Vádlottak (büntetőeljárás)

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Fellebbezhetek?

Igen, fellebbezhet az ügyében hozott ítélet ellen, ha hibákat vétettek a közvetlenül önre vonatkozó megállapításokban. Fellebbezhet a bűnössé nyilvánítása, a büntetés és/vagy a megítélt kártérítés ellen, illetve az elsőfokú bíróság valamennyi megállapítása ellen. A fellebbezést a következőképpen kell benyújtania:

 • írásban;
 • az ítéletet meghozó bírósághoz;
 • az ítélet kézbesítésétől számított nyolc napon belül (ha ön és a védőügyvédje is kap egy-egy példányt, a határidőt a két kézbesítési időpont közül a későbbitől kezdve számítják).

A fellebbezésben egyértelműen meg kell határoznia, hogy az ítélet mely részei ellen fellebbez, valamint ki kell térnie az ítélet és/vagy az ítélethozatal előtti eljárások konkrét hibáira is. Konkrét indokok nélkül olyan módon nyújthat be fellebbezést, hogy kérelmében felkéri az elsőfokú bíróságon eljáró bírót arra, hogy hosszabbítsa meg a konkrét indokok benyújtására vonatkozó határidőt.

Mi a fellebbezés alapja?

Fellebbezést az ítélet valamennyi, közvetlenül önre vonatkozó megállapításának hibái alapján, vagy amiatt nyújthat be, hogy egy adott megállapítást nem foglaltak bele az ítéletbe. Fellebbezése alapulhat új tényeken és bizonyítékokon is.

Mi történik, ha fellebbezek?

Amíg a másodfokú bíróság döntést nem hoz, az ítélet nem lép hatályba és/vagy nem válik végrehajthatóvá. Ha ön őrizetben van, nem helyezik automatikusan szabadlábra csupán azért, mert fellebbezést nyújtott be.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

Az elsőfokú bíróság megvizsgálja, hogy az ön fellebbezése tartalmaz-e minden szükséges információt. Ha nem, a bíróság megkéri önt és a védőügyvédjét, hogy öt napon belül pótolják ezeket a hiányosságokat (ha nincs védőügyvédje, és az eljáró bíró közvetlenül önnek ad utasításokat, akkor nyolc napon belül kell pótolnia a hiányosságokat).

A fellebbezést és a fellebbezés alapjául szolgáló indokok másolatát elküldik az ügyben érintett többi félnek, a teljes ügyiratot pedig bemutatják a másodfokú bíróságnak.

A körzeti bíróság ítélete elleni fellebbezésről a felsőbb szintű regionális bíróság, a regionális bíróság ítélete elleni fellebbezésről pedig a Legfelsőbb Bíróság dönt.

A vitatott ítéletet a másodfokú bíróság eljárásának megindítását követően ismertetik, és benyújtják az ügyről szóló beszámolót.

Ez után a szakasz után ön bemutatja a fellebbezését és annak indokait. Ha sem ön, sem a védőügyvédje nincs jelen, ezt az eljáró bíró teszi meg.

Ezt követően az ügyész és a másodfokú bíróság döntésével közvetlenül érintett személyek ismertetik az érveiket.

A kérelmek bemutatása után a másodfokú bíróság megvizsgálja a fellebbezésről való döntéshez szükséges bizonyítékokat, kivéve ha a bizonyítékok áttekintése olyan hosszadalmas lenne, hogy azzal tulajdonképpen megismételnék az elsőfokú bíróság munkáját.

A másodfokú bíróság a következőket teheti:

 • elutasítja a fellebbezést (ha az nem ésszerű, késve adták be, ha arra nem jogosult személy nyújtotta be vagy más hasonló okokból), de ezt mindig nyilvános tárgyaláson teszi;
 • elutasítja a fellebbezést (ha a tartalma nem felel meg a fellebbezésre vonatkozó követelményeknek);
 • megszakítja a büntetőeljárást;
 • hatályon kívül helyezi a vitatott ítéletet vagy annak egy részét;
 • úgy dönt, hogy az ügyet benyújtja a bíróság hatáskörének megállapítására;
 • más hatósághoz teszi át az ügyet;
 • megszünteti a büntetőeljárást (ha ezt már az elsőfokú bíróságnak meg kellett volna tennie);
 • megszakítja a büntetőeljárást (ha ezt már az elsőfokú bíróságnak meg kellett volna tennie).

A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezheti a vitatott ítéletet az eljárás alapvető hibái miatt is:

 • ha az ítélethozatal során hibák merültek fel (kétértelműség, hiányos megállapítások az ügyben);
 • a megállapítások pontosságát illetően kétségek merültek fel, vagy meg kell ismételni a bizonyítást;
 • megsértették a büntető törvénykönyv rendelkezéseit;
 • nem megfelelő büntetést szabtak ki;
 • helytelen döntés született a sértett jogosultságáról.

A hatályon kívül helyezést követően a másodfokú bíróság a következőket teheti:

 • visszaküldi az ügyet az elsőfokú bíróságra;
 • nyilvános tárgyalás keretében ítéletet hoz az ügyben;
 • megszünteti a büntetőeljárást.

Mi történik, ha a fellebbezés sikertelen?

Ha az ügyész nem fellebbezett az ítélet ellen, a másodfokú bíróság nem hozhat olyan határozatot, amely ront az ön helyzetén.

Mikor jogerős az elmarasztaló ítélet?

Ha a másodfokú bíróság nem küldi vissza az ügyet az elsőfokú bíróságra, akkor a határozatával lezárja az ügyet, amely a kihirdetése pillanatában jogerőre emelkedik. Az elsőfokú bíróság ítélete is jogerőre emelkedik, kivéve ha azonnal fellebbezést nyújtanak be ellene.

Miután az ítélet jogerőre emelkedett, ön a következőket teheti:

 • rendkívüli fellebbezést nyújthat be;
 • indítványt nyújthat be az igazságügy-miniszternek, hogy jogszabálysértés miatt nyújtson be panaszt a legfelsőbb bírósághoz;
 • illetve perújítási engedély iránti kérelmet nyújthat be.

Ha az első határozatot hatályon kívül helyezik, jogosult vagyok kártérítésre?

A hatóságok által okozott károkról szóló törvény alapján kérelmet nyújthat be az Igazságügyi Minisztériumhoz.

Ha sikeres a fellebbezésem, nyilvántartják az elmarasztaló ítéletet?

Az elmarasztaló ítéletet csak az ítélet jogerőre emelkedése után veszik nyilvántartásba. Az adatot csak a bűnösséget megállapító ítélet jogerőre emelkedése után rögzítik a bűnügyi nyilvántartásban. Ha a rendkívüli jogorvoslat sikeres, akkor ezt az adatot később törlik.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek a hazámba a tárgyalás után?

Igen, kiadhatják önt a büntetés letöltése céljából, amennyiben a fennmaradó letöltendő idő legalább 4 hónap.

Az érintett ország illetékes hatóságának kell kérnie a kiadatást, a kiadatásnak pedig meg kell felelnie az alkotmányos szabályoknak és kötelezettségeknek, valamint az emberi jogokról és alapvető szabadságokról szóló nemzetközi egyezményeknek.

A bíróság a bűnösséget megállapító ítélet részeként is elrendelheti az ön kiadatását.

Fellebbezhetek az ellen a döntés ellen, amelyben visszaküldenek a hazámba?

Igen, a büntetés letöltésére vonatkozó értesítés kézhezvétele után. Jogában áll fellebbezni a kiadatást kimondó ítélet ellen.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Nem, és más tagállamokban sem, kivéve ha engedélyt adnak a perújításra.

Bekerülnek a vádra és/vagy az elmarasztaló ítéletre vonatkozó információk a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatok közé?

Igen, a bűnügyi nyilvántartás tartalmazza az elmarasztaló ítéletek adatait. A bíróságok szolgáltatják ezeket az információkat. Az adatokat az ön 100. életévéig őrzik meg.

Ha az elmarasztaló ítéletet törlik, az adatok nem jelennek meg a bűnügyi nyilvántartásban. Kérésére kaphat kivonatot a nyilvántartásból. Az ítélet súlyosságától függően az elmarasztaló ítélet törölhető a törvény által megállapított határidőkön belül. Ez a büntetés letöltésétől számított egy évtől tizenöt évig terjedhet.

Az információkat az ön hozzájárulása nélkül is megőrzik.

Tiltakozhatok az információk megőrzése ellen?

Közigazgatási pert indíthat a prágai Fővárosi Bíróságon.

Kapcsolódó linkek

Büntetőjog a nyilvánosság számára

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.