Vádlottak (büntetőeljárás)

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

Fellebbezhetek?

A bíróság tárgyaláson hoz döntést az ügyében. A határozat, az ítélet vagy a büntetés ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. Kérheti a felmentését vagy a büntetés enyhítését. Ha úgy véli, hogy a körzeti bíróságon az ügye tárgyalása során súlyos hibákat vétettek, kérheti, hogy az ügyet küldjék vissza a körzeti bírósághoz, és új bírókkal tárgyalják újra.

Az elmarasztalás, az ítélet vagy a büntetés ellen szóban fellebbezhet azon a tárgyaláson, amelyen a határozatot kihirdetik. Írásbeli fellebbezést is benyújthat a körzeti bírósághoz vagy az ügyészséghez. A fellebbezést a határozathozataltól számított két héten belül kell benyújtania. Ha van ügyvédje, akkor ő általában elvégzi az ön fellebbezésével kapcsolatos gyakorlati tennivalókat. Amennyiben a kiszabott pénzbüntetés nem több mint 3000 DKK, a Dán Fellebbezésengedélyezési Bizottság engedélye szükséges ahhoz, hogy ön fellebbezhessen a határozat ellen. A Fellebbezésengedélyezési Bizottságnak szóló kérelmet a döntéstől számított két héten belül kell benyújtani.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha fellebbez a bíróság döntése ellen, az ügyet a fellebbviteli bíróság tárgyalja. Ez a tárgyalás is nyilvános. Nincs meghatározott határideje annak, hogy a fellebbviteli bíróságnak mikorra kell kitűznie a meghallgatást.

Ha önt előzetes letartóztatásba helyezték, a fellebbviteli bíróságnak minden más ügy előtt kell tárgyalnia az ön ügyét. A fellebbviteli bíróságnak azt is el kell döntenie, hogy önt letartóztatásban kell-e tartani a fellebbezési eljárásig és az alatt.

Ha felmentésért fellebbez, a fellebbviteli bíróság újratárgyalja az ügyét. Ebben az esetben ön jogosult új bizonyítékokat benyújtani. A lehető leggyorsabban célszerű megvitatnia az ügyvédjével, milyen új bizonyítékot mutassanak be a fellebbezéses ügyben. Miután a vádhatóság ismerteti a fellebbviteli bírósági eljárás során figyelembe vett bizonyítékot, az ön ügyvédjének általában 14 napja van arra, hogy bemutassa a védelem bizonyítékait. Előfordulhat, hogy ön mentességet kaphat a 14 napos határidő alól.

Ha csak a büntetésének enyhítéséért fellebbez, a fellebbviteli bíróság csak a büntetést vizsgálja. Ilyen esetekben a felek nem mutatnak be bizonyítékokat a fellebbviteli bíróságnak, de az ön ügyvédje kérheti a bíróságot, hogy szerezzen be további, a büntetés megállapítása vagy a kiadatás szempontjából releváns információkat az ön személyes körülményeiről.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

Ha felmentésért fellebbez, a fellebbviteli bíróság újratárgyalja az ügyet. A fellebbviteli bíróság gyakran azzal kezdi, hogy felolvassa az ön és a tanúk által a körzeti bíróság előtti eljárás során tett vallomásokat. Ha ön és az ügyvédje nem értenek egyet ezzel az eljárással, meg kell ismételni a vallomástételt.

Ha a büntetése enyhítéséért fellebbez, a fellebbviteli bíróság a körzeti bíróságon bemutatott bizonyítékokat veszi figyelembe, és azok alapján hoz döntést a büntetésről.

A fellebbviteli bíróság a tárgyaláson hirdeti ki a határozatát. A fellebbviteli bíróság dönthet úgy, hogy helyben hagyja a körzeti bíróság ítéletét, súlyosbítja vagy enyhíti a büntetést, vagy felmenti önt. Ha felmentik, vagy enyhítik a büntetését, a fellebbezés költségeit közpénzből fedezik. Ugyanez érvényes olyankor is, ha a vádhatóság fellebbez az ítélet ellen, és a fellebbviteli bíróság csak helyben hagyja az ítéletet. Minden más esetben az a valószínű, hogy önt kötelezik a fellebbviteli eljárások költségeinek a megtérítésére.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

A fellebbviteli bíróság ítélete általában végleges és jogerős, és a körzeti bíróság ítéletének helyébe lép. Kivételes esetekben az ügy a Fellebbezésengedélyezési Bizottság engedélyével a Legfelsőbb Bíróság elé terjeszthető. Ilyen engedélyt rendszerint csak akkor adnak, ha az ügy elvi kérdésre vonatkozik, ezért precedens értékű, vagy más különleges okból. A Bizottság csak kevés büntetőügyben ad engedélyt arra, hogy az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé kerüljön. Kérjen tanácsot az ügyvédjétől arról, hogy milyen eséllyel kaphat ilyen engedélyt.

Ha önt felmentik, és a nyomozás során beavatkozó jellegű intézkedéseket, mint őrizetbe vételt, fogva tartást vagy átkutatást alkalmaztak, ön kártérítést kérhet. A kérelmet a bíróság határozatától számított két hónapon belül írásban kell benyújtania a regionális ügyésznek. Az ön ügyvédje általában elvégzi a kérelem benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tennivalókat. Ne felejtse el tájékoztatni ügyvédjét arról, hogy ön hol érhető el az ön országában.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Igen, visszaküldhetik önt egy másik tagállamba, hogy ott töltse le a büntetését. Erre általában csak akkor kerül sor, ha ön kéri, hogy küldjék vissza oda a büntetés letöltésére. Az erre vonatkozó kérelmet a dán Igazságügyminisztériumhoz kell benyújtania.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Dániában nem ítélhetik el kétszer ugyanazért a bűncselekményért. Ugyanez az elv érvényesül más európai országokban is. Mivel a büntetésre vonatkozó rendelkezések országonként eltérőek lehetnek, ezért az érintett országban érdeklődjön a hatályos rendelkezésekről.

A vádakra/elmarasztaló ítéletre vonatkozó információk

Miután egy adott ügyben határozat született, arról jelentést küldenek a Központi Bűnügyi Nyilvántartásnak. A dán büntető törvénykönyv megsértésére vonatkozó határozatokat a nyilvántartás döntéseket tartalmazó részében rögzítik. Az egyéb jogszabályok megsértésére vonatkozó határozatokat csak akkor rögzítik, ha önre szabadságvesztést szabnak ki vagy megfosztják valamely jogától. A határozat rögzítésekor feltüntetik a határozatot hozó bíróság nevét, a határozat dátumát, a bűncselekménnyel megsértett törvényi rendelkezéseket és a büntetést.

Korlátozások vonatkoznak arra, hogy az ön személyes használatára kiadható, a bűnügyi előéletére vonatkozó adatok között mely határozatok szerepelhetnek. Az adatokat elektronikus úton tárolják, az adatok törlésének a feltételei pedig a büntetés súlyosságától függnek. Panaszt tehet a nyilvántartással vagy törléssel kapcsolatos hibák miatt, de a határozat nyilvántartása miatt nem. A nyilvántartással kapcsolatos panaszokat a bűnügyi nyilvántartásokért felelős adatkezelő hatósághoz, a dán rendőrség nemzeti biztosának a hivatalához kell benyújtani.

Kapcsolódó linkek

Dán igazságszolgáltatási törvény

A központi bűnügyi nyilvántartáson belüli személyesadat-feldolgozásról szóló végrehajtási rendelkezés

Utolsó frissítés: 13/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.