomása megbízható, akkor az alapján indítható büntetőeljárás vagy születhet gyorsított eljárásra vonatkozó döntés.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról és az egyéb bizonyítékokról?

Az eljárásnak ebben a szakaszában semmilyen ilyen jellegű információt nem kap.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen, a rendőrség beszerzi az ön bűnügyi előéletére vonatkozó adatok másolatát.

A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

A rendőrség az ügy szempontjából fontos bizonyítékokat kutat fel és vizsgál meg a nyomozás során. A rendőrség olyan bizonyítékokat keres, amelyek kedvezőek vagy hátrányosak a gyanúsítottra nézve.

Milyen határidő vonatkozik a nyomozásra?

A határidő az ügy súlyosságától függően két, három vagy hat hónap lehet. Az ügyész a rendőrség által biztosított írásbeli indokolás alapján meghosszabbíthatja a határidőt. Az ügyésznek azonban legalább havonta egyszer ellenőriznie kell az indokokat minden ügy esetében.

A rendőrségnek a lehető leggyorsabban kell eljárnia az ügyben. Ha önt hátrányosan érinti a késedelem, kérheti az ügyészt, hogy gyorsítsa meg az eljárást. Ha a késedelmet az ügyész okozza, az ügyész felettesét kérheti meg arra, hogy orvosolja a problémát.

A gyanúsított kártérítésre is jogosult az eljárásban bekövetkező késedelmek által okozott nem vagyoni károkért , illetve kérheti a vagyoni kár megtérítését is. A bíróság a büntetés kiszabásakor minden, ezen szakaszban bekövetkező késést figyelembe vesz.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Végzésben tájékoztatják a büntetőeljárás megindításáról. A végzés tartalmazza annak a cselekménynek a leírását, amellyel gyanúsítják önt, valamint a jogalapját és az indokokat is. A végzés ellen három napon belül élhet kifogással, amelyről ezután az ügyész hoz határozatot.

Tájékoztatják önt vagy a védőügyvédjét a nyomozási eljárásokról. Ön a védőügyvédje útján jogosult részt venni ezekben az eljárásokban, azaz kérdéseket feltenni a tanúknak és bizonyítékok figyelembevételét javasolni. Megtilthatják önnek és védőügyvédjének, hogy a nyomozás során hozzáférjenek az ön aktájához, ha a tiltásnak jogszerű okai vannak.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszél csehül, a kihallgatása során biztosítanak önnek az ön által beszélt nyelven vagy az ön anyanyelvén beszélő tolmácsot.

A nyomozási eljárások során is biztosítanak önnek tolmácsot. A rendőrség lehetővé teszi, hogy ön jelen legyen ebben a szakaszban, és kérdéseket tegyen fel, ha szeretne.

Kérésére biztosítják önnek a büntetőeljárás megindításáról szóló végzés, az előzetes letartóztatásra vonatkozó végzés és a büntetőeljárás feltételes felfüggesztéséről szóló végzés fordításának egy példányát.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Erre bármikor sor kerülhet. Az ilyen jellegű beszélgetéseket bizalmasan kell kezelni. A beszélgetéshez az ügyvéd kérésére biztosítanak tolmácsot. Ön jogosult saját ügyvédet választani (lásd az 1. ismertetőt).

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Joga van véleményt nyilvánítani az ügyről és joga van a hallgatáshoz is.

Emelhetek kifogást a nyomozó rendőr, az ügyész vagy bíró személye ellen?

Abban az esetben emelhet kifogást a rendőr, az ügyész, a jegyzőkönyvvezető, a pártfogó felügyelő, a bírósági titkár, a bírósági szakértő, a tolmács és a bíró személye ellen, ha úgy véli, hogy elfogultak az ügyében, azaz ha úgy gondolja, hogy személyes érdekellentét áll fenn önnel, bármelyik féllel vagy azok képviselőjével kapcsolatban, és így ezek a személyek nem képesek pártatlan döntéseket hozni.

Általában akkor is elfogultnak tekintenek valakit, ha korábban már más eljárási szerepben részt vett az eljárásban. Az a bíró például, aki az előkészítő eljárásban már döntést hozott az ön előzetes letartóztatásba helyezéséről, végzést adott ki a lehallgatásáról stb., nem hozhat ítéletet az ön ügyében, és nem szabhat ki büntetést sem.

Először az a személy dönt az ön által emelt kifogásról, akinek az elfogultsága ellen élt ezzel a lehetőséggel.

Ha nem elégedett a döntéssel, három napon belül panaszt tehet ellene. Ilyen esetben egy felsőbb hatóság hoz határozatot. Elfogult személy által hozott eljárási döntések nem érvényesíthetők a büntetőeljárásban.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Minden, amit mond, felhasználható az ön javára vagy ön ellen. Az eljárás e szakaszában tett vallomása felhasználható bizonyítékként.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

A rendőrség dönti el, hogy a kihallgatás, az őrizetbe vétel és a fogva tartás során kapcsolatba léphet-e a családjával vagy a barátaival. Ha előzetes letartóztatásban van, joga van leveleket írni (ha azért van előzetes letartóztatásban, mert fennáll a veszélye annak, hogy befolyásolja a tanúkat, a leveleket elolvassa a csehországi börtönszolgálat; valamint az ügyész is, aki jogosult a levelek cenzúrázására).

Fogva tartása során kéthetente egyszer fogadhat látogatókat, de ha amiatt van előzetes letartóztatásban, mert fennáll a veszélye annak, hogy befolyásolja a tanúkat, akkor valaki más is jelen lesz a látogatások alkalmával.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Ha előzetes letartóztatásban van, a börtönorvos látja el, aki köteles önt megfelelő egészségügyi ellátásban részesíteni. Ha kihallgatásra állítják elő, vagy őrizetbe veszik, akkor az eljárás szakaszairól #Podstránka_1itt tájékozódhat.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország állampolgára vagyok?

Igen, az eljárás bármely szakaszában kapcsolatba léphet országa nagykövetségével. A konzuli tisztviselővel sorra kerülő találkozások bizalmasak. A bíróság az ön hozzájárulásával tájékoztatja az országának a konzulátusát arról, hogy önt előzetes letartóztatásba helyezték.

Más ország polgára vagyok. Köteles vagyok jelen lenni a nyomozás során?

Jelenléte nem szükséges, ha már sor került a kihallgatására, és nem kíván jelen lenni a nyomozás során. Ha fennáll a szökés veszélye, előzetes letartóztatásba helyezik önt. Ha írásban nyilatkozik arról, hogy idézés esetén megjelenik a megjelölt meghallgatáson, szabadon elmehet.

Visszaküldhetnek a hazámba?

Igen, amennyiben teljesülnek a feltételek a kiadatásához vagy ahhoz, hogy átadják a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetés más országban való letöltése céljából, és a jog nem zár ki ilyen eljárást.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, de rendelkeznie kell érvényes levelezési címmel, vagy más módon kapcsolatban kell állnia a büntetőeljárásért felelős hatóságokkal. Ha ez nem teljesül, akkor őrizetbe vehetik és előzetes letartóztatásba helyezhetik önt.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, DNS-mintát (például haj, nyál) vagy egyéb testnedveket? Alávethetnek motozásnak?

Igen, ha szükséges. Köteles engedelmeskedni az utasításoknak.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat vagy egyéb tulajdonomat?

Igen, bíró által kiadott parancs alapján sor kerülhet házkutatásra. Egyéb helyiségek esetén az ügyész vagy a rendőrség által kiadott parancs alapján végezhetik el az átkutatást.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Igen, a rendőrségi kihallgatás során.

Megváltoztatható a vád a jogi eljárások kezdete előtt?

Nem, csak a vád jogi besorolása változtatható meg. Ahhoz, hogy más cselekménnyel vádolják, először új végzést kell kiadni a büntetőeljárás megindításáról.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Igen. Kivéve azokban az ügyekben, amelyekben felfüggesztették önt, vagy a másik tagállamban folytatott büntetőeljárás ítélettel, jóváhagyással vagy felülvizsgálattal zárult, mert a cselekmény szabályszegés volt, nem bűncselekmény.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról?

A tanúk személyazonosságáról és a vallomásuk tartalmáról az ügyiratok tartalmából tájékozódhat, illetve ha ön vagy a védőügyvédje jelen van a kihallgatásukon. A titkos tanúk személyazonosságát nem fedik fel ön előtt.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Igen, amint ön és védőügyvédje jogosulttá válik az ügyiratok áttekintésére.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen.

Előzetes letartóztatás (3)

Előzetes letartóztatásban tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Csak azt helyezhetik előzetes letartóztatásba, akit megvádoltak.

Ha az őrizetbe vételétől számított 48 órán belül vagy az elfogásától számított 24 órán belül átadják önt a bíróságnak azzal a kéréssel, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba, a bíróság döntést hoz arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e.

Az előzetes letartóztatás okai a következők lehetnek:

 • lehetséges, hogy ön megpróbálja elkerülni a büntetőeljárást vagy a büntetést (szökés miatt elrendelt letartóztatás);
 • lehetséges, hogy – például a tanúk befolyásolásával – akadályozza a nyomozást (összejátszás miatt elrendelt letartóztatás);
 • esetleg lehetséges, hogy befejezi a megkezdett bűncselekményt vagy új bűncselekményt követ el (megelőzés céljából elrendelt letartóztatás).

Ha az előzetes letartóztatás okai nem állnak fenn vagy már megszűntek, az ügyész határozata alapján szabadlábra helyezik önt.

Abban az esetben is szabadon kell bocsátani önt, ha lejár a jog szerinti határidő. Összejátszás miatt elrendelt letartóztatás esetén a határidő 3 hónap. Szökés miatt és megelőzés céljából elrendelt letartóztatás esetén a határidő egy év az akár 5 éves büntetéssel sújtható ügyekben, két év az ennél súlyosabb büntetéssel sújtható ügyekben, három év különösen súlyos bűncselekmények esetében, és négy év ha rendkívüli büntetés szabható ki a bűncselekményért.

Ezeknek a határidőknek azonban csak az egyharmada fordítható az előkészítő eljárásra, kétharmadukat a bírósági eljárásra tartják fenn.

Az ön előzetes letartóztatásban tartásának az okait folyamatosan vizsgálják. Az ügyésznek új határozatot kell hoznia azt követően, hogy ön három hónapot töltött előzetes letartóztatásban, a vád benyújtása után 30 nappal, valamint az előző határozat jogerőre emelkedését követően háromhavonta.

Milyen feltételekkel szüntetik meg az előzetes letartóztatásomat?

Az előzetes letartóztatást elrendelő utolsó határozat jogerőre emelkedését követően 14 nappal joga van kérni, hogy helyezzék szabadlábra. Ha azonban tud más okokra hivatkozni a kérelmében, bármikor kérheti, hogy bocsássák szabadon.

Joga van javasolni, hogy a szökés miatt vagy megelőzés céljából elrendelt letartóztatást a következőkkel váltsák fel:

 • az ön írásbeli biztosítékával arról, hogy törvénytisztelő életvitelt folytat és megjelenik a bíróságon a megjelölt időpontban;
 • a bíróság által megállapított pénzbeli biztosíték (óvadék) megfizetésével;
 • pártfogó felügyelő általi felügyelettel;
 • érdekelt polgári egyesület vagy más megbízható személy általi biztosítékkal.

Megelőzés céljából elrendelt letartóztatás esetén bizonyos, a jogszabályban meghatározott bűncselekmények esetében nem fogadható el pénzügyi biztosíték. Pénzügyi biztosítékot nemcsak ön, hanem más személy is nyújthat ön helyett.

Döntés az előkészítő eljárásban – vádemelés (4)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

Ezzel a szakasszal ér véget a bűnügyi nyomozati szakasz, és az ügyész a következő döntést hozhatja az eljárásról:

 • átadja az ügyet egy másik hatóságnak;
 • megszünteti a büntetőeljárást;
 • feltételesen megszünteti a büntetőeljárást;
 • egyezséget hagy jóvá;
 • vagy vádat emel ön ellen a bíróságon.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Kézbesítik önnek az ügyész határozatát vagy a vádiratot. Jogosult kifogással élni az alábbiak ellen:

 • a vádirat benyújtása;
 • a büntetőeljárás felfüggesztése;
 • a büntetőeljárás feltételes felfüggesztése;
 • és az egyezség ellen.

A döntés elleni kifogásáról a felettes ügyész dönt.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélek csehül?

Lásd A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Lásd #Podstránka_2A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Ha az előzetes letartóztatás indokai továbbra is fennállnak, és még nem teltek le az alkalmazandó jogi határidők, a vádirat benyújtása nem befolyásolja az őrizetben tartás időtartamát.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

A vádnak, valamint az ügyész ebben a szakaszban hozott határozatának a vád alapjául szolgáló tényeken kell alapulnia. A jogi minősítés azonban az ügyész döntése értelmében megváltoztatható.

Elítélhetnek és kiszabhatják a büntetést tárgyalás nélkül is?

Kevésbé súlyos ügyekben a bíró tárgyalás nélkül küldhet büntetőparancsot önnek, amely tartalmazza az bűnösségére és büntetésére vonatkozó határozatot.

A büntetőparancs a következő büntetésekről rendelkezhet:

 • 1 év felfüggesztett szabadságvesztés vagy házi őrizet;
 • közmunka;
 • 5 évig bizonyos tevékenységektől való eltiltás;
 • pénzbüntetés;
 • akár 5 évig tartó, lakóhely-létesítési tilalom;
 • akár 5 éves időtartamra szóló kiutasítás;
 • vagy hasonló büntetés.

Ha a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem él kifogással a rendelkezés ellen, akkor hatályba lép és végrehajtható. Ha a határidőn belül emel kifogást, vagy ha a büntetőparancs nem kézbesíthető, tárgyalásra kerül sor. Lásd a 3. ismertetőt.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

A vádirat tartalmazza azokat a bizonyítékokat, amelyeket az ügyész bemutat a tárgyaláson. További bizonyítékok az ügyiratokban találhatók, illetve felmerülhetnek az ügy tárgyalása során is.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Ez már az ügyirat részét képezi.

Rövidített előkészítő eljárás (5)

A szakasz célja

Ha a gyanúsítottat olyan bűncselekmény elkövetése során veszik őrizetbe, amelyért 3 évnél rövidebb szabadságvesztésre ítélhetik, illetve ha valószínű, hogy 2 héten belül sor kerül a tárgyalásra, rövidített eljárásra kerülhet sor.

Ilyen esetben a rendőrség – anélkül, hogy büntetőeljárást indítana – értesíti a gyanúsítottat arról, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Ha a rövidített előkészítő eljárás két héten belül lezárul, az ügyész kérelmet nyújthat be a bírósághoz az elkövető elítélését kérve.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Legkésőbb a kihallgatása megkezdésekor tájékoztatják önt a bűncselekmény részleteiről és a jogairól.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Igen, a kihallgatása során jelen lesz az ön által beszélt nyelven vagy az ön anyanyelvén beszélő tolmács. A büntetés iránti írásbeli kérelmet lefordítják az adott nyelvre.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Bármikor, ha rendelkezik védőügyvéddel. Ha a kihallgatását követően nem helyezik szabadlábra, a bíróság kijelöl önnek egy ügyvédet, ha még nem rendelkezik védőügyvéddel.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Lásd A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Ronthat a helyzetén, és bűnösnek nyilváníthatják.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal? Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Lásd A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország állampolgára vagyok?

Lásd A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Más ország polgára vagyok. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Ha szabadlábra helyezik, nem szükséges jelen lennie. Tanácsos azonban kapcsolatban maradnia a bűnügyi eljárásért felelős hatóságokkal, és megadnia egy érvényes levelezési címet, hogy a távolléte ne minősüljön szökésnek, amelyért büntetés szabható ki.

Visszaküldhetnek a hazámba?

Igen, ha a bíróság kiutasítást szab ki büntetésként.

Előzetes letartóztatásban tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Ha van ok az előzetes letartóztatására, akkor előzetes letartóztatásba helyezik. Lásd az Előzetes letartóztatás (3) című szakaszt.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, DNS-mintát (például haj vagy nyál) vagy egyéb testnedveket? Megmotozhatnak? Átkutathatják az otthonomat, üzleti helyiségeimet, autómat és egyéb tulajdonomat?

Lásd #Podstránka_2A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Igen, az első kihallgatás során, vagy amikor a bíróság rövidített eljárásban tárgyalja az ügyét.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

A vád nem egészíthető ki új tényekkel. A jogalap azonban megváltoztatható.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel már megvádoltak egy másik tagállamban?

Lásd A büntetőeljárás megkezdése – nyomozás (2) című szakaszt.#No2

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról? Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Igen, amikor hozzáférést kap az ügyirathoz (általában a rövidített jogi eljárások kezdetén), vagy a kihallgatási eljárások során, ha jelen van.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Igazságügyi Minisztérium

Jogi információk mindenkinek

Büntető törvénykönyv

273/2008. törvény a Cseh Köztársaság rendőrségéről

A konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. április 24-i bécsi egyezmény

101/2000. törvény a személyes adatok védelméről

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.